Van crisis naar redding; de WHOA biedt uitkomst

Wanneer je een onderneming begint, hoop je natuurlijk dat het een succesverhaal wordt. Je hoopt te allen tijde dat jij niet degene bent die diep in de schulden terecht komt en getroffen wordt door economische turbulentie. Helaas weet je van tevoren nooit hoe het loopt en kan het zomaar gebeuren dat jouw onderneming niet dat succesverhaal wordt. Maar, wat doe je dan? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord zou dan zomaar eens uitkomst kunnen bieden. Deze wet biedt een innovatieve uitweg voor bedrijven in nood. In dit artikel vertellen we je alles over de WHOA, wat het is, hoe het werkt en of het ook voor jou een uitkomst kan bieden.

Wet homologatie onderhands akkoord

WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en is op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet biedt bedrijven in financiële moeilijkheden een krachtig instrument om hun financiën te herstructureren en hun activiteiten voort te zetten. Met deze wet is het namelijk mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord goedkeurt tussen de onderneming, de schuldeisers en de aandeelhouders. Het is hierbij niet altijd noodzakelijk dat alle partijen instemmen met het akkoord, want de rechtbank kan dit ook dwingend opleggen wanneer het akkoord redelijk is. Dit betekent dat het akkoord bindend is voor de bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Voor 1 januari was instemming van alle partijen wel noodzakelijk om tot een akkoord te komen.

Wanneer de WHOA?

Wanneer je als onderneming in de schulden terecht bent gekomen, maar nog wel levensvatbare activiteiten hebt, kan de WHOA uitkomst bieden voor jou en kan het een faillissement voorkomen. Toch is dat niet de enige situatie waarin de WHOA uitkomst kan bieden. Wanneer je een onderneming hebt die geen levensvatbare activiteiten meer heeft en geen overlevingskansen meer heeft, kan deze wet je namelijk ook helpen. Zo maakt de WHOA het namelijk mogelijk om zonder faillissement te kunnen stoppen. Door het WHOA akkoord kunnen alle zaken geordend afgehandeld worden en blijf je het zeggenschap over je eigen onderneming behouden. Dit is een verschil met een faillissement waarbij de curator de zeggenschap krijgt over jouw onderneming.

De WHOA: ook voor mijn bedrijf?

Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, eenmanszaken, non-profit, profit: er zijn veel verschillende rechtsvormen en sectoren waar je uit kan kiezen wanneer je een bedrijf start. Dat betekent dat ook ieder bedrijf te maken kan krijgen met een te zware schuldenlast en dat er dan een dreigend faillissement aan zit te komen. Een belangrijke vraag is dan ook of de wet homologatie onderhand akkoord voor alle soorten ondernemingen geldt of dat er ondernemingen worden uitgesloten. Goed nieuws, want iedere onderneming kan in aanmerking komen voor de WHOA. Het maakt niet uit wat voor rechtspersoon het is en in wat voor sector of branche je zit, er zitten enkel een aantal voorwaarden aan vast die voor iedere organisatie gelden. Deze zullen we hieronder bespreken.

De voorwaarden op een rij

Om gebruik te kunnen maken van de WHOA zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Mocht een onderneming niet aan onderstaande voorwaarden voldoen dan kan de rechter de homologatie afwijzen.

  • De schuldenaar moet de schulden niet meer kunnen betalen

De eerste voorwaarde om voor de WHOA procedure in aanmerking te komen is dat je in een situatie moet verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat je de schulden niet meer kan betalen als schuldenaar.

  • Het akkoord is het meest gunstig voor de betrokken schuldeisers

Een andere voorwaarde is dat het akkoord gunstiger moet zijn voor de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders dan het faillissement van het bedrijf. In andere woorden betekent dit dus dat de schuldeisers waarschijnlijk meer aan het akkoord overhouden dan wanneer je het bedrijf failliet zou laten gaan.

  • Winstgevend bedrijf. 

Een derde voorwaarde is dat het bedrijf winstgevend moet zijn of de potentie moet hebben om in de toekomst winstgevend te zijn.

  • Een eerlijke verdeling

Wanneer je in aanmerking wil komen voor een WHOA akkoord is het ook noodzakelijk dat je zorgt voor een eerlijke verdeling van alle bezittingen en het vermogen. Zorg ervoor dat alles gelijk en eerlijk verdeeld wordt over de concurrente schuldeisers.

  • Is het plan wel haalbaar?

De inhoud van het akkoord is aan jou als ondernemer. Toch is het wel belangrijk dat je van tevoren een haalbaar plan maakt en dat dit plan voldoet aan de wet.

Aanvragen WHOA procedure

Wanneer je besluit om over te gaan tot een WHOA procedure, dan komen hier een aantal belangrijke stappen bij kijken. Een aantal van deze stappen kan je zelf uitvoeren, maar voor sommige heb je externe hulp nodig van bijvoorbeeld een advocaat. Om het overzichtelijk te houden hebben we hieronder een aantal stappen die je op weg helpen in het proces.

Stap 1: voorbereiden, overleggen en conceptakkoord

De eerste stap is voorbereiden en overleggen met de schuldeisers en aandeelhouders. Wat voor afspraken maak je en wat is de waarde van het akkoord voor de schuldeisers ten opzichte van een faillissement? Wanneer je dit helder hebt en je overlegt hebt, kan je een conceptakkoord opstellen. Het is hierbij van belang dat je de schuldeisers en aandeelhouders opdeelt in verschillende klassen op basis van een vergelijkbare positie als het gaat om rechten en afspraken. Ook kan je een verklaring deponeren bij de griffie van de rechtbank. In deze verklaring geef je aan dat je bent gestart met voorbereidingen van een WHOA akkoord en geef je aan of je een besloten WHOA procedure wilt of een open WHOA procedure.

Stap 2: Voorleggen en stemmen

De volgende stap is het stemmen. Voordat er gestemd kan worden moet je het akkoord aanbieden aan de schuldeisers zodat zij het conceptakkoord kunnen bekijken voordat de stemming zal plaatsvinden. Dit moet minimaal acht dagen van tevoren zijn. Daarna kan de stemming plaatsvinden. Dit kan zowel fysiek, schriftelijk of elektronisch georganiseerd worden.

Stap 3: Na de stemming: afronden of verdere stappen

Na de stemming dien je een verslag op te stellen met de uitkomst van de stemming en met informatie over de stemming. Dit verslag moet je sturen naar alle schuldeisers en aandeelhouders binnen zeven dagen. Wordt het akkoord ingestemd door alle schuldeisers? Dan kan de WHOA procedure worden afgerond en is het niet nodig om naar de rechtbank te gaan. Mocht niet iedereen akkoord zijn dan kan je naar de rechtbank stappen voor verdere stappen.

Stap 4: De procedure bij de rechtbank

Wanneer je naar de rechtbank gaat heb je een advocaat nodig. Jouw advocaat kan een schriftelijk verzoek tot homologatie indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal jouw verzoek vervolgens behandelen mits twee derde van één bepaalde klasse van schuldeisers al tijdens de stemming met het conceptakkoord instemden. Het is belangrijk dat jij of jouw advocaat het verslag ook bij de griffie indient. Na behandeling van het verzoek zal er een zitting plaatsvinden. Tot de zitting kunnen de stemgerechtigde schuldeisers een verzoek tot afwijzing indienen. Na de zitting zal de rechtbank een uitspraak doen. Bij besluit tot homologatie zitten alle schuldeisers aan het akkoord gebonden.

Tips voor een goede voorbereiding

Nu de stappen van een WHOA procedure duidelijk zijn, willen we je nog een aantal tips meegeven die de procedure makkelijker kunnen maken. De eerste betreft juridische hulp voor je het proces ingaat. Door alle voorwaarden kan het best onduidelijk zijn of jouw bedrijf ervoor in aanmerking komt en of het slim en haalbaar is om voor een WHOA akkoord te kiezen. Het is daarom aan te raden om altijd juridisch advies in te winnen. Benieuwd wat we bij Firm24 voor je kunnen betekenen? Plan snel en makkelijk een gratis check-gesprek in met een van onze Firm24 professionals.

Een andere tip betreft het inschakelen van een herstructureringsdeskundige. Een herstructureringsdeskundige kan je helpen in alle fases van het project. Zo kan hij of zij helpen met de voorbereidingen, maar ook tijdens het traject zelf kan een herstructureringsdeskundige de nodige hulp bieden. Een herstructureringsdeskundige kan je regelen via de rechtbank.

Mylène de Vos linkedin
Mylène is student aan Universiteit van Amsterdam en schrijft daarnaast graag artikelen over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 8 december 2023
Gepubliceerd op 10 juli 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24