Van WTZi naar WTZa: wat verandert er?

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is per 1 januari 2022 vervangen door de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Voor bedrijven of stichtingen die activiteiten verrichten in de zorg brengt dit veranderingen met zich mee. Benieuwd? Lees gauw verder!

Wat is de WTZi / WTZa?

De WTZi regelde tot afgelopen jaar de vereisten voor de toelating van de WTZi. Alle zorginstellingen die zorg willen leveren met vergoedingen via de zorgverzekeringswet hadden onder de WTZi een toelating nodig. Onder de nieuwe WTZa geldt het vereiste voor de toelating voor alle zorgaanbieders. Verricht je met jouw bedrijf of stichting activiteiten in de zorg, dan moet je dit bij de toezichthouder melden. In sommige gevallen is ook een vergunning vereist onder de WTZa.

Schild

Wat zijn de nieuwe vereisten onder de WTZa?

Het doel van de WTZa is om zorgaanbieders meer bewust te maken van de (kwaliteits-)eisen waar ze aan moeten voldoen. De WTZa bestaat - kort gezegd - uit drie onderdelen:

 1. De meldplicht; Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door middel van een ingevulde vragenlijst.
 2. De vergunningplicht; Het systeem van de WTZa-vergunning vervangt de WTZi-toelating. Waar bij de WTZi bepaalde instellingen automatisch werden toegelaten, is dat bij de WTZa niet meer aan de orde. Ook zijn er meer weigerings- en intrekkingsgronden voor de vergunning.
 3. De eis van een onafhankelijk intern toezichthouder. In de zorginstelling dient een onafhankelijk intern toezichthouder te worden aangesteld. Die ziet toe op het verantwoord afwegen en beheersen van kansen en risico’s. De toezichthouder ondersteunt de algemene leiding met advies.

Wanneer moet je als zorgaanbieder een vergunning aanvragen?

Zorgaanbieders hebben op grond van de WTZa een vergunningsplicht wanneer zij:

 • Medisch specialistische zorg (doen verlenen). Dit omvat - kort gezegd - zorg die wordt verleend door een arts.
 • Met meer dan 10 zorgverleners zorg (doen) verlenen. Dit zijn natuurlijke personen die beroepsmatig zorg leveren. Of dit op zzp basis of in loondienst gebeurt is niet relevant voor de vergunningplicht. Het gaat dus puur om het aantal mensen. Stagiaires en vrijwilligers tellen niet mee. Bij die drempel van 10 personen worden ook eventuele andere locaties en uitbestedingen meegeteld.

Aanbieders die al een WTZi-toelating hebben, krijgen automatisch een WTZa-vergunning. Aanbieders die automatisch een WTZi-toelating hebben gekregen, moeten binnen 2 jaar een WTZa-vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor zorgverleners die onder het oude systeem geen WTZi-toelating nodig hadden. Voor de overige zorgverleners geldt de meldplicht.

Checklist

Hoe richt ik een BV of stichting op die voldoet aan de WTZa?

De notaris kan statuten opstellen conform de vereisten van de WTZa. Dit maatwerk zorgt ervoor dat jouw statuten voldoen aan de vereisten om een vergunning aan te vragen. De extra kosten hiervoor bedragen vanaf €1.250,- excl. BTW. De stappen voor het oprichten van jouw WTZa-BV of -stichting zijn als volgt:

 1. Vul de online aanvraag in;
  1. Bij de BV vul je bij de activiteiten ‘zorg’ in. Daarna kun je aangeven dat je WTZa-statuten nodig hebt.
  2. Bij een stichting kies je in het eerste keuzemenu voor ‘WTZa’.
 2. Na betaling doorloop je eenvoudig de digitale identificatie;
 3. Lever documentatie aan van de voorbereidingen, zodat de notaris een volledig dossier ontvangt.
 4. Notaris doet cliëntenonderzoek en stelt conceptakte op;
 5. Digitale ondertekening van de volmacht en goedkeuring conceptakte;
 6. Passeren akte & inschrijving in KvK door notaris;
 7. Openen zakelijke rekening & volstorten aandelen;
 8. Ontvangst BTW nummer +/- 2 weken van Belastingdienst.

Conclusie

Ga je met een nieuw bedrijf zorg verlenen, check dan goed welke vereisten uit de WTZa op jou van toepassing zijn. De notaris kan dan de statuten op maat maken, zodat ze in lijn zijn met de nieuwe vereisten. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Neem dan vooral contact op met één van onze adviseurs!

Wil je je algemene voorwaarden laten checken of opstellen? Dan kun je hier beginnen!

Mai Hoenjet linkedin
Mai is Associate Lawyer bij Allen & Overy Nederland. Vroeger schreef ze artikelen over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 13 juli 2023
Gepubliceerd op 24 februari 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24