Kennisbank

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

In deze overeenkomst staan alle afspraken rondom een samenwerking en leg je dus eigenlijk de samenwerking vast met een andere partij. Als twee of meer partijen samen iets ondernemen, is het verstandig om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de andere partij. Bijvoorbeeld bij het samenwerken, intellectuele eigendom en investeren of beheren. In zo'n overeenkomst staat wat het doel is van de samenwerking en wie wat doet.

De samenwerkingsovereenkomst

Een zuivere samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst waarin je afspraken vast kan leggen betreffende een samenwerking tussen twee gelijke bedrijven. Wanneer bedrijven besluiten om te gaan samenwerken komen hier namelijk veel afspraken bij kijken. Het is dan handig om deze afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Met zo'n dergelijke overeenkomst kan je namelijk alle algemene regels, afwijkende afspraken en specifieke regels over de samenwerking schriftelijk vastleggen. Over sommige onderwerpen bestaan er gewone regels, maar over een aantal zaken staat er niks wettelijk vastgelegd. Zo kan je met een samenwerkingsovereenkomst alsnog specifieke regels vastleggen over uiteenlopende onderwerpen. Wat is bijvoorbeeld het gezamenlijke doel van de samenwerking, wie zijn alle betrokken partijen en is de samenwerking voor een bepaalde periode of duurt deze langer? Een samenwerkingsovereenkomst kun je op ieder moment raadplegen.

Waarom heb ik deze overeenkomst nodig?

Als mensen gaan samenwerken, staan alle neuzen dezelfde kant op. Er lijkt geen wolkje aan de lucht. Later blijkt dan vaak dat iemand de afspraken toch anders had begrepen. Dit kan discussie en onenigheid opleveren en kan de gehele samenwerking verpesten. Dit is natuurlijk iets wat je koste wat kost wil voorkomen. Door jullie afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, dwing je iedereen om goed te checken wat de samenwerking precies inhoudt. Bovendien kan je later altijd op de gemaakte afspraken terugvallen wanneer er onduidelijkheid is of wanneer er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden.

Essentiële elementen voor een Samenwerkingsovereenkomst

In het volgende overzicht worden tien cruciale elementen voor een samenwerkingsovereenkomst opgesomd. Deze elementen bieden een stevige basis voor elke zakelijke samenwerking.

1. Het doel van de samenwerking

Allereerst is het belangrijk dat je het gezamenlijk doel van de samenwerking duidelijk vastlegt. Een goede samenwerkingsovereenkomst bevat een duidelijke beschrijving van dit doel of dit gezamenlijk project en de wijze waarop jullie dit gaan bereiken. Met een goede beschrijving is de kans groter dat jullie dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk gaan halen.

2. Verdeling van de kosten

Wanneer jullie de overeenkomst aangaan is het ook belangrijk om afspraken vast te leggen over bepaalde kosten die gemaakt gaan worden.

3. Verdeling van de inkomsten

Naast kosten, zijn inkomsten natuurlijk net zo belangrijk. Door een nadere invulling te geven aan deze afspraken voorkom je een oneerlijke verdeling van de inkomsten.

4. Rolverdeling

Rolverdeling gaat vooral om de functies en posities van iedere partij in het samenwerkingsproces. Dit is goed om te beschrijven zodat er altijd duidelijkheid heerst en iedereen goed weet bij wie die terecht moet voor welke vraag.

5. Taakverdeling

Dit lijkt een beetje op de rolverdeling. Het verschil is dat taakverdeling echt om de taken gaat en niet om de functies van iedere partij in het proces. Wie voert wat uit en wat zijn de andere afspraken rondom de verdeling van de taken?

6. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is ook een belangrijk thema voor in de samenwerkingsovereenkomst. Hoe worden de risico's verspreid en wat gebeurt er wanneer er wel iemand aansprakelijk wordt gesteld?

7. Geheimhouding

Het kan zijn dat er bij de samenwerking vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een nieuw product, vernieuwende technologie of intellectueel eigendom. Je kunt dan de intellectuele eigendomsrechten vastleggen in de overeenkomst.

8. Wat er gebeurt bij langdurige ziekte

Iedereen kan langdurig ziek worden, ook jij of je samenwerkingspartner. Wanneer er in dat geval geen afspraken gemaakt zijn over deze situatie kan dit veel onduidelijkheid opleveren. Deze onduidelijkheid wil je natuurlijk het liefst voorkomen, zeker omdat het vaak toch al een stressvolle situatie is.

9. Wat er gebeurt bij ruzie

Ruzie kan altijd ontstaan, bijvoorbeeld bij niet nakoming van de afspraken. Wanneer je afspraken vastlegt over dit soort situaties ben je hier altijd goed op voorbereid. In de samenwerkingsovereenkomst staat in zo'n geval wat je moet doen.

10. Wanneer en hoe je de samenwerking kunt beëindigen

Ruzie kan altijd ontstaan, bijvoorbeeld bij niet nakoming van de afspraken. Wanneer je afspraken vastlegt over dit soort situaties ben je hier altijd goed op voorbereid.

Dit laatste – hoe beëindig je de samenwerkingsovereenkomst? – is erg belangrijk om op te nemen, zeker wanneer het gaat over een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Want, wanneer je geen regels opneemt over situaties wanneer jullie de samenwerking willen beëindigen, dan mag je de overeenkomst meestal niet eenzijdig opzeggen en moet dit altijd met wederzijds goedvinden. Zonder heldere afspraak, heb je een van de volgende redenen nodig om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen:

  • Wederzijds goedvinden - Beide partijen willen de samenwerking beëindigen.
  • Ontbinding van de overeenkomst - Dit kan alleen als één van de partijen ernstig tekortschiet en met inachtneming van een redelijke termijn.
  • Vernietiging van de samenwerkingsovereenkomst - Ook dit kan alleen onder ernstige omstandigheden. Zoals handelingsonbekwaamheid, bedreiging en bedrog.
  • Nietig verklaren van samenwerkingsovereenkomst - Dit kan alleen als niet valt te snappen wat er nu eigenlijk is afgesproken. Of bij overeenkomsten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

In alle andere gevallen moet je naar de rechter om je samenwerkingsovereenkomst te laten ontbinden. Dus wil je een hoop ellende voorkomen en kunnen opzeggen zonder juridisch gedoe? Neem dan opzegmogelijkheden op in jullie overeenkomst. Wanneer je een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd bent aangegaan dan verloopt deze na een bepaalde periode, tenzij deze daarna verlengd wordt.

Hoe stel je een samenwerkingsovereenkomst op?

Als je wilt samenwerken, ben je niet verplicht om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Je kunt afspreken wat je wilt; er staat niets over in de wet. Pas wel op dat je echt een samenwerkingsovereenkomst aangaat en niet bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Voor zulke overeenkomsten gelden namelijk wel wettelijke regels. Pas er ook voor op dat je een intentieovereenkomst niet ziet als een samenwerkingsovereenkomst.

Wat zijn de alternatieven?

Je hebt niet altijd een samenwerkingsovereenkomst nodig. Het gaat erom dat je alle afspraken over de samenwerking duidelijk vastlegt. Dat kan ook in een vennootschapscontract (samenwerking in een vof) of een aandeelhoudersovereenkomst (samenwerking in een bv). Daarover geven onze juristen graag advies. Let er altijd op dat je de afspraken duidelijk en compleet vastlegt.

Wat kost zo'n overeenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten doe je gemakkelijk via Firm24. Bij Firm24 helpen we je graag met het opstellen van een op maat gemaakte samenwerkingsovereenkomst. We kunnen je op verschillende manieren helpen voor verschillende kosten. Zo kan je bij ons terecht voor een adviesgesprek, een samenwerkingsovereenkomst opgesteld middels een generator en een volledige samenwerkingsovereenkomst opgesteld door een jurist vanaf €299. Zo voorkom je problemen en onduidelijkheid in de toekomst. Dat kan ook als jullie al samenwerken, maar nog geen schriftelijke afspraken hebben. De mogelijkheden voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst bekijk je via deze link!

handen schudden

Tot slot

Heb je na het lezen van dit artikel nog andere vragen? Lees dan deze blog over de samenwerkingsovereenkomst of plan een gratis check-gesprek in met een van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 30 april 2024
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24