Kennisbank

Hoe laat ik mijn vermogen zo goed mogelijk achter? Estate planning!

Als je eigenaar van een bedrijf bent, heb je een bepaald vermogen. Dit zit bijvoorbeeld in je bedrijf, maar ook in je huis of het vermogen wat je hebt belegd. Als je komt te overlijden, laat je dit opgebouwde vermogen na aan je erfgenamen. Estate planning is een manier om op een juridische en financieel efficiënte manier je vermogen te plannen. Zo zorg je er namelijk voor dat je erfgenamen ontzorgd worden en jouw erf- en inkomstenbelasting over je vermogen geminimaliseerd worden. Ben je benieuwd naar hoe estate planning precies werkt en hoe wij jou hiermee kunnen helpen? Lees dan vooral verder!

Wat is het doel van estate planning?

Estate planning houdt kort gezegd in: het plannen van je vermogen in de toekomst. Estate is namelijk het Engelse woord voor nalatenschap en planning betekent letterlijk planning. Estate planning is overgewaaid uit de Verenigde Staten, wat daar al gebruikt werd voor de juridische en fiscale begeleiding van het verplaatsen van (familie)vermogens. Het doel van estate planning is je vermogen zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen of alvast aan een goed doel, zodat na je overlijden minder erfbelasting hoeft af te dragen aan de overheid. Er wordt ook wel gezegd dat estate planning tweedelig is. Hiermee wordt bedoeld dat er aan estate planning twee voordelen zitten. Degene die zijn vermogen gaat plannen kan namelijk ten eerste bepalen wat er in de toekomst precies mee zal gaan gebeuren en ten tweede is estate planning een manier waardoor erfgenamen minder belasting over hun geërfde vermogen hoeven te betalen. Het is daarom is ook niet gek dat estate planning ook wel “financial planning” genoemd wordt.

Wanneer is een estate planning aan te raden?

Bij estate planning is het doel voornamelijk je toekomstige nalatenschap beperken, waardoor je dus uiteindelijk minder erfbelasting hoeft te betalen. Daardoor is het erg handig je vermogen alvast te plannen voor de toekomst. Vooral als je een groot vermogen bezit dat je zelf niet allemaal nodig hebt. Zo bespaar je namelijk veel geld, aangezien het geld alsnog naar de desbetreffende personen gaat terwijl er geen (of minder) erfbelasting over betaald hoeft te worden. Dit wordt verder in het artikel uitgelegd met duidelijke voorbeelden.

geld

Wanneer begin je met estate planning?

Iedereen kan beginnen aan estate planning, hier hoef je niet per se een groot vermogen voor te hebben. Je hebt echter relatief wel een groter voordeel als je op een groter vermogen estate planning toepast. Er zijn wel logische momenten om met estate planning te beginnen, bijvoorbeeld:

 • Bij het krijgen van kinderen.
 • Na het scheiden met je partner.
 • Wanneer je gezondheid aan verslechteren of veranderen is.
 • Bij het starten van een onderneming of juist het beëindigen ervan.
 • Wanneer één van je kinderen een huis gaat kopen.
 • Na het verkopen van een onroerend goed wat in jouw bezit was.
 • Bij een stijging van je vermogen in het algemeen door bijvoorbeeld een erfenis.

Waarom is estate planning eigenlijk zo voordelig?

De belastingdruk speelt een grote rol in de financiële keuzes die gemaakt worden. Dit klinkt best ingewikkeld, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn! De belastingdruk is in de vorm inkomstenbelasting het percentage dat je moet afdragen aan de Belastingdienst. Wat bedoelen we hier nou precies mee? Doordat er in Nederland sprake is van een ‘dubbele progressie’ in de erfbelasting wordt het belastingtarief over geërfd vermogen steeds hoger naarmate er meer wordt geërfd en de bloedband met de erfgename dunner wordt. Dit gebeurt vaak in twee verschillende vormen van belasting, namelijk inkomstenbelasting en erfbelasting.

Voorbeeld

Stel er wordt een bedrag van € 200.000 geërfd.

Het percentage erfbelasting voor kinderen die een bedrag hoger dan € 130.424 erven, is 20%. Voor het bedrag dat minder is dan € 130.424 moet 10% erfbelasting worden betaald. Er moet van het geërfde bedrag voordat de belasting kan worden berekend een vrijstelling afgehaald worden, deze bedraagt € 21.559. Een vrijstelling houdt in dat er geen belasting over dat bepaalde bedrag betaald hoeft te worden. Dus het bedrag waar belasting over moet worden betaald, is € 200.000 - € 21.559 = € 178.441. Hiervan wordt dan 10% belasting gerekend tot € 130.424 (= € 13.042) en 20% belasting berekend boven dit bedrag (= € 9.603). Zo kom je uiteindelijk uit op een bedrag van € 22.645.

Over een erfenis van € 1.000.000 bedraagt de belasting in totaal € 182.645. In deze situatie is het erfbelasting percentage ook 20% boven € 130.424 en bestaat er ook een vrijstelling van € 21.559. Best veel belasting dat betaald moet worden dus!

Als je ervoor zorgt dat je tijdens je leven je vermogen gepland hebt, kun je veel geld besparen. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen doen door steeds kleine beetjes te schenken aan je erfgenamen, dit wordt verder in het artikel duidelijker toegelicht. Zo wordt het vermogen wat geërfd wordt kleiner en de belastingdruk door het bestaan van de dubbele progressie lager.  

Hoe ziet een estate planning er dan precies uit?

Er zijn verschillende vermogensplanningen voor elk verschillend persoon, aangezien natuurlijk iedereen een ander vermogen heeft opgebouwd. Estate planning kan bestaan uit verschillende onderdelen, waarover een specialist nadere uitleg kan geven. Een estate planning kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

 • Een (familie)stichting en/of goededoelenorganisatie oprichten.
 • Het laten meeprofiteren van toekomstige waardestijgingen.
 • Het opstellen van een schenkingsplan (hieronder beschreven). Dit kan niet alleen geld verstrekkingen maar ook vastgoed.
 • Het beoordelen en het opnieuw opstellen van je testament en/of huwelijksvoorwaarden.
 • Het opstellen van je wensen met betrekking tot je vermogens verstrekking aan je partner, oftewel een koude uitsluiting.

Hier een rekenvoorbeeld van een schenkingsplan

Stel je hebt een vermogen van € 5.000.000 en twee kinderen als erfgenamen, zonder een estate planning gemaakt met een adviseur, zou je verschuldigde belasting € 982.645 bedragen. Hierboven is uitgelegd dit bedrag berekend wordt.

Persoon X heeft een vermogen van € 5.000.000 en twee kinderen.

Het schenkingsplan: één keer per jaar € 100.000 schenken per kind voor vijf jaar lang.

Het percentage schenkbelasting voor bedragen onder de € 130.424 is 10%. De vrijstelling voor schenken aan kinderen is € 5.667, hierover hoeft dus geen belasting te worden betaald. X betaalt (€ 100.000 - € 5.667) x 10% = € 9.433 schenkbelasting per jaar per kind (totaal € 18.866 per jaar). Dit is dus € 94.333 na vijf jaar.

Na het overlijden van de schenker na jaar vijf, is er een overgebleven bedrag van € 4.000.000, hierover moet natuurlijk wel erfbelasting worden betaald wat € 782.646 bedraagt (ook hierboven uitgelegd). In totaal (erfbelasting en schenkbelasting samen) komt dit neer op € 876.976 belasting.

Dit is een besparing van € 105.670 wat natuurlijk ontzettend veel bespaard geld is! Maar er zijn nog meer andere voordelen aan een estate planning. Ben je benieuwd? Lees dan vooral verder!

Wat zijn alle voordelen van een estate planning?

Zoals hierboven al beschreven is, ben je na het plannen van je vermogen verzekerd dat je zaken omtrent je vermogen helemaal in orde zijn wanneer je te overlijden komt. Maar er zijn ook nog andere voordelen dan alleen het voordeel van het minimaliseren van je belasting. Zo krijg je namelijk bij het maken van een estate planning een overzicht waarin duidelijk staat wat je volledige vermogen precies is en waar het vandaan komt, uiteraard altijd handig. Daarbij kan je zelf bepalen naar wie en wanneer welk deel van je vermogen gaat, zo is het dus erg duidelijk voor je nabestaanden wat je wensen zijn wat onenigheden zal vermijden. Estate planning kan ook als manier gebruikt worden om je vermogen af te schermen van de buitenwereld, aangezien het voordat je overleden bent helemaal duidelijk is waar welk deel van het vermogen heen hoort te gaan.

Estate planning de oplossing voor jou!

Aangezien de belasting telkens verandert en het recht op zichzelf ook, is het aan te raden om de hulp in te schakelen van een specialist, dan hoeft het namelijk totaal niet ingewikkeld te zijn je vermogen op een gunstige manier te plannen! Als je onze hulp inschakelt kom je in contact met een specialist, die jou advies op maat kan geven om te bepalen wat in jouw situatie het gunstigste is om te doen. Dit kan bijvoorbeeld het aanpassen van je huwelijksvoorwaarden zijn, het doen van de jaarlijkse schenkingen of het aanpassen van je testament. Oftewel, allerlei zaken waar je uiteindelijk een groot voordeel mee bespaart als het gaat om het plannen van je vermogen. Samen met jouw adviseur zal je een aantal vragen gaan beantwoorden om je vermogen zo gunstig mogelijk te plannen. Dit zijn vragen als: ‘Moet ik mijn testament aanpassen of alvast gaan maken? Is het handig om mijn huwelijkse voorwaarden wijzigen? Wanneer zal ik mijn vermogen overdragen? Hoeveel wil ik gaan schenken per jaar aan mijn nabestaanden?’

grafiek

Vragen? Neem gerust contact op!

Door alle genoemden reden is het dus erg handig is om met één van onze adviseurs contact te leggen om een estate planning te volbrengen. Er zijn ontzettend veel voordelen waar je niet alleen jezelf mee helpt, maar ook je dierbaren om je heen. Dit kan al door het nemen van simpele stappen om zo grote bedragen geld te besparen, wat natuurlijk altijd van pas komt. Heb je nog extra vragen over je persoonlijke situatie of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs! Zij kunnen je helpen met al jouw vragen en kunnen ook met jou beginnen met opstellen van een estate planning.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24