Kennisbank

Doelomschrijving BV, zo schrijf je een juiste voor de notaris

Jouw onderneming heeft een bepaald doel, dit moet worden opgenomen in de statuten. Dat is de zogenaamde doelomschrijving BV. De doelomschrijving wordt vaak ruim geformuleerd zodat veel handelingen eronder vallen. Het kan echter gebeuren dat een handeling het doel overschrijdt. Zo’n doeloverschrijding kan gevolgen hebben voor jouw BV. Om die reden is het van belang om een deugdelijke doelomschrijving BV op te stellen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Wat is de doelomschrijving BV?

In de doelomschrijving staat beschreven wat jouw onderneming als doel heeft. Het bakent daarmee de grenzen af waarbinnen jouw onderneming handelt. Gewoonlijk wordt het doel omschreven als een opsomming van alle activiteiten en handelingen die er binnen jouw onderneming verricht worden. Je kunt je wel voorstellen dat het voor grotere, complexere ondernemingen dikwijls niet mogelijk is om alle activiteiten op te sommen. Daarom eindigt de doelomschrijving vaak met een vangnet voor alle overige activiteiten. Dit vangnet zou kunnen worden verwoord als: “en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Tevens is het ook mogelijk om dit op andere (makkelijkere) manieren te verwoorden.

Hoe wijzig je de doelomschrijving BV?

Het kan voorkomen dat je op een later moment de werkzaamheden binnen jouw onderneming wil wijzigen of uitbreiden zonder dat er daartoe ruimte is binnen de doelomschrijving. Dan moet de doelomschrijving eerst gewijzigd worden. Dit is uitsluitend mogelijk door middel van een statutenwijziging. Een statutenwijziging gaat altijd via een akte van statutenwijziging bij een notaris en kost dus geld. Lees hieronder hoe je dit kan regelen via Firm24.

financien

Hoe werkt een statutenwijziging via Firm24?

Een statutenwijziging kan makkelijk via Firm24 geregeld worden. Eerst vul je online de aanvraag in. Je uploadt de statuten van jouw BV, een kopie van het aandeelhoudersregister en vult aanvullende gegevens in die noodzakelijk zijn. Dan kan er een intakegesprek met jou en de notaris worden ingepland om de wijziging te bespreken. Aan de hand van dit intakegesprek zal de notaris een conceptakte opstellen. Voor deze wijziging is een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders nodig. Daarom moet hierna een moment ingepland worden waarbij alle aandeelhouders het aandeelhoudersbesluit zullen ondertekenen. In totaal kost het wijzigen van de statuten bij Firm24 vanaf € 399 excl. BTW.

Gevolgen van doeloverschrijding

Er is sprake van doeloverschrijding als een handeling van jouw onderneming in strijd is met de doelomschrijving. Deze handeling is dan vernietigbaar. Dat houdt in dat de gevolgen van deze handeling ongedaan gemaakt kunnen worden. Dit gebeurt vanaf het moment van inroepen met terugwerkende kracht. Daarbij moet wel worden voldaan aan 2 vereisten. Ten eerste moet er sprake zijn van doeloverschrijding. Ten tweede moet de wederpartij, bijvoorbeeld een koper, hebben geweten of (zonder eigen onderzoek) behoren te weten dat de handeling buiten de doelomschrijving valt. Alleen de BV zelf kan deze vernietigbaarheid dan inroepen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat iemand anders de overeenkomsten zal vernietigen op grond van doeloverschrijding.

Hoe ziet de doelomschrijving van een holding eruit?

De doelomschrijving van een holding wordt vrijwel altijd erg kort opgesteld. Meestal niet meer dan: ‘Holdingactiviteiten’. Uit uitsluitend deze term wordt al duidelijk welke soort activiteiten er door de holding verricht worden. Dit zijn namelijk altijd dezelfde soort activiteiten.

documenten

Ten slot (aanrader)

Wel is iedere onderneming uniek en daarmee ook de doelomschrijving. Dit kan het voor jou lastig maken om een deugdelijke doelomschrijving op te stellen. Heb je hier tips bij nodig? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24