Mijn werknemer is al een tijdje ziek, wat nu?

Wanneer je werknemers in dienst hebt zul je soms te maken krijgen met verzuim. Dit houdt in dat een werknemer zich niet goed genoeg voelt om op de werkvloer te verschijnen en zich daardoor ziek meldt. Zeker in de winter, wanneer de griep weer van zich laat horen, kunnen werknemers wel eens een paar dagen onder de wol kruipen. Maar wat nou als je werknemer maar niet beter wordt of iets ergers onder de leden heeft waardoor hij of zij niet terugkeert. Dan heb je te maken met een langdurig zieke werknemer en moeten beide partijen actie ondernemen. In deze blog lees je alles over wat jij als werkgever moet doen en wat je kunt verwachten.

De risico’s

Iedere werknemer heeft het recht om zich ziek te kunnen melden. Jij mag als werkgever nooit vragen naar de aard van de melding. Wel mag je onder andere vragen hoe lang je werknemer afwezig denkt te zijn en waar hij of zij uitziekt. Daarnaast ben je als werkgever verplicht om je werknemer in de eerste twee jaar van afwezigheid minimaal 70% loon door te betalen. Omdat zowel jij als je werknemer niet altijd kan voorspellen hoe een ziekte verloopt is dit voor jou als ondernemer een financieel risico. Je betaalt je werknemer namelijk door zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan. Of je nu een grote of kleine onderneming bent, voor iedereen geldt dat een langdurig ziektepatroon van een werknemer erg vervelend is. Ben je een bakker, een kapper of een personal coach? Ieder bedrijf loopt risico.

wereldbol

De rechten en plichten

Om een langdurige ziekmelding zo goed mogelijk te laten verlopen hebben beide partijen, dus zowel de zieke werknemer als jij als werkgever, rechten en plichten waar jullie je aan moet houden.

Werknemer

De werknemer is verplicht om de bedrijfsarts te bezoeken. Zo kan worden vastgesteld in hoeverre de werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is en welke taken hij of zij misschien wel kan uitvoeren. Daarnaast is de zieke medewerker verplicht om mee te werken aan het re-integratieplan dat hij of zij samen met jou heeft opgesteld. Ook wanneer dit betekent dat hij of zij andere functies moet gaan vervullen binnen je onderneming. Het zieke personeelslid heeft ook zelf het recht om voorstellen te doen over het uitvoeren van ander werk binnen je bedrijf.

Werkgever

Als werkgever ben je, zoals eerder vermeld, verplicht om je zieke werknemer in de eerste twee jaar loon door te betalen en mag je hem of haar niet ontslaan, tenzij:

 • Je bedrijf failliet gaat
 • Je de werknemer op staande voet ontslaat
 • De proeftijd van de werknemer nog niet is verstreken

Daarnaast moet jij als werkgever ook actief meewerken aan de re-integratie van je werknemer. Wanneer je er niet alles aan hebt gedaan om je personeelslid weer op de rails te krijgen, dan kun je een loonsanctie verwachten van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Dit betekent dat je naast de eerder genoemde twee jaar nog een extra jaar het loon door moet betalen aan je werknemer en je hem of haar ook in dat extra jaar niet mag ontslaan. Je kunt er wel voor zorgen dat dit jaar wordt verkort wanneer je alsnog laat zien dat je je werknemer steunt. Dan kun je een bekortingsverzoek indienen bij het UWV. Je moet daarnaast ook actief op zoek gaan naar alternatieve functies voor de werknemer binnen je eigen bedrijf en moet altijd meewerken aan de initiatieven van de medewerker zelf. Tenzij je gegronde redenen hebt om de initiatieven te weigeren.

Het re-integratieverslag

Als werkgever ben je verplicht om voorbereidingen te treffen wat betreft de re-integratie van je zieke werknemer. Al vanaf de zesde week van afwezigheid ben je verplicht om samen met je werknemer een plan van aanpak op te stellen, gebaseerd op de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Na de 52e week van afwezigheid stel je samen de (eerstejaars)evaluatie op. Na ongeveer anderhalf jaar sluit je het verslag af met de eindevaluatie. Opgesomd moet het re-integratieverslag dus bestaan uit:

 • De probleemanalyse van de bedrijfsarts
 • Het plan van aanpak
 • De eerstejaarsevaluatie
 • De eindevaluatie

Je bent als werkgever verplicht om je werknemer kopieën van alle onderdelen van het re-integratieverslag te overhandigen.

Stap voor stap

Als ondernemer wil je er natuurlijk alles aan doen om je werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. Toch kun je soms misschien door de bomen het bos niet meer zien en vergeet je misschien een deadline. Daarom hebben wij een stappenplan opgesteld zodat je overzichtelijk kunt zien welke stappen je moet nemen in welke week:

 • Dag 1: Meld je medewerker het liefst binnen 24 uur ziek bij de arbodienst of de bedrijfsarts.
 • Week 6: Uiterlijk in week 6 wordt er door de bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld. Gebaseerd op deze probleemanalyse maak je samen met je werknemer een plan van aanpak om te re-integreren.
 • Week 42: Uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e week van afwezigheid meld je je werknemer ziek bij het UWV. Dit heet de 42e weekmelding.
 • Week 52: Na een jaar stel je samen met je werkgever de eerstejaarsevaluatie op. Je kijkt samen terug op het afgelopen jaar en stelt waar nodig je plan van aanpak aan.
 • Week 88: De werknemer ontvangt een brief waarin hij of zij wordt opgeroepen om een WIA-uitkering aan te vragen.
 • Week 91: Na ongeveer anderhalf jaar stel je eindevaluatie van het re-integratieverslag op.
 • Week 93: De werknemer vraagt uiterlijk in week 93 de WIA uitkering aan met de kopieën van alle onderdelen van het re-integratieverslag.
 • 2 jaar: Wanneer beide partijen er alles aan hebben gedaan om mee te werken aan het re-integratieproces maar is dit zonder succes, dan is het tijd voor een serieus gesprek. Nu ben jij als werkgever gerechtigd om de werknemer te ontslaan en ben je niet meer verplicht om het loon door te betalen.
lijst

Regel nu de re-integratie van jouw werknemer!

Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op!

Mylène de Vos linkedin
Mylène is student aan Universiteit van Amsterdam en schrijft daarnaast graag artikelen over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 29 juni 2023
Gepubliceerd op 15 maart 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24