Kennisbank

ANBI stichting

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn, als de stichting voornamelijk (dat wil zeggen 90% van de werkzaamheden) een algemeen doel beoogt. Daarnaast bestaan er ook culturele ANBI’s. Om als culturele ANBI te kunnen worden aangemerkt moet de stichting voor 90% actief zijn op cultureel gebied.

Wat zijn de vereisten voor een ANBI?

Om aangemerkt te kunnen worden als een ANBI moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Als je jouw stichting als een ANBI wil laten aanmerken, dan dien je dat aan te vragen bij de belastingdienst. Tot slot is het vereist om speciale ANBI-statuten te laten opstellen door de notaris. Hieronder tref je een overzicht van de voorwaarden:

 1. De instelling moet voor 90% van haar activiteiten het algemeen belang dienen.
 2. De instelling mag geen winstoogmerk hebben. Een BV kan aldus geen ANBI zijn.
 3. Er mag geen rechtspersoon of natuurlijk persoon beschikken over het vermogen van de instelling alsof het zijn of haar eigen vermogen is.
 4. De instelling en de personen die daarbij betrokken zijn moeten voldoen aan de integriteitseisen.
 5. De instelling moet een actueel beleidsplan hebben.
 6. De instelling moet een redelijke verhouding hebben tussen de beheerskosten en bestedingskosten.
 7. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor haar activiteiten. Het eigen vermogen moet derhalve beperkt blijven.
 8. De beloning van beleidsbepalers is beperkt tot onkostenvergoedingen of minimale vacatiegelden.
 9. De instelling dient te voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 10. Het geld dat overblijft na opheffing van de ANBI komt ten goede aan het algemene doel.
 11. De instelling publiceert specifieke gegevens op een gemeenschappelijke of eigen website.

↳ Zelf een ANBI stichting oprichten?

duim

Wat zijn de voordelen van een ANBI?

Als ANBI kun je gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erf, schenk-en energiebelasting. Jouw ANBI dient dan wel als ANBI te zijn aangemerkt door de belastingdienst. Voor donateurs van een culturele ANBI geldt daarnaast een extra giftenaftrek.

Kan je de ANBI-status verliezen?

Een ANBI verliest haar ANBI-status op het moment dat zij niet meer voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Het is tevens mogelijk om de ANBI-status te verliezen als de stichting zelf om beëindiging van de status verzoekt bij de belastingdienst.

tijd

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 16 maart 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00