Willekeurig afschrijven iets voor jou?

Wil jij als startende ondernemer jouw onderneming laten groeien door hierin te investeren? Dat kan! Voor sommige situaties heeft de overheid investeren in jouw onderneming aantrekkelijker gemaakt door de regeling willekeurig afschrijven. Door het willekeurig afschrijven kan je een deel van de investering aftrekken. Je kan dan zelf bepalen hoe en wanneer je een bedrijfsmiddel afschrijft. Hiermee is het mogelijk om in een bepaald jaar fiscaal meer of minder af te schrijven dan op een bedrijfsmiddel wettelijk is toegestaan. Onder bepaalde voorwaarden geldt willekeurig afschrijven voor milieu-investeringen en voor startende ondernemers. In dit artikel lees je wat willekeurig afschrijven voor jouw onderneming oplevert en hoe het precies werkt!

Wat is willekeurige afschrijving? 

Met willekeurig afschrijven kan je in een jaar meer of minder afschrijven op een middel dat je voor je onderneming aanschaft dan de wet bepaalt. Normaal gesproken schrijf je op bedrijfsmiddelen boven de € 450 gelijke bedragen over meerdere jaren af. Zo schrijf je bijvoorbeeld een nieuwe machine van € 4.500 af in drie jaar met afschrijvingen van € 1.500 per jaar. Je verdeelt de uitgave dus evenredig over een aantal jaar. Maar met willekeurige afschrijving kan je zelf kiezen welk bedrag van die € 4.500 je per jaar afschrijft. Je kan jouw machine sneller of juist minder snel afschrijven. Dit is een fiscale faciliteit, doordat je bijvoorbeeld de winst kan verlagen in een bepaald jaar en hierdoor minder inkomstenbelasting hoeft te betalen, wat dus belastingvoordeel oplevert. In Nederland bestaan verschillende regelingen voor willekeurige afschrijving, waarvan de twee belangrijkste de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers zijn.

Welke investeringen komen in aanmerking? 

Niet iedereen mag (altijd) willekeurig afschrijven. Dit mag alleen in bepaalde situaties. Koop je een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel of ben je een startende ondernemer? Dan mag het! Wanneer je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan je gebruikmaken van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Je mag daarmee in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. De bovengrens van de willekeurige afschrijving is sinds 2011 vastgesteld op 75%. Dit kan je belastingvoordelen opleveren. Het willekeurig afschrijven geldt voor de aanschafkosten, de kosten die je maakt wanneer je bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt en de aanpassingskosten of de aankoop van nieuwe onderdelen. Je kan deze regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen gebruiken naast de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA). 

Niet iedereen kan zomaar gebruikmaken van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Je kan de Vamil gebruiken als je onder meer aan de hierna genoemde voorwaarden voldoet: 

 • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Saba, of Sint-Eustatius;
 • je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting; 
 • het bedrijfsmiddel komt voor op de milieulijst;
 • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Eenmalige regeling in 2023

In 2023 heb je gebruik kunnen maken van een eenmalige regeling voor willekeurige afschrijving. Deze regeling betrof een verruiming van willekeurige afschrijving van 50% voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen die je in dat jaar hebt gekocht. Het bedrijfsmiddel heb je dus in 2023 moeten hebben gekocht of voortgebracht in de onderneming én moet je vóór 1 januari 2026 in gebruik nemen. 

De Belastingdienst heeft een lijst opgesteld met bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor deze regeling: 

 • bedrijfsmiddelen die vanuit het privévermogen ingebracht zijn;
 • gebouwen; 
 • dieren;
 • een aankoop door familie gedaan;
 • een bedrijfsmiddel bestemd voor de verhuur.

Fiscale faciliteit en invloed op belastbare winst

Door gebruik te maken van willekeurig afschrijven kan je jouw winst die je hebt gemaakt in het jaar verlagen of verhogen. Je kan de afschrijvingen naar voren of naar achteren halen. Afhankelijk van jouw winst, kan dit jou fiscaal voordeel opleveren. Verwacht je in een bepaald jaar extra winst te maken? Dan kan het zijn dat je in een hogere belastingschijf valt en dus meer belasting betaalt. Dit kan je misschien voorkomen door dat jaar dan extra af te schrijven. Je verlaagt dan dus je winst door de afschrijvingen naar voren te halen, waardoor het willekeurig afschrijven belastingvoordeel voor jou oplevert. Dit wordt ook wel liquiditeitsvoordeel genoemd.

Hoe werkt willekeurig afschrijven en de afschrijvingsmethoden

Er zijn drie gegevens nodig om de afschrijving te bepalen: 

 1. De aanschafkosten van bedrijfsmiddel. Het gaat hierbij zowel om de aanschafprijs, als bijvoorbeeld installatiekosten;
 2. een inschatting van de gebruiksduur van het bedrijfsmiddel, afgerond op hele jaren;
 3. een vaststelling van de restwaarde van het bedrijfsmiddel. Dit is ook wel de waarde die het bedrijfsmiddel nog heeft ná de vastgestelde gebruiksduur in de onderneming. 

De meestgebruikte afschrijvingsmethode is de lineaire methode. Elk jaar wordt een vast bedrag afgeschreven, totdat de restwaarde is bereikt. En voordat je aan het normale afschrijven begint, mag je dus willekeurig afschrijven. 

Voorbeeld

Als je op 1 januari 2023 een machine koopt van € 20.000. Dan mag je 50% van de investering aftrekken door middel van willekeurige afschrijving. Na de willekeurige afschrijving blijft er nog maar € 10.000 over die je de komende jaren moet betalen. Is de restwaarde € 2000 en heeft de levensduur van de machine ook 5 jaar? Dan moet je dus in de daaropvolgende 4 jaar € 3600 per jaar afschrijven volgens de lineaire afschrijvingsmethode.

De nadelige gevolgen van willekeurig afschrijven voor andere regelingen

Naast de vele voordelen van willekeurig afschrijven, kan het ook nadelen hebben. Vaak zijn dit regelingen die te maken hebben met de waarde van een bedrijfsmiddel of je winst. Het kan invloed hebben op bijvoorbeeld: 

 • De mkb-winstvrijstelling: dit is een korting op de belastbare winst voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De mkb-winstvrijstelling bestaat uit een percentage van de winst. Dus wanneer je met willekeurig afschrijven je belastbare winst verlaagt, verlaag je daarmee ook je mkb-winstvrijstelling. 
 • De kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA): je benut de KIA het meeste wanneer je tussen de € 2.601 en € 63.716 investeert in bedrijfsmiddelen. Je krijgt dan de hoogste aftrek. Wanneer jij in een bepaald jaar meer investeert, kan je ervoor kiezen om een deel van je investeringen uit te stellen naar een ander jaar. Toch kan het ook zijn dat je zoveel mogelijk wil investeren in 2024 om meer willekeurig te kunnen afschrijven. De twee regelingen kunnen dus met elkaar botsen. 
 • Je kan door willekeurig afschrijven in latere jaren minder overhouden om af te schrijven. Dit kan weer nadelig zijn voor de winst van die jaren. Je moet dan namelijk meer belasting gaan betalen. 

Het is dus belangrijk dat je voor jezelf goed kijkt of in jouw situatie de voordelen van willekeurig afschrijven opwegen tegen de nadelen. Kom je hier niet helemaal uit? Onze specialisten helpen je hier graag mee!

Hulp nodig? 

Willekeurig afschrijven is één van de fiscale regelingen die belastingvoordeel kan opleveren. Hoe je gunstig gebruik maakt van deze regeling, hangt af van jouw situatie. De voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. Door een tijdige en correcte administratie bij te houden is het makkelijker om in te schatten wat de gevolgen van willekeurig afschrijven zijn op andere regelingen. Belastingen zijn vaak niet het leukste onderdeel van ondernemen. Daarom helpt Firm24 jou graag om er zeker van te zijn dat je aan alle criteria voldoet en het maximale uit je investering kan halen. Neem hiervoor contact op en plan een gratis check gesprek in met een van onze adviseurs! 

Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 29 maart 2024
Gepubliceerd op 25 maart 2024

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00