Kennisbank

Hoe je je product met je leven beschermt!

Je hebt een idee voor een nieuw product. Misschien heb je het prototype zelfs al gemaakt. Het is jouw unieke product. Een ander moet daar dan niet zomaar gebruik of misbruik van maken. Hoe zorg je ervoor dat je product beschermd is? In sommige gevallen is dat automatisch maar soms is registratie noodzakelijk. Waarom registratie van je product sowieso handig is en hoe dit in zijn werk gaat, leggen we je in dit artikel uit!

Het intellectueel eigendomsrecht beschermt jouw product

Het intellectueel eigendomsrecht beschermt je creatie. Dit kan bijvoorbeeld een idee, concept, product of uitvinding zijn. Om je product te beschermen moet het onder een van de IE-rechten vallen. Er zijn negen IE-rechten: het octrooirecht, auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht, streekproductenrecht en het chipsrecht. Door de ideeSCAN in te vullen kun je zien welke IE-rechten bij jouw product relevant zijn. Meer weten over intellectueel eigendom? Lees dan dit artikel!

Automatische bescherming

Sommige intellectuele eigendomsrechten ontstaan automatisch op het moment dat je je product openbaar maakt. Je krijgt automatisch je recht en dus je bescherming op het product. Dit geldt voor het auteursrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en het chipsrecht. Voor het chipsrecht geldt dat je dit recht wel moet aanvragen. Los van het feit dat je in deze gevallen dus automatisch het recht hebt, is het toch verstandig om je recht vast te stellen. Bij onenigheid kun je zo bewijzen dat jij vanaf deze bepaalde datum een product hebt bedacht en openbaar hebt gemaakt.

Registratie

Niet alle IE-rechten ontstaan automatisch na openbaarmaking. Voor het merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, kwekersrecht en het streekproducten recht geldt dat je je product moet registreren om bescherming te krijgen. Hoe gaat registratie dan in zijn werk? Je kunt je product registreren via Firm24, via het i-DEPOT van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en via het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Productregistratie via Firm24

Firm24 brengt je in contact met een notaris die jou verder helpt met de productregistratie. Na de vaststelling van het IE-recht dat jouw product kan beschermen zal de registratie plaatsvinden. Wij kunnen je adviseren door middel van een vrijblijvend adviesgesprek en waarna we indien gewenst een projectplan opstellen.

Handdruk

Product eisen in de Europese Unie

Als je je product op de markt wilt brengen in de Europese Economische Ruimte (EER), moet je product voldoen aan de volgende Europese producteisen:

Productveiligheid

Zo geldt er allereerst productveiligheid. Producenten en importeurs moeten consumenten inlichten over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van hun producten. Daarnaast gelden voor bepaalde producten nog specifieke product eisen over de registratie, samenstelling, etikettering en verpakking.

CE-markering

Ten tweede moet een technisch product of (in sommige gevallen) consumentenproducten voldoen aan de CE-markering. In de CE-richtlijnen staan de eisen waaraan een product moet voldoen wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen gelden voor bijvoorbeeld machines, speelgoed en elektronische apparatuur.

Gezondheidseisen

Als derde gelden er gezondheidseisen. Deze eisen zijn vooral gericht op levensmiddelen. Het gaat dan om de voedselveiligheid. In levensmiddelen mogen namelijk geen stoffen zitten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Er gelden ook nog andere eisen voor de import van dieren en dierlijke producten.

REACH en CLP

Als laatste gelden ook de REACH en CLP voor de productie in en handel van chemische stoffen. REACH stelt de eisen voor import van bijvoorbeeld chemicaliën, lijm, kleding en auto-onderdelen. Daarnaast geldt de Europese verordening CLP voor de productie en handel in chemische stoffen.

Meer informatie over de product eisen in de EU kun je vinden op de site van de Europese Commissie Access2Markets.

Wat moet je doen bij een inbreuk op je IE-recht?

Als iemand zonder toestemming jouw product na maakt of gebruikt is er sprake van een inbreuk op een IE-recht. Je kunt dan schadevergoeding krijgen van deze partij. Als het om een klein bedrag gaat en een eenmalige schending, kun je proberen te schikken. Dan gaat je jurist in overleg met de andere partij bekijken of er een bedrag overeen kan worden gekomen. Als dit niet lukt, of als het gaat om een groter bedrag of grootschalige inbreuk, kun je naar de rechter stappen.

Adviesgesprek

Tot slot

Hopelijk hebben we je een beetje op weg kunnen helpen! Heb je nog andere vraagstukken? Neem een kijkje in onze kennisbank! Benieuwd welke diensten we allemaal hebben omtrent intellectueel eigendom? Check het hier!

Gepubliceerd op 20 juli 2023
Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00