Kennisbank

Alles over de juridische splitsing: redenen, voordelen en uitdagingen

De splitsing van een bedrijf kan zich voordoen om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een vennootschap een bepaalde activiteit wil onderbrengen in een aparte divisie omdat deze activiteit van het bedrijf goed loopt. Een splitsing kan zich ook voordoen wanneer een aandeelhouder ruzie krijgt met zijn mede-aandeelhouder(s) en hierdoor besluit apart verder te gaan. Er zijn verschillende manieren om een splitsing van de vennootschap te bereiken zoals een activa-passiva transactie of een juridische splitsing. In dit artikel lees je meer over de laatstgenoemde vorm.

Wat is een juridische splitsing?

Juridische splitsing is een complex proces waarbij een bestaande onderneming wordt opgedeeld in twee of meer nieuwe entiteiten. Deze splitsing gebeurt doorgaans om strategische, fiscale of juridische redenen. Na de splitsing functioneren deze nieuwe entiteiten als afzonderlijke juridische eenheden met hun eigen activa, passiva en aandeelhouders.

Welke rechtsvormen kunnen gesplitst worden?

Niet alleen de BV en de NV, maar ook andere rechtsvormen kunnen gesplitst worden. Hieronder tref je een opsomming van rechtsvormen die gesplitst kunnen worden:

 • BV
 • NV
 • Stichting
 • Coöperatie
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Vereniging

Belangrijke Redenen Voor Juridische Splitsing

 • Strategische Overwegingen

Ondernemingen kunnen kiezen voor een splitsing om zich te concentreren op hun kernactiviteiten. Door niet-kernactiviteiten af te stoten en te verzelfstandigen, kan de onderneming efficiënter en flexibeler opereren.

 • Fiscale Voordelen

Juridische splitsing kan fiscale voordelen opleveren, zoals de optimalisatie van belastingverplichtingen. Hierbij is het van belang dat de splitsing op een correcte en transparante manier wordt uitgevoerd om eventuele fiscale geschillen te voorkomen.

 • Juridische Redenen

Soms wordt juridische splitsing ingezet als beschermingsmechanisme. Door activa en verplichtingen te scheiden, kan een onderneming zichzelf beschermen tegen bepaalde juridische risico's.

juridische splitsing uitleg en onderdelen

Het Proces van Juridische Splitsing

 1. Voorbereiding: In deze fase wordt een grondige analyse uitgevoerd om de haalbaarheid en voordelen van de splitsing te bepalen.
 2. Besluitvorming: Aandeelhouders en stakeholders worden betrokken bij het nemen van het definitieve besluit over de splitsing.
 3. Uitvoering: Hier vindt de daadwerkelijke opsplitsing van activa, passiva en aandeelhouders plaats.
 4. Afronding: De nieuwe entiteiten worden formeel geregistreerd en beginnen als zelfstandige ondernemingen te opereren.

Juridische Overwegingen Bij Splitsing

Het is van cruciaal belang om de relevante wet- en regelgeving in acht te nemen bij een juridische splitsing. Ondernemingen moeten zorgen voor een transparante en rechtvaardige behandeling van alle stakeholders. Daarnaast moet men ook rekening houden met de rechten en belangen van werknemers.

Wat zijn de voordelen van een juridische splitsing?

Het voordeel van een juridische splitsing ten opzichte van een activa/passiva-transactie is dat het gehele of gedeeltelijke vermogen overgaat met een enkele rechtshandeling.

Kent de juridische splitsing ook nadelen?

Een nadeel ten opzichte van de activa/passiva-transactie zou kunnen zijn dat de juridische splitsing meer kost. Voor een juridische fusie is een notariële akte vereist. Dit betekent dat de juridische fusie niet kan geschieden zonder tussenkomst van een notaris. Voor een activa/passiva transactie is dit niet persé het geval, tenzij er een nieuwe BV opgericht dient te worden. In dat geval dient er alsnog een notariële akte te worden opgemaakt.

Wat zijn de vereisten voor een juridische splitsing?

Ter voorkoming van misbruik van de fiscale voordelen die zijn verbonden een splitsing, is het slechts toegestaan om gebruik te maken van de juridische splitsing wanneer daar een zakelijke reden voor is. Dit is het geval in de volgende situaties:

 1. Er is sprake van een herstructurering;
 2. Er is sprake van een overdracht of samenwerking;
 3. Er is sprake van een faillissement waarbij de curator de keuze maakt voor een splitsing;
 4. Er dient een conflict tussen aandeelhouders te worden beëindigd; of
 5. Een bepaalde activiteit van de splitsende vennootschap wordt verzelfstandigd.

Daarnaast gelden enkele vereisten die moeten worden opgenomen in de akte van splitsing.

Wat zijn de fiscale gevolgen van een juridische splitsing?

Indien er sprake is van een zuivere juridische splitsing, dan wordt de ‘oude’ vennootschap als het ware gestaakt. Deze verdwijnt immers. Dat betekent dat fiscale reserves aan de winst moeten worden toegevoegd.

Een fiscaal voordeel van de juridische splitsing is dat de winst geruisloos kan worden doorgeschoven naar de ‘nieuwe vennootschap’. Dit betekent dat er geen vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst die van de ‘oude vennootschap’ naar de ‘nieuwe vennootschap’ gaat en dat er geen afrekening over de stille-en fiscale reserves plaatsvindt. Wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden is er geen apart verzoek aan de fiscus nodig voor de geruisloze overdracht van de winst van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ vennootschap:

 • De belastingheffing moet verzekerd zijn;
 • Er mag geen vennootschap zijn die aanspraak maakt op voorwaartse verliesverrekening; en
 • Voor zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ vennootschap(pen) moet(en) dezelfde regels met betrekking tot winstbepaling van toepassing zijn.

Conclusie

Juridische splitsing is een krachtig instrument voor ondernemingen die hun operaties willen optimaliseren, fiscale efficiëntie nastreven of zichzelf willen beschermen tegen juridische risico's. Het is echter een complex proces dat een grondige voorbereiding en nauwkeurige uitvoering vereist. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de juridische implicaties en ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Een duim

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 19 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24