Samenwerkingsovereenkomst - waar moet je op letten?

Samenwerken brengt je vaak veel verder, dan dat je alles in je eentje gaat uitzoeken, regelen en uitwerken. Je weet namelijk samen meer, je hebt samen meer ervaring en je kan samen meer gedaan krijgen. Met samenwerken heb je dus meer kans op succes met je onderneming! Het is wel belangrijk dat je samen goede afspraken maakt en deze op papier zet! Wanneer je dit niet doet of wanneer een contract niet goed in elkaar zit, kan dit jou later juist extra werk en gedoe opleveren. In deze blog lees je waar je allemaal op moet letten en welke contracten het belangrijkst zijn bij een goede samenwerking.

Waar zet je eigenlijk een handtekening onder?

Het is heel belangrijk dat je weet waar je jouw handtekening onder zet. Een goed contract moet waterdicht en duidelijk zijn, zodat de afspraken helder zijn en hier achteraf geen discussies over kunnen ontstaan. Een goed contract download je daarom niet zomaar van internet. Een contract opstellen is gespecialiseerd maatwerk, bij voorkeur door een jurist of advocaat. Hierdoor weet je zeker dat jouw contract aan alle eisen voldoet.

Wanneer ben je gebonden aan een contract?

Je hebt als ondernemer vaak te maken met contracten. Wanneer je afspraken maakt over een samenwerking met een andere partij is het belangrijk dat je alles vooraf in een contract vastlegt. Het kan helaas zomaar voorkomen dat jij vindt dat iemand aan bepaalde afspraken vast zit, terwijl de andere het hier niet mee eens is. Naast dat jouw contract inhoudelijk helemaal op orde moet zijn, is het ook belangrijk dat je zeker weet je een geldig contract hebt afgesloten. Een geldig contract moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Aanbod en aanvaarding

Een aanbod is een voorstel aan iemand anders om een contract aan te gaan. Voor de aanvaarding van een aanbod is het als eerste belangrijk dat het aanbod nog geldig is. Het aanbod moet gericht zijn tot degene die dit aanbiedt en wat wordt aanvaard moet precies hetzelfde zijn als wat wordt aangeboden.

2. Wilsverklaring

Bij het hiervoor genoemde aanbod en aanvaarding is ook de ‘wil’ nodig. In het geval je een aanbod doet om werkzaamheden voor een bepaald bedrag uit te voeren en de klant verklaart dat hij dit wilt, komt de wil overeen met aanbod en aanvaarding.

3. Eventueel gerechtvaardigd vertrouwen

Soms kan het zo zijn dat je toch aan een geldig contract vast zit, zonder dat de wil er was, aangezien een klant alleen uit kan gaan van wat er verteld wordt. Mocht een klant ervan uit gaan dat het aanbod in de gegeven omstandigheden logisch was, dan is er kort gezegd toch sprake van een contract.

contract

Waar moet je opletten wanneer je gaat samenwerken?

Wanneer je net gaat samenwerken, hebben jullie waarschijnlijk veel ambitie, hoop en verwachtingen van elkaar. Dit is een goede basis voor een goede start, maar toch kan het soms allemaal niet precies lopen zoals jullie het hadden gewild. Het is daarom belangrijk dat je de hieronder beschreven valkuilen herkend en hierop anticipeert.

1. Samenwerking zonder duidelijke afspraken

Een goede basis voor een samenwerking is vooraf goede afspraken maken. Het is daarom heel belangrijk dat jullie hier voldoende aandacht aan besteden. Wanneer de afspraken vaag en niet compleet zijn en bepaalde details missen, kan dit later veel problemen opleveren. Let op dat je in ieder geval over de volgende onderwerpen duidelijke afspraken met elkaar maakt:

  • De prijzen;
  • De mensen en middelen die ingezet worden;
  • De tijd van het contract;
  • De manier hoe de aansprakelijkheid wordt geregeld;
  • De winstverdeling;
  • Geschilbeslechting;
  • De voorwaarden voor de komst van een eventuele derde partner.

2. Samenwerken zonder contract

Aan het begin vertrouw je jouw nieuwe partner nog volledig. Je kan samen een mondelinge afspraken maken, die ook geldig zijn. Maar je weet nooit wat er in de toekomst gebeurd, jij en je partner kunnen onenigheid krijgen over bepaalde afspraken. Je kan dan terugvallen op jullie gemaakte afspraken. Probeer bij een mondelinge afspraak maar eens te bewijzen wat de afspraak precies was. Dit is vaak heel lastig! Wanneer je jouw afspraken dus niet op papier zet, loop je meer risico op gedoe. Het is belangrijk om alle afspraken goed op papier te zetten. Jullie worden hierdoor beiden gedwongen om goed na te denken over de manier hoe jullie willen gaan samenwerken en of jullie de afspraken op dezelfde manier interpreteren.

3. Wie neemt de beslissingen over de samenwerking?

Je kan nog zo veel alinea’s, onderdelen en kaders in het contract hebben staan, het is onmogelijk om voor alle situaties die in de toekomst eventueel kunnen ontstaan, afspraken te maken. In de loop van jullie samenwerking moeten jullie nieuwe beslissingen en afspraken maken. Het is belangrijk dat jullie van te voren alvast in het contract duidelijk vastleggen wie bevoegd is om een bepaald besluit te nemen. Wie heeft de beslissende stem en voor welke aspecten kan iemand een stokje steken?

4. De activiteiten valkuil

Vooral bij dienstverleningscontracten waar de inkopende organisaties per uur, per dag, per verzending, per kilometer etc betalen komt deze valkuil vaak voor. Bij contracten waarbij de kans bestaat dat de partner gestimuleerd wordt om juist veel transacties te maken, zonder echt de kwaliteit te waarborgen of juist niet veel werk te verrichten, omdat ze toch wel betaald krijgen,is het belangrijk om juist te focussen op de uitkomsten in het contract in plaats van bijvoorbeeld de transacties.

Zo veel verschillende soorten contracten, welke moet je kiezen?

In Nederland bestaan veel verschillende soorten contracten. Hieronder vind je de vier belangrijkste contracten voor een goede samenwerking.

  • Samenwerkingsovereenkomst: in een samenwerkingsovereenkomst staan alle afspraken rondom de samenwerking van de partners. Wanneer je met een andere partij samen gaat ondernemen is het verstandig om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Je legt hierin het doel van de samenwerking en wie wat doet vast.
  • Franchiseovereenkomst: een franchiseovereenkomst is een contract tussen de franchisegever en franchisenemer. Door middel van dit contract geeft de franchisegever de bedrijfsformule ter beschikking aan deze ondernemer. In de overeenkomst leg je verder vast wat de franchiseformule precies inhoudt en wat er bij de uitvoering komt kijken, maar er kunnen ook andere afspraken in staan.
  • Geheimhoudingsverklaring: ook wel een non-disclosure agreement (NDA) genoemd. Een geheimhoudingsverklaring wordt opgesteld zodat je tijdens de samenwerking vertrouwelijke informatie met elkaar kan delen. Je stelt hierin alle afspraken duidelijk vast rondom de geheimhouding van bepaalde informatie.
handshake

Boetebeding toevoegen aan je contract, wel of niet nodig?

Je gaat er natuurlijk vanuit dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken in het contract houdt. Dit is ook de bedoeling en vertrouwen is goed. Maar toch komt het af en toe ook voor dat er niet aan de afspraken in een contract wordt gehouden. Met een boetebeding kan je meer druk zetten op de andere contractspartij om ervoor te zorgen dat het contract wordt nagekomen. Een boetebeding is namelijk een beding in een contract waarin staat dat wanneer één partij één of meer verplichtingen uit het contract niet nakomt, hij een boete moet betalen aan de andere partij. Het is dus een extra hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de afspraken uit het contract worden nagekomen en je kan een vergoeding krijgen voor de schade, wanneer de afspraken uit het contract niet worden nagekomen. Staat er geen boetebeding in het contract en wordt er niet aan de afspraken in het contract gehouden? Dan moet je een rechtzaak starten om de schade te vergoeden. Dit kost vaak veel tijd en geld. Wij raden het dus aan om een boetebeding in het contract op te nemen!

rocket

Laat jouw samenwerkingsovereenkomst opstellen

Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.
Bijgewerkt op 13 juli 2023
Gepubliceerd op 27 februari 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24