Kennisbank

Een schenking - Hoe zit het met de belasting?

De belastingregels in Nederland zijn soms lastig te begrijpen. Door een wirwar aan regels zie je soms door de bomen het bos niet meer, vaak hoor je verschillende verhalen en weet je niet precies wat klopt.

Zo geldt dit ook voor de regelgeving omtrent schenking. Als je als ouder een bedrag wilt schenken aan je kind, is het lastig om te bepalen hoeveel je kunt schenken, welke belastingen hierover betaald dienen te worden en vanaf wanneer deze tarieven dan wel gelden. Er valt hier niet simpelweg één antwoord voor te geven. Daarom leggen wij in dit artikel de belangrijkste regels en situaties uit van de schenking, en hoe dit zo voordelig mogelijk geregeld kan worden.

Wat is een schenking?

Van schenking is sprake op het moment dat je zonder tegenprestatie vermogen ontvangt. Over het algemeen betaal je in Nederland voor schenking ook belasting. Ben jij degene die het geld ontvangt? Dan ben jij verantwoordelijk voor het aangeven van deze belasting. Hoeveel belasting er betaald dient te worden over de schenking is afhankelijk van het bestedingsdoel en de ontvanger van de schenking. Dat over schenking belasting wordt betaald is aan de ene kant logisch, omdat het vermogen deelneemt aan het economische verkeer. Toch wordt het soms ook bekritiseerd aangezien er naar alle waarschijnlijkheid al een keer belasting is geheven over deze bedragen. Denk bijvoorbeeld aan dat het geld is verdiend met werk, waardoor er al inkomstenbelasting van is afgegaan. Er zijn veel verschillende regels omtrent de schenking. Het is in Nederland bijvoorbeeld zo dat wanneer geld wordt verkregen van de koning, hier geen belasting over hoeft te worden betaald.

Schenking aan kinderen

We beginnen met de schenking aan kinderen, het gaat hier om uw eigen kinderen of die van je partner. Mocht je belastingvrij aan je kinderen willen schenken dan is het afhankelijk van de situatie hoeveel dit kan zijn. Onderstaande tabel laat zien hoeveel in elke situatie belastingvrij kan worden geschonken aan kinderen.

Het is belangrijk om in de gaten te houden dat ouders maar één keer mogen schenken. Het is dus niet mogelijk om zowel moeder als vader een schenking te laten doen. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Daarbij geldt eveneens dat deze schenkingen (behalve de “aan het kind in het algemeen”) maar één keer kunnen worden gedaan. Uiteraard kan er meer worden geschonken dan de onderstaande bedragen, alleen zorgt dit ervoor dat er schenkbelasting wordt geheven op het bedrag dat onderstaande bedrag te boven gaat.

Bedrag dat je mag schenken zonder belasting in 2022 
Aan je kind in het algemeen€ 5.677
Het bedrag welke je kind vrij mag besteden€ 27.231
Voor het huis van je kind€ 106.671
Een studie van meer dan 20.000 euro p/j€ 56.724

Is je kind tussen de 18 en 40 jaar oud? Een ouder kan dan jaarlijks vanaf 2022 een bedrag schenken aan hun kind of partner van hun kind van 5.677 euro. Dit was in 2021 nog 6.604 euro. Ook kun je in 2022 eenmalig een schenking verrichten van 27.231. Let op: deze kan dus niet elk jaar worden gedaan! Ook kan een bedrag voor het huis van je kind worden vrijgesteld van de belasting, tot een bedrag van 106.671 euro. Dit wordt ook wel de jubelton genoemd. Deze jubelton zal per 2024 wel worden afgeschaft. Als dit gebeurt, zal belasting betaald moeten worden over het gehele bedrag, en geldt de vrijstelling van 106.672 euro dus niet meer. Tot slot kun je voor je kinderen ook nog een vrijstelling krijgen met betrekking tot een dure studie. Op het moment dat de kosten van de studie van je kind meer dan 20.000 euro per jaar bedraagt, kunt u in 2022 ook eenmalig een schenking doen die vrijgesteld is tot een bedrag van 56.724 euro.

geld

Schenking aan overige familieleden

Ook aan de kleinkinderen kan er belastingvrij worden geschonken. In 2022 bedraagt de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan de kleinkinderen 2.274 euro per kleinkind. In 2021 bedroeg dit 3.244. Deze vrijstelling kan elk jaar opnieuw worden gebruikt. Dit geldt ook voor schenkingen tussen ooms en tantes aan neven en nichten (en andersom), broers/zussen aan elkaar en voor kleinkinderen aan oma’s/opa’s.

Schenking aan ondernemingen

Indien er schenking plaatsvindt in het kader van bedrijfsopvolging is er weer andere regelgeving van toepassing. Hiervoor geldt dat je kan verzoeken om een voorwaardelijke vrijstelling te ontvangen. Het maximale vrijgestelde bedrag hiervoor bedraagt in 2022 1.134.403 euro.

Controle behouden over schenkingen

Ook is het mogelijk om na de schenking die wordt gedaan zeggenschap te houden over deze schenking. Denk aan voorwaarden waaronder kinderen er gebruik van mogen maken, of dat zij pas vanaf hun 18e jaar bij het geld kunnen. Dit moet wel worden aangevraagd bij de notaris. Ook zou je eventueel een bewindvoerder kunnen noemen bij de notaris, dit kunt jij ook zelf zijn. Een bewindvoerder is een persoon die aangesteld kan worden op het moment dat iemand niet in staat wordt geacht om over zijn eigen geldzaken te beschikken.

raket

Concluderend

Over het algemeen kun je dus tot op een zekere hoogte belastingvrij schenken. Het bedrag verschilt per reden van schenking, en per persoon aan wie je schenkt. Familiaire betrekkingen zorgen vaak voor een bepaalde vrijstelling, hetzelfde geldt voor bedrijfsopvolging. Wil je meer weten over dit onderwerp? Plan dan een gratis informatiegesprek in met één van onze adviseurs via deze link.

Gepubliceerd op 3 mei 2023
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00