Kennisbank

Geef opvolging aan je onderneming met deze handige regeling!

Als je lekker op weg bent met je onderneming denk je misschien nog niet aan hoe je bedrijf geleid moet worden wanneer je zelf met pensioen gaat. Toch is het verstandig hier al een en ander over te lezen, zodat je precies weet op welke regelingen je aanspraak kan maken wanneer je aan de slag moet met je bedrijfsopvolging. Zo heb je veel invloed op de toekomst van je bedrijf en zorg je dat er meer kapitaal in je onderneming blijft.

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in?

De bedrijfsopvolgingsregeling (bor) valt onder de successiewet. Daarin worden erfbelasting (oorspronkelijk successierecht genoemd) en schenkbelasting geregeld. De bedrijfsopvolgingsregeling - ook wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit genoemd - biedt vrijstelling van schenk- of erfbelasting voor ondernemingsvermogen (ondernemingsvermogen is de waarde van alle bezittingen van je onderneming met aftrek van schulden). Deze bedrijfsopvolgingsregeling wordt dus toegepast wanneer vermogen van een onderneming geschonken wordt of wanneer een aandeelhouder overlijdt en geld geërfd wordt. De regeling moet expliciet worden aangevraagd bij het doen van belastingaangifte.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling precies?

Laten we de vrijstelling wat beter onder de loep nemen. De wet vermeldt dat in 2023 voor bedragen tot € 1.205.871 100% vrijstelling geldt. Is het ondernemingsvermogen meer waard dan dit bedrag, dan geldt 83% vrijstelling. Het is niet zo dat een bedrijf dus 100% vrijstelling krijgt en een ander maar 83%, maar het is vergelijkbaar met de belastingschijven die voor loonbelasting gehanteerd worden. Stel dat het ondernemingsvermogen € 1.400.445 waard is, dan geldt voor € 1.205.871 dus 100% vrijstelling en voor het resterende bedrag, in dit voorbeeld € 194.574 dus 83%. Niet iedere bv kent ondernemingsvermogen. Of daar sprake van is, wordt door de Belastingdienst vastgesteld.

Voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling

Aan de toepassing van deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Zoals eerder vermeld, kan deze regeling alleen worden toegepast op ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen of andersoortig vermogen kent deze regeling dus niet. Ook moet de onderneming minimaal een jaar in het bezit zijn geweest van degene die de erfenis nalaat. Ingeval van aandelen mogen die niet verkocht worden binnen een periode van vijf jaar. De onderneming mag niet door de bv worden gestaakt - dat wil zeggen verkocht, geliquideerd (stopgezet) of overgedragen. Wanneer je je niet aan deze voorwaarden houdt, kan de belastingvrijstelling worden teruggedraaid en moet alsnog belasting betaald worden over de schenking of het erfgoed. Een bv moet ook een onderneming drijven om aanspraak te kunnen maken op de regeling. Voor pensioen-bv’s, bijvoorbeeld, geldt de regeling dus niet.

Gepubliceerd op 5 maart 2024
Max Zuidinga linkedin
Max is student Nederlandse taal en cultuur en schreef daarnaast enkele artikelen.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24