Kennisbank

Een SAR plan: Zo kan je talentvolle werknemers binden

Het blijft een uitdaging om de beste werknemers met het meest talent aan jouw onderneming te binden en ze vervolgens te houden. Alleen een goed salaris is niet meer genoeg. Maar hoe bind je deze werknemers nou extra aan jouw onderneming? Het totaalplaatje is hierbij van belang, waar bijvoorbeeld een goede werksfeer en financiële beloningen bij horen. Een goede optie hiervoor kan zijn Stock Appreciation Rights. In dit artikel lees je meer over Stock Appreciation Rights.

Wat is een Stock Appreciation Right plan?

Het kenmerk van Stock Appreciation Rights (SAR) is dat een werknemer in plaats van een aandeel of certificaat, een vorderingsrecht krijgt op de waardeontwikkeling van de onderneming. De werknemer kan daardoor wel profiteren van de waardeontwikkeling van de onderneming zonder dat hij of zij mede-eigenaar is of invloed uit kan oefenen op het beleid van de onderneming. SARs zijn dus een soort virtuele aandelen. SARs worden aan de werknemers toegekend in een SAR plan. Bekijk deze pagina voor het online opstellen van een SAR overeenkomst.

Hoe werken Stock Appreciation Rights?

Wanneer je Stock Appreciation Rights wilt verstrekken aan een werknemer, wordt de waarde berekend met een bepaalde formule. De werknemer krijgt dan bijvoorbeeld een Stock Appreciation Rights van 1% van de aandelen in de onderneming, die op dat moment gewaardeerd is op € 1.00.000. Wanneer na vijf jaar jij en de werknemer tevreden uit elkaar gaan, kan de werknemer zijn Stock Appreciation Rights uitoefenen, het ‘uitoefen moment’ genoemd. Volgens dezelfde waarderingsmethode is de onderneming op dat moment € 300.000 waard. Wat betekent dat 1% van de aandelen, die eerst € 1.000 waard waren, nu € 3.000 waard zijn. Er is dus sprake van een positieve waardeontwikkeling, waar de werknemer aanspraak op kan maken. Dit is dus een mooie bonus voor de werknemer!

handen schudden

Waarvoor is een Stock Appreciation Right plan?

Je wilt als werkgever natuurlijk dat de beste werknemers in jouw onderneming komen en blijven werken. In de huidige tijd, moet hiervoor vaak meer gebeuren dan enkel een goed salaris. Bonussen en een leuke werkomgeving zijn daarom heel belangrijk! Het kan alleen soms zijn dat je op dit moment over onvoldoende financiële middelen beschikt om je werknemers te belonen met bonussen. Het kan dan interessant zijn om te kijken naar een SAR plan. Het belang van het binden en behouden van goede werknemers is duidelijk: wisselingen binnen jouw werknemers en de daarbij horende onrust wil je voorkomen en je wilt het talent in jouw onderneming houden. SARs kunnen hieraan bijdragen, maar vergeet niet om altijd naar het totale plaatje te kijken. Want naast een goed salaris (in combinatie met SARs), moet bijvoorbeeld ook de werksfeer goed zijn, waarin waarin mensen naar elkaar luisteren en een open cultuur gecreëerd wordt, je goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden hebt en het samenwerken effectief en goed gaat.

Waarom SARs, en geen aandelen- of certificaten recht?

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om bepaalde werknemers een aandelen- of certificatenrecht in je onderneming te verstrekken. Dit kan in sommige gevallen ook interessant zijn, maar hier zit ook een nadeel aan. Want naast dat je de werknemers bindt aan jouw onderneming, hebben ze hierdoor ook een stemrecht, dat niet altijd wenselijk is! Dit stemrecht kan je loskoppelen van een aandeel door het aandeel te certificeren. Maar een certificaathouder kan alsnog bij de algemene vergadering zijn en daar gebruikmaken van zijn of haar spreekrecht. Om dit te voorkomen, worden steeds vaker SARs verstrekt aan de werknemers. Met SARs laat je jouw werknemer wel profiteren, zonder dat jouw werknemer mede-eigenaar wordt van de onderneming of invloed uitoefent op het beleid in de onderneming.

Wat staat er in een SAR plan?

Een groot voordeel van SARS is dat het een flexibel beloningsinstrument is. In het SAR plan worden de voorwaarden van de SARs opgenomen. Je bepaalt onder welke omstandigheden de werknemer de SARs kan verstrekken. Je kan bijvoorbeeld bepalen dat de werknemer het vorderingsrecht bij het einde van het dienstverband kan laten gelden. Daarnaast kan je ook afspreken dat de werknemer alleen bij een overname of beursgang het vorderingsrecht kan laten gelden. Ook kan je ervoor kiezen dat de werknemer de hoogte van de SARs verdeeld over een aantal jaar, waardoor de werknemer pas na een aantal jaar 100% van de SARs kan uitoefenen. Als de werknemer eerder al de arbeidsovereenkomst beëindigt, kan de werknemer naar evenredigheid minder van de SARs toepassen. Dit wordt vesting genoemd. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld in vijf jaar 100% toegekend krijgt, dan heeft de werknemer na drie jaar nog slechts recht op 60% van de SARs. Er zijn verschillende constructies mogelijk met vestings. Firm24 helpt je graag welke vorm van vesting bij jou en jouw werknemer past!

geld

Wat doe je als een werknemer toch niet aan je verwachtingen voldoet?

Het kan natuurlijk voorkomen dat de werknemer toch niet zo goed is als je in eerste instantie dacht. Op een gegeven moment kan het zelfs zo erg zijn dat je de werknemer ontslaat. Het zou dan onredelijk zijn dat je in zo’n situatie alsnog de vordering van de werknemer op grond van zijn SARs moet voldoen. Dit kan je voorkomen door in het SAR plan een Bad Leaver bepaling op te nemen, waarmee je de werknemer kan dwingen om zijn SARs terug over te dragen aan de onderneming. Dit kan wel alleen wanneer de arbeidsovereenkomst is opgezegd met een dwingende reden.

Waar moet je op letten bij het opstellen van een SAR plan?

Een SAR is relatief eenvoudig toe te passen, maar je moet wel goed opletten bij het opstellen van een SAR plan. In de wet wordt niets opgenomen over een SAR, wat betekent dat er geen rechten en plichten over en weer gelden. Je moet dus zelf duidelijk alle voorwaarden zorgvuldig vastleggen. Een SAR plan is dus maatwerk! Voorkom dat de afspraken onduidelijk of ondoorzichtig worden en je hierbij het doel van een SAR altijd in acht houdt.

(Fiscale) voordelen SARs plan

SARs kunnen erg interessant zijn. Het betrekken van jouw werknemers bij de waardeontwikkeling van jouw onderneming is namelijk een flexibel beloningssysteem voor de werknemers waar relatief niet veel papierwerk en extra kosten bij komen kijken. Fiscaal gezien kunnen kunnen SARs ook erg voordelig zijn, want de SAR-uitkering in geld is aftrekbaar van de winst, tenzij de werknemer een jaarloon heeft boven een half miljoen en de waarde van de rechten hoofdzakelijk is gekoppeld aan de waarde van de onderneming.

Tot slot

Bij Firm24 helpen we je graag met het SAR plan. Via deze link kan je een afspraak inplannen en nemen we binnen 48 uur contact met je op voor een gesprek met een van onze specialisten. In dit gesprek kijken we welke vorm het best bij jouw situatie past!

Gepubliceerd op 22 februari 2024
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24