Kennisbank

Arbeidsovereenkomsten voor directeur groot aandeelhouders, hoe zit dat?

Bij iedere werknemer is er sprake van een arbeidscontract. Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer, hierin worden bijvoorbeeld de vakantiedagen en het salaris besproken. Deze overeenkomst wordt ook altijd aangegaan met de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een onderneming. Dit is een persoon in de onderneming die meer dan 5% van de aandelen bezit.

Waarom een arbeidsovereenkomst?

De vraag die van belang is, is wat een arbeidsovereenkomst voor een DGA nou precies toevoegt. Hieraan is enigszins eenvoudig een antwoord op te geven. Het is namelijk zo dat wanneer jij al je afspraken op papier zet, dit duidelijkheid met zich meebrengt. Je kan makkelijk de afspraken teruglezen bij onenigheid en het is overzichtelijk wat er van weerszijden verwacht wordt. Wanneer een van de partijen zijn afspraken niet nakomt, kun je hier dus altijd op terugvallen. Soms is er geen arbeidsovereenkomst gesloten, vaak wordt het dan mondeling afgedaan. Daarbij kan het zijn dat als een persoon meer dan drie maanden wekelijks of meer dan 20 uur heeft gewerkt, er wettelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Lees hier meer algemene informatie over een arbeidsovereenkomst!

Hoe ziet een arbeidsovereenkomst eruit?

Zoals vermeld is er bij elke werknemer sprake van een arbeidsovereenkomst. Als DGA ben je een werknemer van de onderneming, alleen bezit je dus meer dan 5% van de aandelen. Er kan verwarring zijn bij de vraag wanneer er nou wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Juridisch gezien is er sprake van een overeenkomst (met werknemer) wanneer aan de volgende drie eisen is voldaan:

 • Er wordt loon betaald door de werkgever aan de werknemer.
 • Er is sprake van een gezagsverhouding van de werkgever jegens de werknemer.
 • De werknemer verricht de afgesproken werkzaamheden zelf, hij mag dit dus niet door iemand anders laten doen.

Wat er verder allemaal in een arbeidsovereenkomst staat verschilt per contract. Een aantal dingen die er eigenlijk altijd wel inzitten zijn de volgende:

 • Plaats van de werkzaamheden
 • Naam en woonplaats van werkgever/werknemer
 • De aard van de werkzaamheden die de werknemer gaat verrichten
 • Een pensioenregeling
 • Het aantal vakantiedagen
Adviesgesprek

Wat is een DGA, en een DGA-salaris?

Zoals vermeld staat een DGA voor een directeur-grootaandeelhouder. Dit is een persoon die ten minste 5% van de aandelen van een bedrijf in bezit heeft. Je bent als DGA ook in loondienst van de onderneming, dus ook hier is een arbeidscontract van toepassing.

Als directeur-grootaandeelhouder maakt het niet uit welke functie je hebt in het bedrijf. Als DGA wil je natuurlijk ook je geld verdienen, maar over dit geld wil je uiteraard zo min mogelijk belasting betalen. Wanneer je namelijk geld in de onderneming zou stoppen zou dit voor jou gunstiger uit kunnen pakken dan wanneer je een groot salaris uit zou keren. Om dit te voorkomen, zijn er een aantal eisen. Zo wordt de zakelijkheid in de bedrijfsvoering nageleefd. Deze regel is het DGA-salaris. In het kort houdt het in dat je als DGA één van de volgende bedragen in acht moet nemen:

 • Je betaalt 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf.
 • Je betaalt het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap waarvoor de DGA arbeid verricht.
 • Je betaalt 51.000 euro.

Waarom een arbeidsovereenkomst als DGA?

Je zou je kunnen afvragen waarom als DGA een arbeidsovereenkomst noodzakelijk kan zijn. Je bent immers aandeelhouder en over het algemeen ben je de baas over jezelf. Dat komt wel goed toch? Toch kun je je hierin vergissen.

Bij faillissement

Het is bijvoorbeeld al zo dat wanneer jouw onderneming failliet gaat, en jij alleen maar een mondelinge arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met de BV, deze mondelinge overeenkomst teniet kan worden gedaan. Dit kan er voor zorgen dat de curator alle betalingen die zijn gedaan kan zien zonder juridische grondslag. Dit geeft jou als DGA de verplichting om een hoop van deze betalingen terug over te maken naar de BV.

Bij ziekte

DGA’s kunnen in een arbeidsovereenkomst ook vastleggen wat er gebeurt in geval van ziekte. Normaliter wordt er de eerste twee jaar bij ziekte ten minste 70% van het laatstverdiende salaris uitgekeerd. Voor de DGA geldt deze wettelijke bepaling ook.

Overige aspecten

Wel moet er bij een DGA ook rekening gehouden worden met andere aspecten. Zie bijvoorbeeld het kopje hierboven over het salaris van een DGA. Wat ook van belang is, is dat je als DGA goed de rechten en plichten in de overeenkomst vast laat zetten. Het kan als een DGA namelijk een financieel ingewikkelde situatie zijn, denk bijvoorbeeld wanneer er sprake is van meerdere DGA’s en/of bestuurders in de onderneming. Ook is het fiscaaltechnisch handig om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Hier komt natuurlijk weer naar boven drijven dat het zorgt voor overzicht en structuur. Het is natuurlijk maar beter om onduidelijkheden te voorkomen!

pen en papier

Vragen? Neem contact op!

Kortom is het dus vanuit meerdere perspectieven handig om een arbeidscontract af te sluiten wanneer je DGA bent! Het geeft overzicht, structuur en voorkomt onenigheden. Mocht je nog vragen hebben over hoe een arbeidscontract werkt of wil jij je arbeidscontracten via Firm24 regelen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24