Kennisbank

Alles wat jij moet weten over borgstelling bij een huurovereenkomst

Wanneer jij van plan bent om een BV op te richten krijg je vroeg of laat te maken met een huurovereenkomst. Bijvoorbeeld als je van plan bent een bedrijfsruimte te huren. Ondernemers maken bij huurovereenkomsten veel gebruik van borgstelling. Voordat je een huurovereenkomst afsluit is het daarom handig om te weten wat borgstelling precies is en waarom het voor jou als ondernemer interessant is. Lees in dit artikel alles over borgstelling bij een huurovereenkomst!

Wat is borg ook al weer precies?

Voordat we uitleggen wat borgstelling precies is, is het handig om te weten wat borg is. Het woord borg is afgeleid van het woord waarborg en is een persoon die zich tegenover een schuldeiser verbindt tot de nakoming van een (huur)overeenkomst. Benieuwd hoe het precies werkt om borg te staan in een BV? Klik hier!

Wanneer maak je gebruik van een borgstelling?

Je zal gebruik maken van borgstellingsovereenkomst als je zelf meer zekerheid wil wat betreft nakoming van een overeenkomst. Als iemand weet dat er een derde persoon borg staat voor jouw mogelijke schulden, is iemand sneller geneigd een overeenkomst met je te sluiten. Daarnaast kan het je zelf ook veel problemen besparen. Bijvoorbeeld wanneer jij zelf een overeenkomst met iemand hebt gesloten en deze persoon niet meer in staat is jou te betalen. Als deze schuldenaar van tevoren een borgstellingsovereenkomst overeen is gekomen, is het geen groot probleem als hij of zij niet meer in staat is om jou te betalen. Jij kan je dan namelijk beroepen op een derde persoon die als borg functioneert!

magneet

Wat is een borgstelling bij een huurovereenkomst?

Als je als ondernemer een huurovereenkomst sluit, kan je met de wederpartij overeenkomen dat er een derde persoon als borg dient. Dit is de zogenaamde borgsteller. Deze persoon staat dan in voor de betaling van de huur als jij (de huurder) de huur om een of andere reden niet meer kunt betalen. Er zijn daarmee drie partijen bij de borgstellingsovereenkomst betrokken, namelijk de huurder/schuldenaar (jijzelf), de verhuurder/schuldeiser en de borgsteller. Hieronder gaan we ze nog even kort langs:

  1. Schuldenaar - de schuldenaar is bij borgstelling degene die de huurovereenkomst sluit en uiteindelijk iedere maand de huur betaalt aan de schuldeiser.
  2. Schuldeiser - de schuldeiser is in dit geval de verhuurder. De schuldeiser wil graag dat er bij de huurovereenkomst gebruik wordt gemaakt van borgstelling. Als er gebruik wordt gemaakt van borgstelling heeft de schuldeiser namelijk een extra zekerheid dat jij de (achterstallige) huur zal betalen. Dan wel zelf, dan wel door de borgsteller.
  3. Borgsteller - de borgsteller is bij borgstelling degene die in plaats van de schuldenaar de huur voldoet als de schuldenaar niet meer in staat is om de huur te betalen. Hij staat als het ware tussen de overeenkomst in en kan een hoop problemen voorkomen voor de schuldenaar en schuldeiser.

Wat zijn de voordelen van borgstelling bij een huurovereenkomst?

Het gebruiken van een borgstellingsovereenkomst is makkelijker en goedkoper dan het vestigen van bijvoorbeeld een hypotheek- of pandrecht. Een borgstelling kan overeengekomen worden door middel van een simpele onderhandse akte. Bij een onderhandse akte hoeft er geen notaris of bevoegde ambtenaar aan te pas te komen. Dit moet bij een hypotheekrecht of pandrecht wel. De onderhandse akte functioneert wel als bewijs tegen degene die de akte heeft ondertekend.

Wat is garantstelling en waarin verschilt het precies van borgstelling?

Een variant van borgstelling is garantstelling. Er zijn hierbij drie belangrijke verschillen. Het eerste verschil met een borgstelling is het feit dat de hoofdschuldenaar bij garantstelling niet automatisch een schuld heeft bij de borgsteller. Dit kan wel worden afgesproken in de garantieovereenkomst, maar is zeker geen vereiste. Het tweede verschil is het feit dat er bij het sluiten van de borgovereenkomst, meestal meteen een bedrag wordt betaald. Bij garantstelling is dat niet zo, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken. Er wordt in dit geval namelijk pas betaald wanneer dit uitdrukkelijk door de schuldeiser wordt verlangd. Het laatste verschil is het feit dat de schuldeiser bij een garantstelling kan kiezen wie hij aanspreekt: de schuldenaar of degene die garant staat. Bij borgstelling kan de schuldeiser niet kiezen. Hij moet eerst de schuldenaar aanspreken en daarna pas de borgsteller. Een garantstelling is daarmee een stuk vrijblijvender dan een borgstelling.

Kun je een borgstelling intrekken?

Als jij een overeenkomst tot borgstelling voor onbepaalde tijd aangaat, is het altijd mogelijk deze op te zeggen. Wanneer je een overeenkomst tot borgstelling aangaat voor een bepaalde tijd van minder dan vijf jaar, is het echter niet mogelijk deze op te zeggen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die langer is dan vijf jaar, kan worden opgezegd als er vijf jaar verstreken zijn.
 

geld

Vragen? Neem contact op!

Het is aan te raden een borgovereenkomst te gebruiken voor je onderneming, omdat het veel problemen vermijdt en veel makkelijker te vestigen is dan bijvoorbeeld een hypotheekrecht. Benieuwd of deze argumenten ook voor jou gelden? Plan dan net als veel andere ondernemers hier een gesprek in met één van onze adviseurs.

Gepubliceerd op 29 september 2023
Olivier Reinoud linkedin
Olivier studeert Rechtsgeleerdheid, Entrepreneurship & Management aan Leiden University en schrijft artikelen voor Firm24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00