Kennisbank

Een statutenwijziging, wat is het en waar moet je rekening mee houden?

Wanneer je jouw onderneming opricht, stel je ook de statuten op. Hierin staan veel belangrijke afspraken en regels, bijvoorbeeld het aantal bestuursleden en de naam van jouw onderneming. Nu kan het zo zijn dat je na een tijd denkt “ik wil deze regels veranderen”, maar dat kan helaas niet zomaar. Daar is een statutenwijziging voor nodig!

Wat zijn statuten eigenlijk?

Bij een BV of NV zijn statuten de bepaalde regels die in de oprichtingsakte worden opgenomen. Hierin staan procedures en specifieke feiten van jouw BV.  Zoals het doel van de BV, de manier van besluitvorming en het aantal aandelen. Bij een stichting of vereniging zijn de statuten erg vergelijkbaar. Ook hier zijn de statuten de belangrijkste regels van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de procedure om bestuurders te benoemen of de doelstelling van de stichting. De statuten zijn eigenlijk de basis van jouw onderneming. Zonder statuten ben je nergens. Ze zijn dan ook erg belangrijk om op te stellen aan de start van jouw onderneming. De notaris is uiteindelijk degene die de statuten in werking laat treden door ze in een notariële akte te zetten.

Wat is een statutenwijziging?

Een statutenwijziging is een aanpassing in de al bestaande statuten. Vaak staat in deze statuten al een procedure voor hoe de wijziging moet plaats vinden. Dit gebeurt meestal door de algemene vergadering van aandeelhouders. In principe kan je alle statuten aanpassen die je maar wilt, zo lang je de goede procedure volgt. In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat de bestaande statuten aangeven dat de statuten niet gewijzigd mogen worden. Dan moet je bij de rechtbank verzoeken om een statutenwijziging goed te keuren.

Papier met een pen ernaast

Wanneer is een statutenwijziging aan te raden?

Er zijn verschillende redenen waarom statuten worden gewijzigd. Dit hangt ook af van de rechtsvorm. Een aantal voorbeelden per rechtsvorm luiden als volgt:

Stichting of vereniging

Een stichting of vereniging kan door de jaren heen uitbreiden. Hierdoor zou je ervoor kunnen kiezen om meer bestuursleden te benoemen. Het aantal bestuursleden wordt in de statuten opgenomen, dus dit zou dan via een statutenwijziging aangepast moeten worden. Dit kan natuurlijk ook zo zijn als je juist minder bestuursleden in het bestuur wilt. Een andere reden voor een statutenwijziging kan zijn dat je een strengere selectieprocedure wil voor toekomstige bestuursleden. Die nieuwe procedure moet dan in de nieuwe statuten worden gezet.

BV of NV

In de statuten van een BV of NV staat het doel van jouw onderneming genoemd. Als dit doel later verandert moet een statutenwijziging worden bewerkstelligd. Andere redenen voor een statutenwijziging zou kunnen zijn dat je aandelenkapitaal wil wijzigen of de naam van jouw BV of NV.

Tip! Wil je hier wat meer over lezen? Klik dan hier.

Wie kan de statuten wijzigen van een BV of NV?

Bij een statutenwijziging van een BV of NV spelen twee partijen een belangrijke rol: de algemene vergadering van aandeelhouders en de notaris. De algemene vergadering van aandeelhouders neemt het besluit om de statuten te wijzigen. In de ‘oude’ statuten staat meestal aangegeven hoeveel aandeelhouders moeten instemmen om tot een besluit te komen. Als dat niet het geval is, wordt meestal een besluit aangenomen als meer dan 50% van de aandeelhouders ermee instemt. Zodra het besluit is genomen, moet je hiermee naar de notaris stappen. Die stelt dan een notariële akte op die het wijzigen van de statuten helemaal rond maakt. Zonder een notariële akte van de notaris ben je dus nog nergens.  Vervolgens wordt bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) de statutenwijziging doorgegeven. Dit doet de notaris meestal voor je, dat scheelt weer wat werk.

Liever een video kijken?

Wie kan de statuten van een stichting of vereniging wijzigen?

Om de statuten van de stichting of vereniging aan te passen is er een besluit van de algemene ledenvergadering nodig. Als deze leden worden opgeroepen om naar de vergadering te komen, moet je expliciet melden dat er die vergadering zal worden gestemd over een statutenwijziging. Zo kan niemand achteraf zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de eventuele wijziging. In principe moet ⅔ van de leden met de wijziging eens zijn. Lees wel altijd de bestaande statuten goed door, want soms geven deze een ander aantal dat je moet aanhouden. Vervolgens moet de wijziging net als bij de BV of NV door een notaris, in een notariële akte worden vastgelegd. Die stuurt dan de nodige papieren naar de Kamer van Koophandel, en dan zijn de statuten officieel gewijzigd!

Kosten

Wanneer je jouw statuten wil wijzigen moet je dus langs de notaris en daar zijn kosten aan verbonden. Iedere keer dat jij een wijziging doorgeeft moet er namelijk een nieuwe notariële akte worden opgesteld. De kosten kunnen enorm verschillen per notariskantoor en vaak is een deel hiervan onnodig. Als jij bijvoorbeeld een fout maakt in de statutenwijziging en de notaris ontdekt dit, dan moet er alsnog voor zijn tijd betaald worden. Om er zeker van te zijn dat je de juiste papieren aanlevert kan je gemakkelijk een statutenwijziging laten regelen door de specialisten van Firm24. Vanaf €475,- (exclusief BTW) gaan zij met jouw statutenwijziging aan de slag. Ben je hierin geïnteresseerd?

Klik dan hier om jouw aanvraag te doen!

Een stapel met geld

Hoe werkt een statutenwijziging regelen via FIRM24?

In 3 stappen regel jij het eenvoudig online én ben je altijd verzekerd van de beste deal!

  1. Aanvraag en gegevens
    Upload online de statuten van de BV, een kopie van het aandeelhoudersregister en vul aanvullende gegevens in die noodzakelijk zijn. De gegevens vanuit de KVK kun je automatisch inzien.
  2. Online intake en offerte
    Kies de gewenste dienstverlener voor de Statutenwijziging en plan een intake. Tijdens deze intake bespreek je de wensen, oplever-momenten en randvoorwaarden van de te uitvoeren dienst.
  3. Uitvoering en oplevering
    De notaris gaat nu de wijzigingen doorvoeren. Jij kunt online in je persoonlijke dashboard communiceren met de notaris, eventueel extra documenten uploaden en de voortgang zien.

En dan is je statutenwijziging geregeld!

Een duim

Tot slot

Zit je na het lezen van dit artikel nog met vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Gepubliceerd op 18 april 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24