Kennisbank

Hoe werkt de oprichting van een stichting als minderjarige?

Ondernemers in Nederland beginnen steeds jonger. Ook op jongere leeftijd kan het immers interessant zijn om een stichting op te richten. Ben je nog geen 18 jaar en wil je een stichting oprichten? Dat is mogelijk wanneer je toestemming hebt verkregen van de kantonrechter. Als minderjarige kan je namelijk niet zelf alle rechtshandelingen verrichten die meerderjarigen mogen verrichten.

Normale rechtshandelingen, die in verhouding staan tot de leeftijd van een minderjarige, mogen wel door de minderjarige worden verricht. Denk hierbij aan het kopen van een brood. Het kopen van een huis of het oprichten van een onderneming is een voorbeeld van een rechtshandeling die niet in verhouding staat tot de leeftijd van een minderjarige. Bij Firm24 is het slechts mogelijk om een stichting op te richten als minderjarige indien toestemming van een kantonrechter is verkregen en dit voorafgaand aan de procedure goed is gecommuniceerd met Firm24.

Handelingsonbekwaamheid

Op grond van artikel 1:234 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn minderjarigen handelingsbekwaam, mits zij met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger handelen en voor zover de wet niet anders bepaalt. Toestemming wordt verondersteld te zijn verleend door de wettelijk vertegenwoordiger, als de minderjarige een rechtshandeling verricht die in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt geacht voor een minderjarige. Zoals hierboven aangegeven kan dat het kopen van een brood zijn.

Wat is handelingsonbekwaamheid?

Handelingsonbekwaamheid houdt in dat je geen rechtshandelingen mag verrichten. Het kopen van een brood is dan nog wel mogelijk, maar je mag geen abonnementen afsluiten of een lening aangaan bij een bank. De wettelijk vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame kan zo’n abonnement of leningsovereenkomst alsnog ongedaan maken als de overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige. Je hebt dus als minderjarige eerst toestemming nodig van je ouders voordat je bijvoorbeeld een stichting mag oprichten.

16 of 17 jaar oud?

Als je 16 of 17 bent dan kun je zonder toestemming van je ouders een stichting oprichten. Je dient dan een handlichting aan te vragen bij de kantonrechter. Hiervoor moet je ten minste 16 jaar oud zijn en toestemming krijgen van je ouders. Als je eenmaal de handlichting hebt gekregen van de kantonrechter, dan kun je rechtshandelingen verrichten net als meerderjarigen. Dit volgt uit artikel 1:235 BW. Aan deze rechtshandelingen kunnen wel beperkingen worden opgelegd, zoals een maximumbedrag waarvoor je verplichtingen mag aangaan. Voor de aanvraag van een handlichting moet je een verzoek indienen bij de rechtbank (sector kanton) in jouw arrondissement.

Jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar oud, dan kun je geen handlichting aanvragen bij de kantonrechter. Als je jonger bent dan 16 jaar en je wil toch een stichting oprichten dan heb je een schriftelijke verklaring van je ouders nodig. Als jouw ouders die schriftelijke verklaring hebben ondertekend en afgegeven zijn zij 100% aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle rechtshandelingen waar zij toestemming voor hebben gegeven. Rechtshandelingen waarvoor je ouders of voogd geen toestemming hebben gegeven kunnen zij, zoals hierboven reeds vermeld, ongedaan maken. De termijn voor het ongedaan maken van de rechtshandeling is 3 jaar.

stichting oprichten minderjarige advies

Waar moet je op letten?

Als je als 16 of 17 jarige een handlichting van de kantonrechter hebt verkregen en je richt een stichting op, dan zal de stichting worden ingeschreven bij de KvK. De KvK zal vervolgens jouw stichting aanmelden bij de belastingdienst. Dit houdt in dat je belasting zal moeten afdragen. Daarnaast zal je ook als 16 of 17 jarige ook alle rechten en verplichtingen hebben die van toepassing zijn op de stichting Wat deze rechten en verplichtingen inhouden kun je hier lezen.

Hoe werkt de oprichtingsprocedure als minderjarige via Firm24?

Als je via Firm24 een stichting wil oprichten als minderjarige is een handlichting van de kantonrechter vereist. Aangezien de online procedure van Firm24 vereist dat je de geboortedatum van een meerderjarige invoert, dien je voor de oprichting via Firm24 contact op te nemen met ons support team. Ons support team zal je vragen om de handlichting op te sturen en zij zullen bekijken welke notaris in ons netwerk beschikbaar is voor een oprichting van een stichting met een minderjarige oprichter. De (online) oprichting van jouw stichting. zal vervolgens hetzij buiten de online procedure om lopen, hetzij aangemaakt worden door iemand van het support team. 

Het oprichten van een stichting als minderjarige is geen eenvoudige procedure. Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben, dan kun je hier contact met ons opnemen.

raket

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 15 april 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24