Kennisbank

Fonds voor gemene rekening, alle informatie op een rijtje

Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen beheerders/bewaarders van een fonds, en de participanten van dit fonds. Soms kan het voor mensen voordeliger zijn om beleggingen onder te brengen in een fonds in plaats van in een BV of NV. In principe bestaat er in een fonds een beheerder, een bewaarder (dit is vaak de oprichter) en participanten. De participanten brengen samen geld in en krijgen hiervoor een participatie in het fonds. Let wel op, hierbij is sprake van beleggen en niet van ondernemen! Maar nu rest natuurlijk de belangrijkste vraag, want wat houdt een fonds voor gemene rekening precies in? 

Wat is een fonds voor gemene rekening? 

Een fonds voor gemene rekening is een beleggingsfonds waarin meerdere participanten geld kunnen stoppen. Aan de participanten worden daarna participaties in het fonds uitgedeeld. Vervolgens wordt met het geld van het fonds belegd. De opbrengsten hiervan gaan weer naar de participanten. De bewaarder van het fonds, dit is vaak de oprichter, blijft verantwoordelijk voor het economisch eigendom, dat wil zeggen dat je het recht hebt om hierover te beschikken. 

Hoe werkt een fonds voor gemene rekening? 

Maar hoe werkt zo’n fonds precies? Zoals hiervoor al gezegd, is een fonds voor gemene rekening een overeenkomst tussen de beheerder of bewaarder en de participanten in het fonds. Deze beheren het fonds en zijn dus eindverantwoordelijk. Wanneer het fonds wordt opgericht wordt er vermogen in het fonds gestopt door de beheerders en/of de participanten. Daarna beleggen de participanten samen dit vermogen. Met de inleg kopen zij dus als het ware een participatie van het fonds en ontvangen zij per participatie een deel van de opbrengst. 

Wat is het verschil tussen een open en gesloten fonds voor gemene rekening? 

Er bestaan twee soorten fondsen voor gemene rekening: een open fonds voor gemene rekening en een gesloten fonds voor gemene rekening. De twee fondsen verschillen van elkaar. Het perfecte voorbeeld voor een gesloten fonds voor gemene rekening is een familiefonds. De bewaarder kan op deze manier geld apart zetten voor zijn (klein)kinderen, zonder dat hij het zeggenschap over zijn vermogen verliest. Bij een open fonds voor gemene rekening zou dit niet kunnen. Het verschil tussen deze twee zit hem in het feit dat je bij een open familiefonds de participaties vrij kan overdragen en bij een gesloten fonds kan dit niet. Als je bij een gesloten fonds de participaties wilt verkopen heb je toestemming nodig van de andere participanten en de beheerder/bewaarder. Daarnaast is een ander verschil dat een gesloten fonds voor gemene rekening niet belastingplichtig is en een open fonds wel belastingplichtig is dit. Dit is natuurlijk ook een reden dat veel families een fonds voor gesloten rekening gebruiken, aangezien dit belastingvrij is.

Fonds voor gemene rekening advies

Waarom een fonds voor gemene rekening? 

Nu rijst natuurlijk de vraag waarom je een fonds voor gemene rekening op zou richten. Dit kan meerdere redenen hebben. Zoals hierboven al uitgelegd bijvoorbeeld voor een familiefonds. Dit is namelijk voordelig aangezien je je zeggenschap houdt over het vermogen dat je eventueel aan je (klein)kinderen over wilt geven. Je geeft hen als het ware participaties in het fonds, maar beslist zelf wat er met het geld gebeurt. Bovendien hoeft er bij een gesloten fonds geen belasting te worden betaald. Daarnaast hoeven er geen notariskosten te worden betaald, omdat een fonds geen rechtspersoon is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV of een NV. Wat nog meer als voordelig wordt gezien, is wanneer je samen met andere in een fonds belegt dat de risico’s niet alleen voor jouw rekening komen. De risico’s komen namelijk voor alle participanten hun rekening, waardoor sprake is van risicospreiding. En tot slot is het vermogen over het algemeen natuurlijk groter wanneer je samen belegt dan wanneer je dit alleen zou doen. Hierdoor heb je meer vermogen tot je beschikking, waardoor je grotere beleggingen kan verrichten en meer winst kan maken. 

Nadelen van een fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening brengt helaas niet alleen voordelen met zich mee. Hier zitten ook nadelen aan. Een van deze nadelen is dat je het fonds moet oprichten. Een oprichting brengt extra administratie en kosten met zich mee. Daarnaast kan het ook mis gaan, beleggingen lopen soms ook niet goed, waardoor je het risico loopt om jouw geld te verliezen. Maar dat is natuurlijk altijd de keerzijde van beleggen! Daarnaast is het ook niet zo dat je helemaal geen belasting hoeft te betalen bij een fonds voor gemene rekening. De waarde van de participaties worden wel belast. Dit gebeurt in de regeling van box 3.  

Hoe kun je een fonds oprichten? 

Een fonds is, zoals hierboven al gezegd, in principe geen rechtspersoon. Hierdoor is geen notaris nodig bij de oprichting van het fonds. Dit kan voordelig zijn, aangezien dit scheelt in kosten die normaal gesproken bij de oprichting van bijvoorbeeld een BV en een NV wel worden gemaakt. Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een fonds op te richten. Je vult dit formulier in en dient de stukken en gegevens in, en vervolgt stuur je dit weer naar de Belastingdienst. 

Vragen? Neem contact op!

Al met al kan het dus verstandig zijn om een besloten of open fonds voor gemene rekening op te richten. De redenen hiervoor zijn verschillend en dat hangt natuurlijk af van de situatie waarin je je bevindt. Mocht je er nog vragen over hebben? Contact ons gerust! 

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24