Kennisbank

Wie spelen een rol bij de stichting?

In een stichting spelen diverse zogenoemde ‘organen’ een rol. De belangrijkste rollen in een stichting worden vervuld door het bestuur en daarnaast de raad van toezicht. In dit artikel worden beide rollen en functies toegelicht.

Wie richt de stichting op?

De stichting wordt opgericht door het bestuur van de stichting. Dit kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Naast het feit dat de stichting wordt opgericht door het bestuur is dit tevens het enige verplichte orgaan van een stichting.

Kan je in je eentje een stichting oprichten?

De stichting kan worden opgericht door slechts één bestuurder. Dit kan echter een nadeel zijn. Indien je in je eentje bestuurder bent van de stichting, dan is de continuïteit van de stichting minder gewaarborgd. Let op! Indien je een ANBI-stichting wenst op te richten, dan moeten er minimaal drie bestuurders zijn. Daarnaast is ook voor het aanvragen van bepaalde subsidies vereist dat er meerdere bestuurders zijn.

Contract

Kan je na de oprichting meer bestuurders toevoegen?

Ja, het is mogelijk om na de oprichting van de stichting nieuwe bestuurders aan te trekken. Deze bestuurders zullen dan moeten worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat is de taak van het bestuur?

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het bereiken van het doel van de stichting. Daarnaast gaat het bestuur over de dagelijkse leiding van de stichting. Indien er meerdere bestuurders zijn, dan zal sprake zijn van een taakverdeling en functies. Die ziet er veelal als volgt uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Deze verschillende bestuurstaken staan beschreven in de statuten.

Wat als er maar één bestuurder is, wie doet dan alle taken?

Wanneer er slechts één bestuurder is, dan dient deze bestuurder zelf alle taken te vervullen. De enig bestuurder is in zijn eentje verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. Let er wel op dat de continuïteit van de stichting minder is gewaarborgd wanneer er slechts  één bestuurder is. Zorg er aldus voor dat je goed vastlegt wie er bij afwezigheid van de bestuurder gaat over de dagelijkse leiding.

wie spelen een rol bij de stichting advies

Wat zijn de taken van de verschillende functies?

De voorzitter is vaak het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de stichting. De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en zal vergaderingen leiden. Ook zal de voorzitter een coördinerende rol hebben met betrekking tot de andere bestuurstaken.

De secretaris is als het ware de ‘notulist’ van het bestuur. De secretaris schrijft op wat er tijdens vergaderingen wordt besproken en verzorgt de schriftelijke communicatie naar buiten toe. Daarnaast schrijft de secretaris de brieven.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte. Hij of zij gaat over het geld en stelt bijvoorbeeld de begroting op en handelt zaken af met betrekking tot uitgaven en belastingen.

Wat doet een Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt, zoals uit de titel blijkt, toezicht op de gang van zaken van het bestuur van de stichting. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook een adviserende rol. In sommige gevallen is een Raad van Toezicht zelfs verplicht. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden voor activiteiten in de zorg waarvoor een WTZI toelating nodig is.

Hoe stel je een Raad van Toezicht in?

De Raad van Toezicht stel je in door het orgaan op te nemen in de statuten. In de statuten wordt bijvoorbeeld opgenomen dat de Raad van Toezicht het bestuur mag benoemen, schorsen of ontslaan. Omdat er voor een Raad van Toezicht van een stichting weinig wettelijk is geregeld, is het belangrijk om de bevoegdheden van de Raad van Toezicht goed vast te leggen in de statuten.

een klok

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24