BV ontbonden? Heropenen kan gewoon!

Nadat je het vermogen in de BV hebt laten verrekenen, heb je je BV opgeheven. Stel dat er na het opheffen van je BV nog een schuldeiser naar voren komt die zegt geld van je BV te krijgen. Of je komt erachter dat je BV nog geld had moeten krijgen door bijvoorbeeld winst op aandelen. Geen zorgen, je kunt de vereffening van je BV nog heropenen!

Hoe kun je de vereffening van je BV heropenen?

De rechtbank kan de vereffening van de BV heropenen op verzoek van een belanghebbende. Een belanghebbende kan een klant (schuldeiser) zijn die nog geld hoort te krijgen of juist jouw BV die de winst van de aandelen behoort te ontvangen. Zo nodig benoemt de rechtbank dan een vereffenaar. Dat is normaal gesproken een gespecialiseerde erfrecht advocaat of notaris. Deze gaat de vereffening opnieuw regelen.

De vordering is verjaard, wat nu?

Wat als de vordering is verjaard in de tijd dat de BV al was ontbonden? Een vordering die is verjaard houdt in dat het niet meer afdwingbaar is. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld:

Voorbeeld

Je hebt als ondernemer een schuld bij een voormalig klant (ook wel: schuldeiser). Deze schuldeiser had 12 maanden om het geld te vorderen van jouw BV en op het moment dat hij zich meldt zijn er al 14 maanden overheen gegaan. De BV is inmiddels al 4 maanden opgeheven. Kan de schuldeiser alsnog zijn geld krijgen?

Jazeker. De wetgever heeft bedacht dat als een vordering zou zijn verjaard in de tijd dat de BV is opgeheven, de verjaringstermijn met 6 maanden wordt verlengd op het moment dat de BV weer herleeft. Het maakt hierbij niet uit of de BV al jaren niet meer bestond voor het herleven van de vorderingen. Met andere woorden: degene (de schuldeiser) had recht op een geldbedrag van de BV, de BV is in de periode dat de schuldeiser er recht op had opgeheven. De schuldeiser is in zo’n geval een belanghebbende, hij heeft namelijk het belang om zijn geld te krijgen van de BV. De schuldeiser kan dan naar de rechtbank stappen met een verzoek om de vereffening BV te heropenen, zodat hij alsnog zijn geld kan terugkrijgen.

De BV is ontbonden maar je wilt faillissement aanvragen, kan dat?

Als op het moment van het ontbinden van de BV leek dat er nog voldoende winst in de BV zat maar achteraf blijkt dat dat, bijvoorbeeld door later aangemelde schuldeisers, toch niet zo is. Dan kan na de ontbinding alsnog bij de rechtbank faillissement worden aangevraagd. Voor het aanvragen van faillissement gelden namelijk maar twee eisen: er moeten meerdere schuldeisers zijn en de BV moet mogelijke winsten hebben.

Bij faillissement niet eerst heropening van vereffening BV

In het geval dat je BV al is ontbonden en je vervolgens het faillissement wilt aanvragen, hoef je niet eerst een heropening van de vereffening aan de rechtbank te vragen. Als namelijk is voldaan aan de vereisten voor faillissement, kan de rechtbank alsnog faillissement uitspreken.

contract

Tot slot

Het is een hele mond vol: het heropenen van de vereffening van de BV. Logisch als je nog vraagtekens hebt over wat dit precies inhoudt en wat dit voor jouw BV betekent. Als je hierover nog advies wilt krijgen kun je gerust contact met ons opnemen!

logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.
Bijgewerkt op 8 december 2023
Gepubliceerd op 19 mei 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24