Kennisbank

Privacy & Monitoring van personeel, hoe werkt dat?

Privacy en monitoring van werknemers zijn in de moderne tijd onderwerpen die van groot belang zijn. Deze twee aspecten zijn natuurlijk wel altijd nog lastig aangezien er een grens getrokken moet worden voor wat wel en niet wordt gezien als de schending van privacy. Want je kan natuurlijk niet alle gedragingen van een werknemer op de werkvloer filmen, of deze constant in de gaten houden in zijn privé omgeving. Je dient natuurlijk ook rekening te houden met de Autoriteit Persoonsgegevens en dergelijke. Maar wat mag dan wel? En wat zijn de voor- en nadelen van beide kanten?

Monitoren van de werknemer 

Onder het monitoren van de werknemer valt het in de gaten houden en verzamelen van informatie over je personeel. Van belang is dat je als werkgever in de gaten houdt dat je niet zonder toestemming constant je werknemer in de gaten mag houden op bijvoorbeeld sociale media, of in telefoongegevens kan kijken etc. Dat is natuurlijk redelijk vanzelfsprekend aangezien deze gedragingen tot een bepaalde hoogte de privacy van de werknemer kunnen schenden. Aan de andere kant zou het voor monitoring van je werknemers wel een handig middel zijn om te controleren of je personeel zich wel aan alle regels houdt op de werkvloer, en zijn of haar werk goed verricht.

Wat zijn voorbeelden van controlemiddelen? 

Er zijn verschillende middelen die onder de monitoring van de werknemer vallen, de een een stuk vergaande dan de ander. Je hebt bijvoorbeeld camerabeelden waarmee je personeel kan controleren. Daarnaast kan je elektronisch controleren, denk hierbij aan het gebruik van internet, het controleren van de telefoon of webgeschiedenis. Ook kun je GPS trekking gebruiken, of door middel van bepaalde meetinstrumenten prestaties van je personeel in de gaten houden. 

Wat zijn nadelen van de monitoring? 

Los van het feit dat privacyschending natuurlijk het meest noemenswaardige nadeel is van monitoring van de werknemer, kan het als werkgever ook vervelend zijn dat je werknemer minder vertrouwen in je krijgt. Het kan de relatie op scherp zetten, en dit kan ook weer nadelige effecten met zich meebrengen als het dalen van de productiviteit etc. Houd er dus als werkgever rekening mee dat het niet alleen privacy ondermijnt, maar dit ook andere nadelige effecten kan meebrengen.

Beperkingen op de monitoring van werknemers 

Zoals bovenstaand al genoemd, zijn er uiteraard beperkingen op het monitoren van werknemers in verband met privacy. Het is daarom altijd van belang om aan te geven bij je personeel op het moment dat je een controle gaat uitoefenen zodat zij hiervan op de hoogte zijn. 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal wettelijke vereisten, zoals de toestemming van de Ondernemingsraad op het moment dat deze in je onderneming zit. Daarnaast moet de monitoring een legitiem doel hebben, en of dit is toegestaan wordt bepaald aan de hand van de belangen van de werkgever om de controle uit te oefenen, tegenover het belang van privacy van het personeel. Op het moment dat er ernstige verwijten zijn dat de werknemer iets verkeerds doet, dan zal de monitoring in principe verder mogen gaan dan normaal. 

Wat is handig om in de gaten te houden? 

Wanneer je personeel wilt monitoren is het altijd goed om te kijken wat het doel is van de monitoring. Hierop kun je kijken welke methode je het best kan gebruiken en hoe ver deze kan gaan, je mag namelijk alleen maar monitoren wat daadwerkelijk noodzakelijk is, anders zal de belangenafweging snel aan de kant van de werknemer vallen. Monitoring van gevoelige ruimten kan bijvoorbeeld al snel te ingrijpend zijn, je kan het dan beter in andere ruimtes doen, of alleen steeksproefsgewijs. Dit zijn allemaal factoren en oplossingen die je in gedachten moet houden.

Tot slot

Mocht jij als werkgever van plan zijn om personeel te gaan monitoren, dan kun je natuurlijk bij ons terecht voor advies. Wij kunnen je helpen met een gepersonaliseerd plan en je in contact brengen met de juiste mensen. Wij zorgen ervoor dat we goed kijken of het geen privacy schending oplevert, en wat eventuele verdere gevolgen zijn. Heb je nog vragen, of wil je kijken wat de mogelijkheden zijn? Klik dan snel hier!

Gepubliceerd op 20 maart 2024
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24