Kennisbank

De reorganisatie: een nieuwe start!

Wat als het niet zo goed gaat met je bedrijf? Er zijn veel oplossingen waar over nagedacht kan worden om dit proberen op te lossen. Een reorganisatie is hier één van. Een reorganisatie betekent verandering. De werkgever gaat kijken naar een nieuwe indeling van de organisatie. Dit kan echter niet zomaar en er zijn meerdere regelingen aan verbonden. Lees hieronder hoe dit allemaal in elkaar steekt! 

Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie is een verandering in het bedrijf of de organisatie waarin je werkt. Het zorgt er als het ware voor dat een bedrijf geherstructureerd wordt. Vaak brengt dit gevolgen met zich mee voor de samenstelling van het bedrijf. Welke gevolgen dit zijn hangt af van de omstandigheden. Wat wel gesteld kan worden is dat het vaak voor een bepaald aantal mensen vervelend is, er zullen namelijk altijd wel ontslagen vallen. Mocht het gebeuren dat meer dan 20 werknemers worden ontslagen binnen een termijn van drie maanden, dan zal gesproken worden over een ‘collectief ontslag’. Daar is ook een aparte wet op collectief ontslag op van toepassing. Een reorganisatie kan echter niet zomaar worden ingevoerd, er moet rekening worden gehouden met een aantal factoren.

Waarom een reorganisatie?

Een reorganisatie is niet altijd even prettig, vaak zal er sprake zijn van een aantal ontslagen, dan moeten er dus veel mensen op zoek naar een nieuwe baan of komen in de Werkloosheidswet (WW) terecht. Een reorganisatie kan nodig zijn vanwege meerdere redenen, zoals:

  • Bedrijfseconomisch: denk bijvoorbeeld aan wanneer het niet goed gaat met een bedrijf, en verliezen of magere omzetten opgelost moeten worden.
  • Vernieuwing: het kan zijn dat een bedrijf kiest voor een nieuwe werkwijze.
  • Te veel personeel: een fusie of overname kan ervoor zorgen dat er te veel personeel in het bedrijf zit.

Wat is verplicht bij een reorganisatie?

Een verplichting is dat de werkgever de noodzaak van de reorganisatie aantoont, ook is hij verplicht om bij de ondernemingsraad advies in te winnen. Ook kan het voorkomen dat de werkgever een ontslagvergoeding moet aanvragen bij de UWV.

Documenten

Wat zijn de stappen van een reorganisatie?

Omdat een reorganisatie vaak veel gevolgen voor een hoop mensen met zich meebrengt, is het van belang dat er sprake is van een duidelijk en concreet plan. Ook is het van belang dat alles goed wordt gecommuniceerd met de medewerkers. Er zijn een aantal stappen die gevolgd kunnen worden. Een reorganisatie begint altijd eerst met een voornemen van het hogere management. Vervolgens moet de werkgever dus de noodzaak van de reorganisatie aantonen en advies innen bij de ondernemingsraad, waarna ze een plan van aanpak bedenken. Het management moet altijd transparant blijven, dus ze moeten de medewerkers tijdig inlichten van het plan om te gaan reorganiseren. Vaak volgt hierna het opstellen van een sociaal plan, om dit plan vervolgens uit te gaan voeren. In het kort heeft een reorganisatie dus de volgende stappen:

1.     Voorbereiding

2.     Plan van aanpak

3.    Communicatie naar medewerkers

4.     Sociaal plan opstellen

5.     Uitvoering van de reorganisatie/het sociaal plan

Waar moet je op letten bij een reorganisatie?

Bij een reorganisatie zijn er veel regels waar rekening mee dient te worden gehouden. Bovendien is het van belang dat er wordt gekeken naar het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat de medewerkers met vergelijkbare functies worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep wordt er dan gekeken hoeveel daarvan worden ontslagen. Zo blijft de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie zo veel mogelijk gelijk. Vaak wordt er bij een reorganisatie ook een sociaal plan (zie volgende kopje) opgesteld.

Er zijn verschillende ontslagmogelijkheden die kunnen plaatsvinden:

  • Je kan zelf ontslag nemen
  • Er kan ontslag zijn met wederzijds goedvinden

Mochten jij en je werkgever er niet uitkomen dan kan er ook:

  • Ontslag plaatsvinden via het UWV
  • Ontslag plaatsvinden via de kantonrechter
Adviesgesprek

Een sociaal plan

Zoals hierboven gemeld wordt er bij een reorganisatie vaak een sociaal plan opgesteld.
Dit is niet verplicht, maar toch wordt hier veel gebruik van gemaakt. Dit is handig om alle afspraken duidelijk en overzichtelijk te laten zijn. Een sociaal plan bevat namelijk afspraken tussen de werkgevers en werknemers over de gevolgen van de reorganisatie en hoe hiermee moet worden omgegaan. Welke afspraken dit precies zijn verschilt per sociaal plan.

Wat zijn de gevolgen van een reorganisatie?

Een reorganisatie geeft ook een gevoel van onzekerheid voor een groot aantal medewerkers. Het kan voor een persoon meerdere gevolgen meebrengen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in een andere functie terechtkomt, of op een andere afdeling moet gaan werken. Wel wordt er vaak geholpen met het zoeken naar een nieuwe baan, indien je ontslagen wordt.

Een reorganisatie is dus een manier voor een bedrijf om te herstructureren. Het komt er dus op neer dat er niet zomaar een reorganisatie plaats kan vinden en dat er best wat bescherming bij komt kijken.

Tenslotte (aanrader!)

Een reorganisatie kan zorgen voor erg veel onzekerheid en het kan flinke gevolgen hebben voor een bedrijf en haar medewerkers. Mocht je vragen hebben over de reorganisatie, dan staat Firm24 voor je klaar! Plan dan hier je gratis check-gesprek in!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24