Alle aftrekposten voor jou op een rijtje. Waar profiteer jij van?

Een aftrekpostje hier, een aftrekpostje daar. In Nederland wemelt het van de aftrekposten, wat uiteraard erg gunstig is voor ondernemers. Maar waar heb jij nou eigenlijk allemaal recht op, en wanneer kom je voor welke aftrekpost in aanmerking? Zie je soms door de bomen het bos niet meer? Dan volgen hier alle aftrekposten voor ondernemers overzichtelijk op een rijtje.

Zelfstandigenaftrek

Voor deze aftrekpost hoef je maar aan twee voorwaarden te voldoen: je moet ondernemer zijn en voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. In dat geval hoef je over een bepaald bedrag van je winst geen belasting te betalen. In 2021 is dat € 6.670. De hoofdregel bij deze aftrekpost is dat het niet meer bedraagt dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze regel geldt echter niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek. In dat geval heb je recht op het hele bedrag van de zelfstandigenaftrek, ook al is je winst minder. De zelfstandigenaftrek hoef je niet apart aan te vragen, dit gaat automatisch bij het invullen van de belastingaangifte.

Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek is dus € 6.670, maar kan worden verhoogd door de startersaftrek. Deze aftrekpost is zodoende eigenlijk een deel van de zelfstandigenaftrek, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet. Je was in minstens één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer en paste in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toe. Als je hiervoor in aanmerking komt, heb je dus recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek bedraagt in 2021 € 2.123.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als de normale startersaftrek, bijkomend dat je recht moet hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet voldoet aan het standaard urencriterium, maar aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek is voor het eerste jaar € 12.000, het tweede jaar € 8.000 en het derde jaar € 4.000 en mag daarbij niet meer bedragen dan de behaalde winst.

Meewerkaftrek

Deze aftrekpost is een vergoeding voor je meewerkende partner en houdt in dat je een bepaald percentage mag aftrekken van je winst waardoor je weer minder belasting betaalt. Hiervoor moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet ondernemer zijn, voldoen aan het urencriterium én je fiscale partner werkt minstens 525 uur in jouw onderneming tegen een vergoeding van minder dan € 5.000. Hoeveel je wanneer mag aftrekken van je winst, volgt in de onderstaande tabel.

Aantal gewerkte urenAftrek van de winst
525 - 8751,25%
875 - 12252%
1225 - 17503%
1750 of meer4%

Stakingsaftrek

Deze aftrekpost is interessant voor jou als je bent gestopt met je onderneming en je winst hebt behaald bij de bedrijfsbeëindiging. Over deze zogenaamde stakingswinst moet je belasting betalen. Als je recht hebt op stakingsaftrek, kun je hiervan maximaal € 3.630 aftrekken. Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld, maar je kunt gemakkelijk ons de boekhouding laten doen.

Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk

Heb je een onderneming die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kom je wellicht in aanmerking voor deze aftrekpost. Je moet hiervoor ondernemer zijn, voldoen aan het urencriterium, minstens 500 uur besteden aan erkend speur- en ontwikkelingswerk en een Speur- en ontwikkelingsverklaring van RVO.nl hebben. Als je hieraan voldoet, bedraagt de aftrek in 2021 € 13.188. Dit kan worden verhoogd met € 6.598 als je in één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was en in deze periode niet meer dan twee keer deze aftrekpost toe hebt gepast.

Ondernemersaftrek

De voorgaande vijf aftrekposten zijn allemaal onderdeel van de ondernemersaftrek. Je kunt hier dus vooral van profiteren als je winst hebt behaald met je onderneming.

MKB winstvrijstelling 

Als je de ondernemersaftrek hebt toegepast, kun je met je overige winst nog profiteren van de MKB winstvrijstelling. Dit is een wederom aftrekpost waardoor je een deel van je winst kunt aftrekken van de belasting. In 2021 is de vrijstelling 14% van de winst. Dit geldt voor iedereen die voor de inkomstenbelasting officieel als ondernemer wordt aangemerkt. Je hoeft deze winstvrijstelling niet zelf aan te vragen, bij de belastingaangifte gaat dit vanzelf. Let op! Als je onderneming verlies lijdt, dan is deze winstvrijstelling voor jou nadelig.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, mag je omzet in een jaar niet meer zijn dan € 20.000 exclusief btw. Deze regeling is niet afhankelijk van een rechtsvorm, elke ondernemer kan hiervoor kiezen. Als je recht hebt op de KOR, heb je een vrijstelling van je omzetbelasting. Check wel even goed van tevoren bij de Belastingdienst welke omzet hierbij wel en niet meetelt. Deze regeling duurt ten minste drie jaar of tot je omzet boven de € 20.000 komt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan heb je wellicht recht op deze aftrekpost. Het gaat hier om het totale bedrag van alle investeringen, waarbij investeringen van minder dan € 450 niet meetellen. Check bij de Belastingdienst welke bedrijfsmiddelen hiervoor wel en niet in aanmerking komen. In de volgende tabel staan de bedragen die gelden voor 2021.

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Minder dan € 2.4000%
€ 2.401 - € 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.171 - €109.574€ 16.568
€ 109.575 - € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56%

van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
Meer dan € 328.7210%

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Dit is een relatief nieuwe en tijdelijke aftrekpost die in 2021 het leven van de ondernemers in is geroepen. Bij een grote investering krijg je korting die je kunt verrekenen via de loonheffing. Je moet hiervoor (voldoende) personeel in dienst hebben en de investering moet na 30 september 2020 zijn gedaan. Verder moet de investering binnen zes maanden na betaling in gebruik zijn genomen en moet het volledige bedrag voor 31 december 2022 zijn betaald. Voor investeringen tot € 5.000.000 is de korting 3,9% en alles daarboven 1,8%. Het verschil met de vorige aftrekpost is dat de BIK een korting is op het investeringsbedrag, en de KIA een aftrekpost op je winst.

Bedrijfskosten aftrekken

Bedrijfskosten zijn kosten die je maakt voor de uitoefening van je bedrijf om omzet te maken, en die kun je vaak aftrekken in je belastingaangifte. Dat mag alleen bij de zakelijke- en bedrijfskosten die je echt enkel maakt voor je onderneming. Denk aan een computer, een website en gereedschap, maar soms ook huurkosten of kosten voor een bedrijfsauto. Check bij de Belastingdienst welke kosten hieronder vallen en welke niet.

logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.
Bijgewerkt op 6 juli 2023
Gepubliceerd op 22 april 2021

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24