Kennisbank

Alle 5 rechtsvormen op een rijtje

Bij de oprichting van jouw bedrijf is het kiezen van een rechtsvorm noodzakelijk. Het is belangrijk om de juiste keuze te maken omtrent de rechtsvorm, aangezien elke zo zijn voor- en nadelen heeft. Wij hebben hieronder alle mogelijke rechtsvormen met en hun voor- en nadelen voor je overzichtelijk op een rijtje gezet.

Besloten vennootschap (BV)

Misschien wel de populairste rechtsvorm is de BV, wellicht omdat er hieraan voor ondernemers over het algemeen de minste nadelen kleven. De BV heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat er beperkte aansprakelijkheid is voor bestuurders. Lees hier meer algemene informatie over deze rechtsvorm en hier hoe je via Firm24 jouw Digitale BV kunt oprichten!

Wat zijn de voordelen van een BV?

 • Beperkte aansprakelijkheid: het grootste voordeel van deze rechtsvorm is toch wel dat jij als bestuurder in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk bent met je privévermogen voor eventuele schulden in de vennootschap. Dit is echter wel zo, indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
 • Holding BV: het is raadzaam om naast je werk-BV een holding op te richten, dit biedt fiscale voordelen. Door middel hiervan wordt het vermogen namelijk gescheiden. Als schuldeisers zich willen verhalen op het vermogen, heb jij alle waardevolle zaken ondergebracht in de holding waar ze zich niet op kunnen verhalen. Door de holding is het ook makkelijk om bedrijfsopvolging te realiseren. Lees hier een blog over een vliegende fiscale start!
 • Investeerders aantrekken: het kapitaal van een BV bestaat uit aandelen. Investeerders willen graag door middel van die aandelen voor een stukje eigenaar zijn van de vennootschap. Zo krijgen ze wel een deel van de winst, maar zijn ze op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Laag minimumkapitaal: hoe je bij de NV een minimumkapitaal van € 45.000 nodig hebt, hoef je bij de BV enkel één aandeel van € 0,01 (of minder) te storten.
 • (Gedeeltelijke) verkoop: je kunt de aandelen verkopen aan je Holding-BV om de winst vervolgens uit te keren aan jezelf. In tegenstelling tot veel andere rechtsvormen, betaal je bij de BV voor deze (gedeeltelijke) verkoop geen belasting over de winst als de holding minstens 5% van de aandelen bezit. Je kunt de aandelenoverdracht goedkoop en makkelijk bij Firm24 regelen!
 • Lage winstbelasting: hoe meer winst je maakt, hoe voordeliger je uitkomt ten opzichte van andere vennootschappen. Zo kun je door de lage winstbelasting flink wat belasting besparen, mits je genoeg winst maakt (vanaf ongeveer € 80.000).
 • Hypotheek: het is mogelijk om via de BV jezelf een hypotheek te verstrekken. Dit is handig, omdat het vaak lastig is voor ondernemers om een hypotheek bij de bank te krijgen. Nog een voordeel: je betaalt rente aan jouw eigen BV.

Wat zijn de nadelen van een BV?

 • Geen aftrekposten: die lage winstbelasting is wel lekker, maar daarentegen kun je bij de BV geen gebruik maken van aftrekposten. Zo loop je de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling mis. Als je niet zoveel winst maakt (ongeveer tot € 80.000), is de BV dus in dit opzicht nadeliger.
 • Oprichtingskosten: helaas kun je niet alleen door een aandeel van € 0,01 te storten je BV oprichten, hiervoor moet ook een notaris van te pas komen wat vaak veel tijd kost. Voor oprichting heb je namelijk een notariële akte nodig, en dat kan oplopen tot meer dan € 1.000. Gelukkig kan het bij Firm24 veel goedkoper en sneller! Check hier hoe dat in zijn werk gaat.
 • DGA-salaris: als jij 5% of meer van de aandelen in de BV bezit en werkzaam bent in de vennootschap, dan ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en dien je DGA salaris te betalen. Je dient dan jaarlijks € 51.000 aan jezelf uit te keren. Maar gelukkig kun je hiervoor verlaging aanvragen bij de Belastingdienst. Jaarrekening: een BV is in tegenstelling tot veel andere rechtsvormen verplicht een jaarrekening op te stellen, wat elk jaar weer flink geld kost. Om dit geld aan accountants te besparen, kan Firm24 altijd voor jou de boekhouding doen!
vinger en papier

Naamloze vennootschap (NV)

De NV lijkt op veel aspecten op de BV, maar er zitten wel wat verschillen in. Bij deze rechtsvorm is het kapitaal ook verdeeld in aandelen, maar geldt hier een veel hoger minimumkapitaal. Verder zijn de oprichtingseisen wel gelijk, evenals de aansprakelijkheid.

Wat zijn de voordelen van een NV?

 • Beperkte aansprakelijkheid: de NV heeft evenals de BV rechtspersoonlijkheid. Hierdoor ben jij als bestuurder in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk met je privévermogen voor eventuele schulden in de vennootschap. Dit is echter wel zo, indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
 • Aandelen vrij verhandelbaar: de aandelen van de NV staan niet op naam (‘naamloze’ vennootschap), waardoor ze makkelijk verhandelbaar zijn. Dit is een voordeel ten opzichte van de BV.

Wat zijn de nadelen van een NV?

 • Hoog minimumkapitaal: hoe de BV kan worden opgericht met slechts € 0,01 of minder, moet je bij de NV iets dieper in de buidel tasten. Het minimumkapitaal bij deze rechtsvorm bedraagt namelijk € 45.000.
 • Geen aftrekposten: net als bij de BV kun je bij de NV ook geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling.
 • Oprichtingskosten: ook voor oprichting van de NV heb je een notariële akte nodig. Deze notariskosten kunnen oplopen tot meer dan € 1.000. Jaarrekening: een NV is in tegenstelling tot veel andere rechtsvormen verplicht een jaarrekening op te stellen, wat elk jaar weer flink geld kost.

Vennootschap onder firma (VOF)

De vof is een samenwerkingsvorm met andere ondernemers onder gemeenschappelijke naam. Deze vennootschap zit aan wat minder (wettelijke) regels vast dan de BV en NV, waardoor het eenvoudiger op te richten is.

Wat zijn de voordelen van een VOF?

 • Geen minimumkapitaal: voor het starten van een vof is geen startkapitaal nodig in tegenstelling tot de NV en de BV. Inbreng van alle vennoten is het enige wat nodig is (dit kan bijvoorbeeld ook arbeid zijn).
 • Eenvoudige oprichting: een vof is opgericht in een handomdraai. Het komt tot stand door een wederkerige overeenkomst welke inhoudt dat partijen samen willen werken waarbij iedere vennoot iets inbrengt. Het is niet eens noodzakelijk om schriftelijk een vennootschapscontract op te stellen (wel raadzaam!) Omzetting: wanneer de vof groeit, wordt het steeds aantrekkelijker om over te stappen op een BV. Gelukkig kun je bij Firm24 goedkoop en snel jouw vof omzetten naar een BV.

Wat zijn de nadelen van een VOF?

 • Onbeperkt aansprakelijkheid: het grootste nadeel is dat vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn op hun privévermogen voor schulden van de vof. Dus ook voor schulden die een mede-vennoot heeft gemaakt.
 • Goedkeuring mede-vennoten: voor het overdragen van je rechtsverhouding (aandeel) in de vennootschap aan derden, heb je toestemming nodig van je mede-vennoten. Hierdoor heb je zelf minder vrijheid.
 • Ontbinding: het uittreden van een vennoot leidt automatisch tot ontbinding van de vof, tenzij dit anders is bepaald in het vennootschapscontract. Lees over hoe jij de belangrijke risico's afdekt bij het starten van een VoF!
documenten

Commanditaire vennootschap (CV)

Een cv is eigenlijk niet veel meer dan een vof met een commanditaire (stille) vennoot. Deze vennoot bemoeit zich niet met de dagelijkse leiding van de cv (dat doen de beherende vennoten), maar brengt alleen kapitaal in als ruil voor een deel van de winst.

Wat zijn de voordelen van een CV?

 • Beperkte aansprakelijkheid stille vennoot: de stille vennoot is in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap.
 • Geen minimumkapitaal: voor het starten van een cv is geen startkapitaal nodig in tegenstelling tot de NV en de BV. Inbreng van alle vennoten is het enige wat nodig is (dit kan bijvoorbeeld ook arbeid zijn).
 • Eenvoudige oprichting: de cv komt net als de vof tot stand door een wederkerige overeenkomst welke inhoudt dat partijen samen willen werken waarbij iedere vennoot iets inbrengt. Het is niet eens noodzakelijk om schriftelijk een vennootschapscontract op te stellen (wel raadzaam!) Omzetting: wanneer de vof groeit, wordt het steeds aantrekkelijker om over te stappen op een BV. Gelukkig kun je bij Firm24 goedkoop en snel jouw vof omzetten naar een BV.

Wat zijn de nadelen van een CV?

 • Onbeperkte aansprakelijkheid beherende vennoot: waar de stille vennoot niet aansprakelijk kan worden gesteld op zijn privévermogen, kunnen beherende vennoten dat wel. Hier geldt hetzelfde als voor de vof.
 • Goedkeuring mede-vennoten: voor het overdragen van je rechtsverhouding (aandeel) in de vennootschap aan derden, heb je toestemming nodig van je mede-beherende vennoten. Dit betekent zelf minder vrijheid.
 • Ontbinding: het uittreden van een vennoot leidt automatisch tot ontbinding van de vof, tenzij dit anders is bepaald in het vennootschapscontract.

Eenmanszaak

Dit is, je raadt het al, een onderneming waarin je in je eentje eigenaar bent. Je bent bij de eenmanszaak als oprichter jouw eigen baas, dit is een aantrekkelijke rechtsvorm voor beginnende ondernemers.

Wat zijn de voordelen van een Eenmanszaak?

 • Lage oprichtingskosten: het oprichtingsproces van de eenmanszaak is erg eenvoudig waardoor de kosten hiervan erg laag zijn. Er komt geen notaris aan te pas en je hoeft in principe ook niks op papier te zetten aangezien jij de enige eigenaar bent. Je hebt hiervoor dus ook geen minimumkapitaal nodig.
 • Vrijheid blijheid: als eigen baas heb je uiteraard veel meer vrijheid dan bij de andere rechtsvormen. Je mag wel personeel in dienst nemen, maar jij maakt nog steeds de beslissingen.
 • Omzetting: na verloop van tijd kan het goed zo zijn dat de bv fiscaal steeds aantrekkelijker wordt. Gelukkig kun je bij Firm24 eenvoudig en goedkoop jouw eenmanszaak omzetten naar een bv.

Wat zijn de nadelen van een Eenmanszaak?

 • Onbeperkte aansprakelijkheid: ook hier geldt dat je hoofdelijk aansprakelijk bent met je privévermogen voor schulden van de eenmanszaak.
 • Pensioen: je bouwt niet automatisch je aanvullend pensioen op, hier ben je als ondernemer met een eenmanszaak zelf verantwoordelijk voor.
handen schudden

Maatschap

In een maatschap werk je net als een vof samen met andere ondernemers, maar oefent iedereen zelfstandig hun beroep uit onder gemeenschappelijke naam. Je werkt dus samen met bijvoorbeeld advocaten, tandartsen of fysiotherapeuten waarbij iedereen iets inbrengt.

Wat zijn de voordelen van een Maatschap?

 • Geen minimumkapitaal: voor het starten van een maatschap is geen startkapitaal nodig in tegenstelling tot de NV en de BV. Inbreng van alle maten is het enige wat nodig is (dit kan bijvoorbeeld ook arbeid zijn).
 • Aansprakelijkheid: waar je bij andere rechtsvormen aansprakelijk bent voor fouten van andere vennoten, ben je bij de maatschap alleen aansprakelijk voor jouw eigen deel.
 • Eenvoudige oprichting: net als bij de vof is de oprichting snel gebeurd, hier komt geen notaris bij kijken. Wel is het verstandig om een maatschapscontract op te stellen om zaken vast te leggen. Gelukkig kan dit bij Firm24 makkelijk en goedkoop.

Wat zijn de nadelen van een Maatschap?

 • Aansprakelijkheid: maar die aansprakelijkheid heeft ook zo zijn nadelen. Indien je inderdaad aansprakelijk wordt gesteld, kunnen schuldeisers zich wel meteen beroepen op al jouw privévermogen.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

De vereniging wordt opgericht met een bepaald (maatschappelijk) doel, dat niet winst maken mag zijn. Deze rechtsvorm heeft leden, die samen dat doel nastreven. Als de vereniging toch winst maakt, mag dit niet uitgekeerd worden aan de leden en moet het ten goede komen aan het doel. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is opgericht bij de notaris en heeft statuten. Daarmee kan het bijvoorbeeld geld lenen en een gebouw kopen.

Wat zijn de voordelen van een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid?

 • Geen minimumkapitaal: voor deze vereniging heb je in tegenstelling tot de NV en de BV geen minimumkapitaal nodig.
 • Beperkte aansprakelijkheid: bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de vereniging, tenzij de vereniging nog niet is ingeschreven in het handelsregister of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Wat zijn de nadelen van een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid?

 • Hoge oprichtingskosten: voor oprichting van deze rechtsvorm moet je naar een notaris gaan, wat soms meer dan € 1000 kan kosten. Voor volledige rechtsbevoegdheid moet je daarna de vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Naast de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, bestaat de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze heeft geen statuten en niet opgericht door een notaris en heeft daarom minder rechten.

Wat zijn de voordelen van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

 • Eenvoudige oprichting: je hoeft voor deze vereniging in tegenstelling tot die met volledige rechtsbevoegdheid, niet naar de notaris. Je hoeft geen contract op te stellen en ook niet naar de KvK (al is dit wel raadzaam vanwege de aansprakelijkheid)
 • Geen minimumkapitaal: naast dat deze vereniging je notariskosten bespaart, heb je ook geen minimumkapitaal nodig in tegenstelling tot de NV en de BV.

Wat zijn de nadelen van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

 • Onbeperkte aansprakelijkheid: bestuurders zijn onbeperkt met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden van de vereniging als de vereniging nog niet is ingeschreven in het handelsregister.

Stichting

Een stichting lijkt in veel opzichten op een vereniging, maar heeft ook enkele verschillen. Het grootste verschil is dat de stichting geen leden heeft. Ook moet de stichting verplicht worden opgericht bij de notaris. Lees hier alle voor- en nadelen van deze rechtsvorm nog eens uitgebreid na.

Wat zijn de voordelen van een Stichting?

 • Geen minimumkapitaal: voor deze rechtsvorm heb je in tegenstelling tot de NV en de BV geen minimumkapitaal nodig.
 • Beperkte aansprakelijkheid: bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij de stichting nog niet is ingeschreven in het handelsregister of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
 • Geen leden of aandeelhouders: de invloed van buitenaf blijft beperkt doordat er geen leden (in tegenstelling tot de vereniging) of aandeelhouders (in tegenstelling tot de BV en de NV) zijn. Hierdoor kun je zelf makkelijker beslissingen nemen.

Wat zijn de nadelen van een Stichting?

 • Hoge oprichtingskosten: voor oprichting van een stichting moet je naar een notaris gaan, wat veel tijd en soms meer dan € 1000 kan kosten. Gelukkig kan dit veel goedkoper en sneller bij Firm24.
raket

Coöperatie

Deze rechtsvorm heeft ook veel weg van een vereniging, met als verschil dat een coöperatie wel een winstoogmerk mag hebben.

Wat zijn de voordelen van een Coöperatie?

 • Toe- en uittreding leden: in tegenstelling tot de maatschap en de vof brengt het uittreden van leden de coöperatie niet in gevaar. Ze kunnen stoppen of instappen wanneer ze willen.
 • Geen minimumkapitaal: voor deze rechtsvorm heb je in tegenstelling tot de NV en de BV geen minimumkapitaal nodig. Beperkte aansprakelijkheid: bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie, tenzij de coöperatie nog niet is ingeschreven in het handelsregister of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Wat zijn de nadelen van een Coöperatie?

 • Hoge oprichtingskosten: voor oprichting van een stichting moet je naar een notaris gaan, wat veel tijd en soms meer dan € 1000 kan kosten. Winst delen: als lid van de coöperatie deel je alle gemaakte winst met alle leden.

Dit waren alle rechtsvormen overzichtelijk op een rijtje met hun voor- en nadelen. Goed om te weten is dat je ook gebruik kan maken van onze rechtsvormkeuze test om tot een juiste rechtsvorm voor jouw bedrijf te komen.

Gepubliceerd op 5 april 2024
Charlotte Russel linkedin
Charlotte Russel is student Notarieel Recht én juridisch content specialist.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24