Het einde van het openbare UBO-register

Ieder EU land is verplicht een UBO-register te hebben. Hierin wordt duidelijk wie de “ultimate beneficial owner” (UBO) van een bepaald bedrijf is. Dit register was altijd openbaar te bekijken, maar afgelopen week heeft het Europese Hof van Justitie daar een streep doorgehaald. Lees in deze blog hoe dit precies is gebeurd en wat het voor jou betekent! 

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register registreert wie er de grootste betrokkenheid bij een bedrijf heeft. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook iemand die zeggenschap heeft of een andere belanghebbende. Deze registratie maakt het voor overheden makkelijker om criminaliteit op te sporen. Zo maakt het praktijken als witwassen een stuk moeilijker. Ondernemingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties zijn wettelijk verplicht om zich in dit register te registreren. Jij dus ook! Door de openbaarheid die het register tot voorkort had werd het vaak ook gebruikt door journalisten. Zij konden voor hun krantenkoppen precies uitzoeken wie achter een bepaald bedrijf zat.

Checklist

Welke informatie maakt het huidige UBO-register openbaar?

In het UBO-register zijn niet alle opgegeven gegevens openbaar toegankelijk. De openbare gegevens van de UBO bestonden uit: de voornaam, achternaam, geboortemaand, nationaliteit, woonstad, het geboortejaar en de aard en omvang van het economisch belang bij een bedrijf. Ander informatie, zoals het geboorteland, adres en het BSN-nummer waren wél alleen zichtbaar voor bevoegde organen. Daarnaast bestond er de mogelijkheid om een verzoek in te dienen als UBO, om alle informatie af te schermen. Hiervoor kwam de UBO in aanmerking als deze bijvoorbeeld minderjarig of onder curatele was. 

Wat houdt de uitspraak precies in?

Op 22 november 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de openbaarheid van het UBO-register onverenigbaar is met het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. De toegankelijkheid van de gegevens maakte het mogelijk voor het publiek om een profiel op te stellen van een bepaald persoon. Zo konden journalisten makkelijk achterhalen wie er achter een bedrijf zat en schroomde niet dit in hun werken naar voor te brengen. Dit soort praktijken waren volgens het Hof doel overstijgend en het bracht belangrijke grondrechten in gevaar. 

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?

Nu deze uitspraak is gedaan, is het deel van de gegevens dat openbaar was, niet langer te rechtvaardigen. De wetgever zal in actie moeten komen om de richtlijn die de openbaarheid van de gegevens eerder toestond, aan te passen. Dit betekent echter niet dat ondernemers zich niet langer hoeven in te schrijven bij het UBO-register. Dat is namelijk nog steeds verplicht! Moet jij jouw UBO nog doorgeven? Doe dit dan zo snel mogelijk bij Firm24. Klik hier om jouw UBO-inschrijving te regelen. Sta jij al ingeschreven als UBO en wil je dat jouw gegevens zo snel mogelijk afgeschermd worden? Dien dan een verzoek tot afscherming in op grond van de uitspraak van het Europese Hof. Wellicht is jouw UBO-informatie dan net wat eerder van zijn openbaarheid af. 

Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.
Bijgewerkt op 29 juni 2023
Gepubliceerd op 24 november 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00