Kennisbank

Dividend uitkeren - hoe en wanneer is het mogelijk? + Video

Gaat het goed met je onderneming? Dan is het misschien wel tijd om jezelf en je mede-aandeelhouders te belonen! Dit kan bijvoorbeeld door dividend uit te keren. Omdat het bedrijf veel winst heeft gemaakt, kan een deel van de winst doorstromen naar de aandeelhouders. Maar hoe werkt een dividenduitkering precies en wanneer mag je de winst aan de aandeelhouders uitkeren? We vertellen je hier alles over in dit artikel!

Dividend aan jezelf uitkeren? Dit zijn je opties! 

Wat is dividend?

Dividend is een winstuitkering aan de aandeelhouders van het bedrijf. Als je onderneming goed draait en er veel geld binnenkomt, kan je ervoor kiezen om een deel van de winst uit te keren. Je kan het zien als een beloning aan de aandeelhouders, omdat zij ooit in het bedrijf geïnvesteerd hebben of het bedrijf gestart zijn. Het dividend wordt dan een soort tegenprestatie. Let wel op: dividend is wat anders dan preferente aandelen. Preferente aandelen geven preferente aandeelhouders namelijk bij een dividenduitkering voorrang op "gewone aandeelhouders". Meer over preferente aandelen Je leest in dit artikel!

Wanneer mag je dividend uitkeren?

Een bedrijf mag niet altijd dividend uitkeren en ook de hoogte van het dividend is aan wettelijke regels gebonden. Zo gaat de uitkering niet ten koste van de onderneming en de schuldeisers van de onderneming. De belangrijkste regels zijn de balanstest, de uitkeringstoets en het verplichte DGA-salaris.

Balanstest

Een BV moet wettelijke en statutaire reserves aanhouden. Dit zijn reserves die een BV verplicht aan moet houden omdat dit, zoals de naam al verklapt, is opgenomen in ofwel de wet ofwel de statuten. Reserves bestaan uit geld dat achter de hand wordt gehouden om in de toekomst te gebruiken voor een specifiek doel. De balanstest houdt in dat er alleen dividend uitgekeerd mag worden als het eigen vermogen van de BV hoger blijft dan de wettelijke en statutaire reserves.

Uitkeringstoets (liquiditeitstest)

Bij de uitkeringstoets moet het bestuur kijken of het bedrijf na de voorgenomen dividenduitkering nog minstens twaalf maanden haar schulden kan betalen als deze opeisbaar worden. Hierbij moet het bestuur in de toekomst kijken, wat onvoorspelbare situaties met zich mee kan brengen. Om die reden hoeft er alleen gekeken te worden naar ‘redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen'.

Verplicht DGA-salaris

Daarnaast is het voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) ook van belang om rekening te houden met het verplichte DGA-salaris. Zoals later in dit artikel uitgewerkt zal worden, is het uitkeren van dividend fiscaal voordeliger dan het uitbetalen van salaris. Om te voorkomen dat een directeur grootaandeelhouder alleen maar dividend uitkeert, heeft De Belastingdienst DGA's verplicht om (in 2024) minimaal € 56.000,- aan salaris uit te keren. Het idee van het minimale DGA-salaris is dus dat er gewoon belasting wordt betaald.

Niet in alle gevallen moet je bij het DGA-salaris aan de hoogte van € 56.000,- voldoen, bijvoorbeeld als de BV nog geen inkomsten heeft. Je leest in dit artikel hoe dat werkt!

Wie kan dividend uitkeren?

Het is niet toegestaan om zomaar tussentijds dividend uit te keren. De mogelijkheid hiertoe moet vastgelegd zijn in de statuten van je BV. Is dit zo? Dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd om hiertoe te besluiten. Daarna moet het bestuur van de BV toestemming geven voor de dividenduitkering. Om te bepalen of ze toestemming geven, voeren ze de balanstest en uitkeringstoets uit.

Als het bestuur groen licht geeft en de hoogte van de dividend heeft berekend, mag de besloten vennootschap dividend uitkeren. Voert het bestuur deze tests niet goed uit, dan kunnen ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade bij een faillissement. Let daar dus goed bij op! Hier lees je meer over het zijn van hoofdelijk aansprakelijk en wat dit precies inhoudt.

Hoe hoog is de belasting op het uitkeren van dividend?

De dividendbelasting bestaat uit twee posten. Ten eerste moet de BV dividendbelasting betalen over de behaalde winst. Het tarief van dividendbelasting voor het bedrijf is 15%. Daarna zal de aandeelhouder zelf ook nog belasting moeten betalen. Als je grootaandeelhouder bent (meer dan 5% van de aandelen), moet je bij je aangifte inkomstenbelasting opgeven hoeveel dividend je uitkeert.

Sinds 2024 is het belastingtarief over aanmerkelijk belang gesplitst in twee tarieven: over de eerste € 67.000 betaal je 24,5% belasting en over het inkomen hierboven betaal je 33% belasting. Dit is - bij een hoger salaris - wel voordeliger dan het uitbetalen van salaris aan jezelf.

Voorbeeld: dividend uitkeren is voordeliger dan salaris

Stel je voor: je onderneming maakt € 100.000 winst en wilt dit aan jou als aandeelhouder uitkeren. Dan heeft de onderneming twee opties: ofwel het aan jou uitbetalen als loon, ofwel het uitkeren als dividend.

Indien je het uitkeert als loon zal het worden belast volgens het twee-tarievenstelsel. Dit houdt in dat de eerste € 75.518 zal worden belast tegen een percentage van 36,97%. Over de overige €24.482 betaal je 49,50% belasting. Na deze belastingen zal er nog € 60.166,30 overblijven in jouw portemonnee.

Bij het uitkeren van dividend zal er eerst 15% belasting aan de vennootschap worden geheven, wat uitkomt op €85.000. Ook dit is in twee tarieven verdeeld: over de eerste €67.000 betaal je 24,5% belasting en over de overige €18.000 betaal je 33% belasting. Na deze belastingen zal er nog € 62.310 overblijven in jouw portemonnee. Naast dat er meer overblijft in jouw portemonnee, kan je de eerste 15% ook nog verrekenen met je inkomstenbelasting, lees dat hier op de website van de Belastingdienst. Het is dus voordeliger om dividend uit te keren!

Wat is deelnemingsvrijstelling?

Twee keer belasting betalen over dezelfde winst klinkt natuurlijk nooit goed. Daarom is de deelnemingsvrijstelling in het leven geroepen! Bij structuren waarin BV's aan elkaar gekoppeld zijn, wordt er namelijk vaak geschoven met de winst via dividenduitkeringen. Over die dividenduitkeringen wordt normaal gesproken 15% dividendbelasting geheven. Maar als dit over meerdere stappen verschoven moet worden, wordt de dividendbelasting dus meermaals over dezelfde winst geheven.

Daarom stelt de deelnemingsvrijstelling dat de dividendbelasting niet geheven hoeft te worden over BV's die aan dezelfde structuur deelnemen. Een BV neemt deel aan de andere BV als deze minimaal 5% van de aandelen bezit.

Voorbeeld

De deelnemingsvrijstelling wordt veel gebruikt in de holdingsstructuur. Deze structuur werkt als volgt. Vanuit de eerste BV waarin jij de aandelen hebt, richt je een tweede BV op. De eerste BV (de holding) heeft dan 100% van de aandelen in de tweede BV en neemt dus deel aan deze BV. De werkzaamheden vinden plaats binnen de tweede BV (de werk BV), dus deze BV boekt de winst. Vanuit de werk BV wil je dan dus dividend uitkeren aan jezelf als natuurlijk persoon. Het dividend wordt dan vanuit je werk BV aan de holding uitgekeerd, van waaruit het vervolgens naar jou als natuurlijk persoon gaat.

Zonder de deelnemingsvrijstelling, zou je in deze structuur 2 keer dividendbelasting moeten betalen. Dat zou heel onvoordelig zijn. De deelnemingsvrijstelling zorgt er dus voor dat je alleen over de daadwerkelijke uitkering aan jezelf dividendbelasting betaalt.

Advies op maat bij Firm24

Het uitkeren van dividend kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn. Daarom kan het handig zijn om hier begeleiding bij te ontvangen door een ervaren jurist. Dat kan ook bij Firm24! Wij kunnen je begeleiden door middel van een adviesgesprek of door middel van het opstellen van een projectplan.

Bij Firm24 kan je ook het volledige proces aan ons uitbesteden! Wij zullen er dan voor zorgen dat jouw dividend, zonder dat je ernaar om hoeft te kijken, wordt uitgekeerd op jouw bankrekening. Daarbovenop is de deelnemingsvrijstelling misschien nog wel ingewikkelder. Het is namelijk erg technisch. Ook hierbij kunnen we je helpen door middel van een adviesgesprek of door je fiscaal te begeleiden met een projectplan.

Ten slot (aanrader)

Deelnemingsvrijstelling, dividend, liquiditeits test, etc., het is allemaal erg ingewikkeld! Wij begrijpen als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Of wil je meer weten over dividenduitkering? Schroom niet om gebruik te maken van de chat rechtsonder of plan hier jouw gratis check-gesprek in. Lees een blog over het dividend uitkeren in 2024, hier hebben we alles op een rijtje gezet!

Gepubliceerd op 27 mei 2024
thijs_c87800c2e4
Thijs van Holthuijsen linkedin
Thijs van Holthuijsen was werkzaam als Growth Hacker bij FIRM24 en schreef daarbij artikelen over ondernemen. Inmiddels werkt hij bij KWF Kankerbestrijding.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24