Kennisbank

Alles wat je moet weten over de Raad van Commissarissen

Als ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met een Raad van Commissarissen (RvC); een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van een bedrijf. Hoe een RvC precies functioneert, lees je in dit artikel.

Wat doet een Raad van Commissarissen precies?

Een Raad van Commissarissen is een (in principe niet verplicht) orgaan dat bestaat uit commissarissen. Die houden toezicht op het beleid dat gevoerd wordt binnen een bedrijf. Een Raad van Commissarissen heet bij sommige rechtsvormen (zoals verenigingen en stichtingen) een Raad van Toezicht (RvT). Voor RvT dienen de bijbehorende bevoegdheden volledig in de statuten van een bedrijf beschreven te worden, omdat er geen juridische grondslag voor bestaat (waar dit bij een RvC van een bv/nv wel zo is). De taken van de Raad van Commissarissen is onder te verdelen in drie categorieën:

Toezicht houden

De RvC controleert het beleid alsook de financiën van een bedrijf. Het kan gaan om bedrijfsdoelstellingen of beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook over doelstellingen van het moederbedrijf als daar sprake van is. Een commissaris houdt ook toezicht op zijn of haar collega’s en vice versa.

Adviseren

De RvC kan zowel op verzoek van de directie als op eigen initiatief adviezen uitbrengen over het te voeren beleid. Zoals we later zullen zien, kan een RvC ook zelf een beslissing nemen over het te voeren beleid. De RvC is dan ook vaak samengesteld uit mensen die veel ervaring hebben binnen het bedrijf of de bedrijfstak waarin de onderneming opereert.

Ingrijpen

Voor de RvC bestaan enkele bevoegdheden die wettelijk zijn vastgelegd. Deze kunnen worden aangevuld met statutaire bevoegdheden als de organisatie daarvoor kiest. Tot de bevoegdheden behoren onder andere:

  • het goed- of afkeuren van de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag;
  • het goedkeuren van een voorstel tot juridische splitsing of juridische fusie;
  • het schorsen van bestuurders of het tijdelijk ontheffen van bestuurders uit hun functie (tenzij in de statuten iets anders is vastgelegd)
  • een beslissing nemen als bestuurders er onderling niet uitkomen

Aanstelling RvC

Het instellen van een Raad van Commissarissen is in de regel niet verplicht, behalve wanneer sprake is van een zogeheten structuurvennootschap. Dit is een bijzondere vorm waarbij meer toezicht vereist is en daardoor ruimte is voor minder betrokkenheid vanuit de aandeelhouders. Ook als een bedrijf beursgenoteerd is, is een RvC vereist. In alle gevallen is het instellen van een RvC aan te bevelen. Het kan je veel goede adviezen opleveren en je blik op de gang van zaken binnen je organisatie aanzienlijk verruimen. Maar wie stelt een RvC aan? En hoe kan Firm24 je daarbij assisteren?

Voordracht

Om toe te kunnen treden tot een Raad van Commissarissen, moet je worden voorgedragen en worden gekozen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van een onderneming.

Een computer

Firm24

Het instellen van een RvC, ook daar helpt Firm24 je mee! Bij ons doe je eenvoudig online je aanvraag en in enkele stappen helpen we je met het implementeren van een Raad van Commissarissen. Dat gaat als volgt:

  1. Een intake waarbij we bekijken hoe een RvC voor jouw bedrijf kan werken. We kunnen je advies geven of de implementatie voor je uit handen nemen.
  2. Start je aanvraag via de website van Firm24 en lever alle belangrijke informatie aan.
  3. Een advocaat neemt contact op voor de vervolgstappen.

Simpel, toch? Surf dus snel naar onze site en neem contact met ons op.

Gepubliceerd op 11 december 2023
Max Zuidinga linkedin
Max is student Nederlandse taal en cultuur en schreef daarnaast enkele artikelen.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24