Onterecht uitgesproken faillissement, wat nu? - Ga in verzet!

Je bent failliet verklaard, zonder dat je zelf überhaupt wist dat een faillissement was aangevraagd. Dit klinkt als een nachtmerrie, maar in de praktijk komt dit helaas regelmatig voor. Gelukkig kan je hiertegen in verzet gaan, wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dit artikel lees je wanneer een verzet faillissement kan indienen en hoe Firm24 je kan helpen om deze nachtmerrie zo goed mogelijk op te lossen!

Wat betekent een verzet tegen een uitgesproken faillissement?

Op het moment dat jouw onderneming een deel van haar schuldeisers of alle schuldeisers onbetaald laat, hebben de schuldeisers de mogelijkheid om bij de rechtbank het faillissement van jouw onderneming aan te vragen. Na deze aanvraag zal de rechtbank jou oproepen om op de faillissementszitting te verschijnen. Wanneer jij vervolgens niet in de rechtbank verschijnt en het faillissement wel wordt uitgesproken, heb je het recht om binnen veertien dagen in verzet te komen tegen dit faillissement. Het is belangrijk om te onthouden dat de termijn waarin je in verzet kan komen erg kort is en onder geen enkele voorwaarden verlengd kan worden! 

Welke kosten moet je wel betalen? 

Wanneer het verzet is uitgesproken, wordt er meteen een curator aangesteld die al met zijn werkzaamheden begint. Helaas moet je daarom bij het verzet wel altijd de kosten van de curator betalen, aangezien de curator in zijn functie blijft totdat het faillissement daadwerkelijk is vernietigd. Het is niet mogelijk hiervoor een regeling te treffen, dit bedrag dien je in één keer te betalen. Wanneer de curator weet dat jij een verzet faillissement gaat indienen, doet hij zijn werkzaamheden vaak wel terughoudend en zullen de kosten zo beperkt mogelijk blijven. Wij zullen de curator dus zo snel mogelijk de curator op de hoogte stellen, indien jij in verzet wilt gaan! 

Wanneer kan je in verzet gaan tegen een uitgesproken faillissement?

Bijna altijd is het zinvol om tegen een uitgesproken faillissement in verzet te gaan. Het verzet zal worden geaccepteerd op het moment dat de vordering van de schuldeiser niet meer ‘bestaat’. Dit kan je bereiken door onderhandelingen. Je kan zelf onderhandelen om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser en zo het faillissement te voorkomen. Wij zullen samen met jou de onderhandelingen voorbereiden. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij namens jou onderhandelen en een zo gunstig mogelijke regeling proberen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat het conflict met de schuldeiser zo hoog is opgelopen dat er geen redelijk gesprek mogelijk is. Wanneer het faillissement uitgesproken is en je zelf aanwezig was op de faillissementzitting is het niet meer mogelijk om in verzet te komen tegen het faillissement. Daarnaast is het ook belangrijk dat je voldoende financiële middelen hebt om de curator (in één keer) te kunnen betalen. We raden dus aan om altijd een chat met onze adviseur op te starten om samen de mogelijkheden te bepalen. 

Het traject bij een verzet tegen een uitgesproken faillissement

Het traject van een verzet tegen uitgesproken faillissement neemt ongeveer twee à drie weken in beslag, vanaf het moment dat het faillissement door de rechtbank is uitgesproken. De eerste stap is een gesprek met een advocaat over het verzet en de kosten hiervan. Na dit gesprek zal de advocaat je verzoeken enkele documenten aan te leveren, zoals het verzoekschrift tot faillissement en het vonnis faillietverklaring. Vervolgens licht de advocaat de curator in over het aanstaande verzet en beginnen de onderhandelingen met de schuldeiser over een mogelijke regeling. Zodra een regeling is getroffen, wordt het verzetschrift opgesteld. Nadat jij het hebt goedgekeurd, wordt het ingediend en woon je samen met de advocaat de zitting bij waarin je verzet behandeld wordt. In dit hele traject zullen we jou zo goed mogelijk bijstaan!

Voorwaarden om in verzet tegen een uitgesproken faillissement te kunnen gaan

Om in verzet te kunnen gaan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Faillissement moet heel recent uitgesproken zijn;
  • Jij, of een andere vertegenwoordiger van de onderneming, was niet aanwezig op de faillissementszitting waar het faillissement is uitgesproken;
  • Er zijn voldoende financiële middelen om de kosten van de curator te kunnen betalen en om tot een regeling met de schuldeiser(s) te komen.

Was je wel aanwezig bij de faillissementszitting? Dan kan je dus niet meer in verzet. Wel heb je nog een andere mogelijkheid, namelijk een hoger beroep zou nog uitkomst kunnen bieden. Ook daarbij willen we je graag verder helpen!

Documenten

De uitkomsten van zo’n verzet

De volgende twee uitkomsten kunnen zich voordoen nadat je in verzet bent gegaan tegen een uitgesproken faillissement:

  • Verzet faillissement wordt gehonoreerd

Indien het verzet faillissement gehonoreerd wordt, zal het faillissementsuitspraak ongeldig worden verklaard en kan je verder gaan met het exploiteren van jouw onderneming. Je moet daarvoor wel een overeenkomst tussen jou en de schuldeiser hebben en de kosten van de curator kunnen voldoen.

  • Geen regeling getroffen

Indien geen regeling mogelijk is, omdat de schuldeiser niet akkoord gaat met een gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde bedrag is nog steeds een verzet faillissement mogelijk. Je moet op dit moment alleen wel het volledige bedrag aan de schuldeiser betalen.

Verplicht een advocaat 

Het is verplicht om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat wanneer je in verzet gaat tegen een uitgesproken faillissement. Wij hebben jarenlange ervaring met de verzetprocedure, dus helpen je hier graag mee. We weten welke problemen hierbij kunnen komen kijken en welke do’s and dont’s daarbij gelden! Wij denken graag met je mee en luisteren naar de commerciële belangen die spelen. 

Firm24 helpt je graag! 

Zoals hierboven gezegd is het laten bijstaan door een advocaat verplicht. Met onze jarenlang ervaring helpen we jou graag met de verzetprocedure! Een faillissementsprocedure is naast een juridisch technische situatie ook vaak vervelend en confronterend. We willen je daarom graag ondersteunen om deze situatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Er moet snel gehandeld worden, dus twijfel niet te lang om contact met ons op te nemen! Wil je met een adviseur in gesprek over de verzetprocedure? Dat kan geheel vrijblijvend, klik hier!

Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.
Bijgewerkt op 6 juli 2023
Gepubliceerd op 8 augustus 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24