Kennisbank

Corporate governance advies: maak jouw bedrijf effectief

Stel je de volgende situatie voor: je hebt een goed lopende onderneming, maar na tijden van groei wil het even niet meer vlotten. De markt leent zich nog wel voor extra groei, maar om die te benutten moet er iets veranderd worden. Hier komt corporate governance advies om de hoek kijken. Bij dergelijk advies wordt onderzocht hoe het bestuur van jouw onderneming nóg beter kan samenwerken en daarmee dus effectiever wordt. Je onderneming kan dan beter functioneren, op de juiste manier doorgroeien en meer grip krijgen op mogelijke risico’s!

Wat is corporate governance precies?

Corporate governance is een allesomvattend begrip voor alles wat met het besturen van een onderneming te maken heeft. Dit heeft onder meer betrekking op effectief besturen van een onderneming, de relaties met belanghebbenden en het beschermen van de belangen van werknemers en aandeelhouders. Het gaat verder over onderlinge relaties van bestuurders, interne controles en verantwoordelijkheden. Vaak is dit op een bepaalde manier ingericht en wordt er niet aan gesleuteld. Toch kan dit vaak iets beter geregeld worden. Door middel van corporate governance advies kom je er achter op welke manier. Hoe effectiever en productiever je onderneming bestuurd wordt, hoe beter je onderneming als geheel zal functioneren.

De Nederlandse corporate governance code

In de Nederlandse corporate governance code zijn de belangrijkste gedragsregels voor corporate governance neergelegd. De code regelt de verhoudingen tussen de raad van commissarissen, de aandeelhouders en het ondernemingsbestuur. Verder is het bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te bieden. Beursgenoteerde bedrijven en andere grote organisaties worden geacht te handelen in overeenstemming met de code. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code ziet hierop toe. Elk jaar brengen ze een verslag uit van hun bevindingen. Hierin staat of de code wordt nageleefd door bedrijven en hoe bruikbaar de code nog is. Hoewel de code is opgenomen in de wet, staan er geen straf op niet-naleving. Je mag als bedrijf zelf weten of je je aan de code houdt of niet. Let op: als je dit niet doet, ben je verplicht dit te verklaren in je jaarverslag.

Het corporate governance advies

Corporate governance advies moet jouw bedrijf helpen bij het vestigen van een goed, effectief en verantwoord bestuur. Voorafgaand aan dit advies wordt je bedrijf een tijdje gevolgd door adviseurs. Hierbij wordt hoog ingezet op zelfevaluatie en worden veel vragen gesteld. Er wordt onderzocht hoe jouw bedrijf momenteel is ingericht en of de Nederlandse corporate governance code wordt nageleefd. De adviseurs krijgen daardoor een goed beeld van jouw onderneming, waarna zij op basis daarvan een advies kunnen geven. Dit wordt gedaan in de vorm van een duidelijk raamwerk. Het doel hiervan is om een nog betere samenwerking te bewerkstelligen tussen het bestuur, de toezichthouders en aandeelhouders. Je bedrijf zal hierbij gebaat zijn doordat het beter functioneert, problemen sneller kan aanpakken en strategieën vloeiender kan uitvoeren.

Een raket

De toegevoegde waarde van het advies

Corporate governance advies kan ieder bedrijf vooruit helpen. Het zorgt namelijk voor een effectieve bestuursverhouding. Onderzoek heeft uitgewezen dat kernproblemen meestal niet verscholen liggen in het volgen van de statuten, de integriteit of externe communicatie, maar juist in de onderlinge samenwerking tussen de verschillende bestuursorganen. Het advies helpt om persoonlijkheidsstructuren te ontleden, waardoor collega’s elkaar beter begrijpen en samenwerken makkelijker wordt.

Persoon met als achtergrond papier

Tot slot (aanrader)

Bij het besturen van een onderneming komen veel zaken kijken en daarom kan het soms fijn zijn als een externe partij even kijkt naar het reilen en zeilen binnen jouw onderneming. Vaak kan je bedrijf met een goed advies nog effectiever zijn. Bij Firm24 willen we hierbij graag wat voor je betekenen. Wij bieden een telefonisch intakegesprek, waarin jij de mogelijkheid hebt om al je vragen te stellen en we kennis met elkaar kunnen maken. Vervolgens zullen we een offerte op maat maken voor jouw perfecte corporate governance advies! Geïnteresseerd? Klik dan hier!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24