Kennisbank

De vereniging

Veel mensen zijn lid van vereniging. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging, buurtvereniging of een studentenvereniging. Als je samen een doel of wens hebt waarbij geen sprake is van een winstoogmerk, dan kun je kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. In dit artikel wordt verder ingegaan op wat een vereniging precies is en waar je op moet letten als je kiest voor een vereniging.

Wat is een vereniging?

De vereniging is een rechtsvorm die wordt gebruikt om bepaalde mensen te ‘verenigen’. De vereniging wordt opgericht met een bepaald doel, maar dit doel mag niet zijn ‘het maken van winst’. In de meeste gevallen heeft een vereniging een maatschappelijk doel. Hoewel de vereniging niet gericht mag zijn op het maken van winst, ook wel winstoogmerk genoemd, mag de vereniging wel winst maken. Deze winst mag echter niet uitgekeerd worden aan de leden van de vereniging, maar moet ten goede komen aan het (maatschappelijke) doel van de vereniging. Wil je wel winst uitkeren aan de leden van een vereniging, lees dan meer over de coöperatie.

Welke soorten verenigingen zijn er?

De Nederlandse wet kent twee verschillende soorten verenigingen, te weten:

  1. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid; en
  2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bezit rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat deze vorm van de vereniging dezelfde rechten en plichten heeft als jij en ik. Deze vereniging is dan ook in beginsel zelf aansprakelijk voor de schulden die worden aangegaan. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is niet de vereniging, maar het bestuur in privé aansprakelijk voor de schulden die door de vereniging worden aangegaan.

papier en vinger

Hoe richt je een vereniging op?

Ook bij de oprichting zit een verschil tussen de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kun je simpelweg, zonder tussenkomst van een notaris, oprichten. Hiervoor dien je bij de Kamer van Koophandel te zijn.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan slechts worden opgericht bij notariële akte. Dit betekent dat je een notaris nodig hebt voor de oprichting van deze vorm van de vereniging. De notaris maakt de akte op met daarin de statuten van de vereniging.

Wat is het verschil met een stichting?

Het grootste verschil tussen een stichting en een vereniging is dat een vereniging leden heeft. Om lid te worden van een vereniging bestaan normaal gesproken regels die opgenomen zijn in de statuten van de vereniging. Is dit niet het geval, dan oordeelt het bestuur van de vereniging over het lidmaatschap. Zoals eerder vermeld in dit artikel zijn de leden van de vereniging erg belangrijk. De ledenvergadering beslist namelijk onder meer over de benoeming van het bestuur, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor de oprichting van een vereniging?

Wanneer een vereniging geen commerciële activiteiten verricht, dan hoeft de vereniging geen belasting te betalen. Verricht de vereniging wel commerciële activiteiten? Dan dient de vereniging vennootschapsbelasting te betalen over de winst. Bij commerciële activiteiten kun je denken aan een museum dat een winkel exploiteert.

Het is mogelijk dat een vereniging BTW moet afdragen, maar dit is van de vraag of de vereniging wordt aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting door de belastingdienst.

Tot slot kan een vereniging een ANBI of SBBI status verkrijgen. Dit zorgt voor verschillende belastingvoordelen.

Hoe verloopt de procedure van een juridische (via Firm24)?

Een juridische fusie via Firm24 verloopt volgens de volgende stappen:

  1. Je vult het aanvraagformulier in.
  2. Vervolgens kun je betalen voor een intakegesprek met de notaris.
  3. Na betaling voor het intakegesprek neemt de notaris binnen enkele werkdagen contact met je op.
  4. Wanneer het intakegesprek heeft plaatsgevonden stelt de notaris een offerte op voor de juridische fusie.
  5. Op het moment dat de offerte is voldaan gaat de notaris voor je aan de slag. De notaris stelt de volmacht(en) en de finale conceptakte op.
  6. Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden kun je je digitaal identificeren en de volmacht(en) digitaal ondertekenen.
  7. Nadat jij de finale conceptakte hebt goedgekeurd stelt de notaris de definitieve akte op, passeert hij deze en schrijft hij de vereniging in bij de Kamer van Koophandel.
  8. De vereniging is opgericht.

Waarom een intakegesprek?

De reden dat Firm24 en haar notarissen werken met een intakegesprek is om problemen gedurende de procedure te voorkomen. Tijdens het intakegesprek kun je aangeven wat jouw specifieke wensen zijn en zal de notaris op zijn beurt aangeven welke documenten daarvoor benodigd zijn en hoe de procedure er inhoudelijk uit zal komen te zien. De kosten voor het intakegesprek bedragen vanaf € 99,- excl. BTW. Dit bedrag is een voorschot op de totaalprijs van de vereniging. Je betaalt dus niet meer, maar slechts vooraf. De kosten voor het intakegesprek worden aldus verrekend met de totaalprijs van de vereniging.

computer

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24