Kennisbank

Wat is een stichting met een sociaal belang?

Wie geen ANBI-status kan verkrijgen met zijn of haar stichting, kan veelal wel in aanmerking komen voor een stichting met een sociaal belang. Ook een dergelijke stichting kent belastingvoordelen, maar hiervoor dient de stichting wel aan bepaalde eisen te voldoen. In dit artikel lees je meer over wat een stichting met een sociaal belang is en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Wat is stichting met een sociaal belang?

Een stichting met een sociaal belang is een stichting die primair de belangen van particulieren behartigt van de leden of een bepaalde doelgroep. Hierbij kun je onder meer denken aan personeelsvereniging, dansgroepen, muziekvereniging, speeltuinen, buurtvereniging, gilde etc.

Waar staat SBBI voor?

SBBI is een afkorting van een sociaal belang behartigende instelling.

Wanneer is de stichting een SBBI?

De stichting wordt aangemerkt als een SBBI wanneer, zoals hierboven vermeld, sprake is van een stichting die op de eerste plaats de individuele belangen van de leden van de stichting of een kleine doelgroep behartigt en daarbij een maatschappelijke waarde heeft. Voor dit laatste dient de stichting bij te dragen aan de individuele ontplooiing van de leden, een gezondere samenleving en de samenhang in de samenleving. Een stichting kan slechts door de Belastingdienst worden aangemerkt als SBBI (net als bij de ANBI).

Wanneer is de stichting geen SBBI?

Voldoet de stichting niet aan de bovenstaande vereisten, dan zal de Belastingdienst de stichting niet aanmerken als een SBBI. Daarnaast zijn afgezonderde particulier vermogens (APV’s) en instellingen die uitsluitend gericht zijn op individuele belangen of individuele opdrachten zoals familiestichtingen geen SBBI.

Wat is het belastingvoordeel voor een SBBI?

Een stichting die door de Belastingdienst wordt aangemerkt als SBBI is vrijgesteld van schenkbelasting op giften van donateurs en van erfbelasting.

Wat zijn voor voorwaarden voor de SBBI regeling?

Om als SBBI in aanmerking te komen voor deze belastingvoordelen dient de stichting aan de volgende cumulatieve vereisten te voldoen:

  1. Uit de statuten blijkt dat de stichting een sociaal belang nastreeft.
  2. De organisatie van de stichting valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld
  3. De feitelijke activiteiten van de stichting komen overeen met het statutaire doel.
  4. De bestuurders van de stichting ontvangen slechts een onkostenvergoeding en/of geen overmatig vacatiegeld.
  5. De schenk of erfbelasting wordt gebruikt voor het doel van de stichting
  6. De stichting is gevestigd in de Europese Unie, BES-eilanden, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten
     

Wat zijn de kosten voor een stichting met een sociaal belang?

De kosten voor de oprichting van een stichting met een sociaal belang via Firm24 bedragen vanaf €649,- exclusief BTW.

Hoe werkt de oprichting van een stichting met een sociaal belang?

De oprichting van een stichting met een sociaal belang vangt aan met het starten van de aanvraag via Firm24. Na afronding van de aanvraag kun je per e-mail of telefonisch aangeven dat het een SBBI betreft. De notaris zal dit veelal kunnen zien aan de doelomschrijving die je tijdens de aanvraag opschrijft. Na de aanvraag kun je de legalisatie (de identificatie en het ondertekenen van de volmacht) digitaal verrichten. Vervolgens ontvang je van de notaris de finale conceptakte en na goedkeuring daarvan wordt de stichting voor jou opgericht en ingeschreven bij de KvK.

Checklist

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 30 april 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24