Kennisbank

Lenen van eigen bv? Zo werkt het!

Heb jij een eigen bv en wil je graag geld lenen voor privédoeleinden? Lenen van eigen bv is dan misschien een goed idee! Zo betaal je minder rente dan bij een bank. Verder kun je ook nog profiteren van enkele aftrekposten, waardoor je minder belasting betaalt. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Lees dan verder en kom alles te weten over lenen van je eigen bv.

Rentevoordeel en belastingvoordeel

Lenen van eigen bv heeft dus een rentevoordeel en een belastingvoordeel, waardoor veel ondernemers ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken. Als je geld leent van je eigen bv mag je namelijk zelf het rentepercentage kiezen. De rente van je eigen bv is meestal lager dan wanneer je een lening bij de bank zou aanvragen. Verder heb je een belastingvoordeel, omdat je bv door geld uit te lenen minder dividend uitkeert. Over een dividenduitkering moet je belasting betalen, maar door te lenen verminder je het bedrag aan dividend waarover je belasting moet betalen. Gunstig dus! Wil je meer weten over dividenduitkeringen? Klik dan hier!

Hoe werkt lenen van eigen bv?

Je kunt op twee manieren geld lenen van eigen bv: als werknemer of als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Jij bent als DGA namelijk zowel bestuurder als aandeelhouder. Meer weten over het verschil tussen die twee? Klik hier! Het is belangrijk om goed onderscheid te maken tussen de twee leningen, omdat voor beide verschillende belastingregels gelden.

Personeelslening (lenen als werknemer)

Bij een personeelslening leent je bv geld uit aan jou of aan een andere werknemer. Over deze lening moet je als werknemer rente betalen aan je bv. Dit is gunstig, omdat de rente hier lager ligt dan bij andere kredietverstrekkers. Het rentevoordeel dat je hieruit haalt, is helaas wel belastbaar loon (dit is fictief loon, omdat je het niet daadwerkelijk uitgekeerd krijgt). Het rentevoordeel is het verschil tussen de rente die je betaalt aan jouw bv en de gemiddelde rente die je zou betalen bij een bank of andere kredietverstrekker. Dit laatste kun je bepalen door de rente van verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken.

Ondanks dat het rentevoordeel belastbaar loon is, hoef je er in de meeste gevallen gelukkig geen belasting over te betalen. Dat komt omdat je het rentevoordeel mag opnemen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkosten regeling (WKR). Wat dit precies is en wat je hiermee kan doen, is allemaal vermeld in deze blog!

Je mag het rentevoordeel niet opnemen in de vrije ruimte van de WKR als de lening bedoeld is voor het kopen van een eigen huis. Ook hier is het rentevoordeel belastbaar loon, maar nu moet je bv er dus wel loonheffing over betalen. Daar staat tegenover dat je privé het rentevoordeel mag aftrekken van je inkomstenbelasting. Nog steeds gunstig dus!

Een hele belangrijk voorwaarde van de personeelslening is dat het voor al jouw werknemers mogelijk moet zijn om zo’n lening af te sluiten. Lenen van bv mag dus niet exclusief zijn. Als dit niet mogelijk is, dan zal de Belastingdienst jouw eigen personeelslening afkeuren. Je mag dus weliswaar zelf de hoogte van de rente bepalen, maar als je een hele lage rente kiest ben je ook verplicht die aan alle werknemers te geven die daarom vragen.

Hoe leen je als DGA?

Bij een DGA-lening leen je geld als DGA en het is heel belangrijk dat deze lening een zakelijke overeenkomst is. Hier komen we straks op terug. Omdat het lenen van bv een zakelijke overeenkomst betreft, moet ook een zakelijke rente worden afgesproken die je aan jouw bv betaalt. Als DGA moet je jouw lening verwerken in je aangifte van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van je doel geef je het aan in box 1 of box 3.

Je lening gebruiken voor je eigen huis

Als je de lening gebruikt voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van je eigen huis, dan valt de rente over de lening in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Deze lening wordt ook wel een DGA hypotheek genoemd. Je kunt de rente dan gebruiken als hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. Verder zijn er nog enkele zaken waar je rekening mee moet houden bij jouw DGA hypotheek:

  1. Voor je bv is de ontvangen rente belast. Je bv moet dit namelijk aangeven als winst in de aangifte voor vennootschapsbelasting.
  2. De hypotheekrenteaftrek mag je alleen gebruiken als de aflossing maximaal dertig jaar duurt en er volgens een duidelijk schema wordt afgelost (jaarlijks, per kwartaal, maandelijks).
  3. Er geldt sinds 2013 een informatieplicht voor jou om je DGA hypotheek aan te geven bij de Belastingdienst. Dit kan je makkelijk doen via jouw aangifte inkomstenbelasting.
  4. De hypotheekrenteaftrek is in 2022 beperkt tot 40% en vanaf 2023 tot 37,07%.

Je lening gebruiken voor andere doeleinden

Als je de lening gebruikt voor andere doeleinden dan je eigen woning, zoals consumptieve doeleinden of om er privé mee te beleggen, is je lening een schuld die valt in box 3 (sparen en beleggen). Dit is heel gunstig, omdat je alle schuld boven de € 3200 mag aftrekken van je belastbare vermogen. Hierdoor verlaag je het bedrag waarover je belastingplichtig bent en betaal je dus minder belasting! Let er wel op dat een eigenwoningschuld hier niet onder valt. Verder moet je rekening houden met de volgende twee punten:

  1. De rente die je zelf betaalt over de lening is niet aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

Voor je bv is de ontvangen rente belast. Je bv moet dit namelijk aangeven als winst in de aangifte voor vennootschapsbelasting. Wil je graag hulp bij je aangifte vennootschapsbelasting?

Adviesgesprek

Wat is een zakelijke overeenkomst?

Als je een DGA-lening afsluit, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. De Belastingdienst heeft namelijk enkele zakelijke voorwaarden opgesteld. Allereerst moet je zakelijke overeenkomst voorwaarden bevatten die jouw bv ook zou stellen als de lening niet aan jou, maar bijvoorbeeld een derde zou worden gegeven. Dit betekent dat een je normaal rentepercentage moet afspreken. Hierbij moet je jezelf altijd de volgende vraag stellen: ‘Zou je deze lening met deze voorwaarden ook verschaffen aan een partij die qua vermogen en inkomen gelijkwaardig is?’. Een lening verstrekken vanuit bv aan derden is dus een mooie vergelijking voor je eigen DGA-lening.

Verder zijn er nog enkele belangrijke vereisten:

  1. Je lening moet schriftelijk worden vastgelegd.
  2. Je moet duidelijke afspraken maken over de aflossing van de lening aan de bv.
  3. Je bv moet de liquiditeitstest halen. Deze test houdt in dat je moet toetsen of je bv nu en in de toekomst niet in liquiditeitsproblemen raakt als de lening wordt verstrekt. Je bv is toekomstbestendig als je de lening voor het bereiken van de pensioenleeftijd terug hebt betaald aan je eigen bv.

Het is belangrijk dat je je aan deze voorwaarden houdt, omdat de Belastingdienst jouw lening anders kan aanmerken als onzakelijk. Dit wil je voorkomen, omdat je lening dan wordt beschouwd als inkomsten. Als dat gebeurt moet je inkomstenbelasting betalen over je lening en dat wil je echt niet!

Kan je een aflossingsvrije lening van bv krijgen?

Een aflossingsvrije lening van bv is zeker mogelijk! Hierbij gelden echter wel aanvullende voorwaarden, omdat je bv minder zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald. Ook hier zijn de zakelijke voorwaarden van toepassing. Daarnaast moet het rentetarief hoger zijn dan de gemiddelde rente bij banken voor niet-aflossingsvrije leningen. Verder moet de waarde van de zekerheid (het onderpand dat je ter beschikking stelt) hoger zijn dan bij niet-aflossingsvrije leningen.

Excessief lenen

Als DGA kan je belastingheffing over je dividenduitkeringen in box 2 (aanmerkelijk belang) eindeloos uitstellen door te lenen. Door heel veel te lenen verlaag je namelijk het bedrag dat aan dividend kan worden uitgekeerd, waardoor je het bedrag verlaagt waarover je belastingplichtig bent. De overheid was hier niet zo blij mee, omdat dividendbelasting veel geld oplevert. Hierdoor ze hebben besloten om vanaf 1 januari 2023 een maximum te stellen op DGA-leningen: € 700.000. Over alles wat je vanaf dan boven de € 700.000 leent, moet je 26,9% inkomstenbelasting betalen.

Hoe los je af?

Het is natuurlijk verplicht om af te lossen over je lening, maar je mag dit op verschillende manieren doen. In het aflossingsschema dat je opstelt voordat je jouw lening afsluit, mag je namelijk zelf bepalen of je maandelijks, per kwartaal of jaarlijk wil aflossen. Het is ook mogelijk om in één keer af te lossen na bijvoorbeeld 5 of 10 jaar (denk hierbij aan een aflossingsvrije lening van je bv).

handen schudden

Dit kan Firm24 voor jou betekenen!

Wil jij graag lenen van je eigen bv en wil je dat dit allemaal vlekkeloos verloopt? Dan kan Firm24 je heel goed helpen! Zo kan je een persoonlijk advies krijgen van een van onze fiscalisten. Verder kunnen we je helpen met een persoonlijk projectplan, waarin we alle opties doorlopen met betrekking tot het lenen van je eigen bv en een advies uitwerken voor jouw situatie. Heb je na het lezen van dit artikel eerst nog vragen? Tijdens een gratis check-gesprek helpen we je graag verder!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Michel Hengstman
Michel studeert Rechtsgeleerdheid & Economie in Leiden en schrijft daarnaast artikelen voor Firm24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00