Kennisbank

Het bestuursbesluit. Hoe hak je samen de knoop door? Hier tips.

Anders dan bij een eenmanszaak telt een BV meerdere werknemers. Om hoeveel werknemers het precies gaat verschilt van bedrijf tot bedrijf, maar de taakverdeling staat altijd vast. Zo ook wie met de scepter zwaait. Het bestuur is een van de meerdere organen die een onderneming bevat. Zo kent een onderneming bijvoorbeeld ook altijd een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Het bestuur staat daarentegen wel, zullen we maar zeggen, bovenaan de piramide. Toch moeten de besluiten die zij nemen via een bepaalde vorm verlopen. In dit artikel lees je dan ook alles over het bestuursbesluit.

Wat is een bestuursbesluit? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je natuurlijk eerst weten uit wie zo’n bestuur bestaat. Het bestuur bestaat in ieder geval altijd uit degene die de meeste zeggenschap heeft of hebben. Hij of zij kan of moeten bijvoorbeeld in staat zijn op contracten te tekenen. Daarom kan een bestuurder ook een rechtspersoon zijn. In een BV moeten echter soms belangrijke beslissingen worden gemaakt. Om latere confrontaties te vermijden wil je er natuurlijk zeker van zijn dat iedereen in het bestuur de beslissing steunt. Daarom moeten in een BV grote beslissingen genomen worden via een bestuursbesluit. Zo’n besluit wordt dan genomen door iedereen die in de statuten staat geregistreerd als onderdeel van het bestuur. Hieraan gaat vaak een bestuursvergadering aan vooraf, zodat iedereen tegelijkertijd zijn of haar mening kan delen en er direct een uiteindelijke beslissing kan worden genomen. Iedereen die tot het bestuur behoort krijgt één stem.

Uitzonderingen

Soms doen er zich situaties voor waarbij het bestuursbesluit niet door het gehele statutaire bestuur genomen wordt. Een deelnemer kan namelijk uitgesloten worden uit de bestuursvergadering wanneer er sprake is van een tegenstrijdig belang met het onderwerp waarover een besluit moet worden genomen. Soms worden ook andere organen van de BV om raad gevraagd, zoals de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), de raad van commissarissen (RvC) of de ondernemersraad (OR). 

Waarover neem je een bestuursbesluit?

Natuurlijk hoef je niet over ieder besluit het gehele bestuur bij elkaar te roepen. De aankoop van nieuwe puntenslijpers zal niet veel rumoer veroorzaken. Bestuursbesluiten worden voornamelijk genomen voor belangrijke besluiten zoals bijvoorbeeld:

  • De jaarrekening 
  • De winstuitkering
  • De inkoop van aandelen
Checklist

Is een bestuursbesluit verplicht?

Juridisch gezien is het nemen van een bestuursbesluit niet verplicht. In de wet wordt het vaak alleen voorgeschreven. In principe bepaal je namelijk zelf wanneer je een bestuursbesluit neemt. Jouw BV, jouw keuzes. Toch is het absoluut raadzaam om bij grote, belangrijke beslissingen altijd te kiezen voor een bestuursbesluit. Zo voorkom je confrontaties en zorg je ervoor dat iedere bestuurder zich even betrokken voelt. Vaak leggen ondernemers bij het opstellen van de statuten vast wanneer en waarvoor er een bestuursbesluit moet worden genomen. Zeker wanneer de raad van commissarissen (RvC) en de Ondernemingsraad (OR) bij de beslissing betrokken zijn.  

Regel je bestuursbesluit via Firm24!

Soms kan een bestuursbesluit ingewikkeld zijn. Zeker wanneer het je eerste keer is. Daarnaast zal het ook wel eens voorkomen dat het bestuur maar niet tot een overeenstemming kan komen. Wat je situatie ook is, Firm24 geeft je graag persoonlijk advies over jouw bestuursbesluit! Regel daarom een intakegesprek met een van onze zakelijke specialisten. 

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Mylène de Vos linkedin
Mylène is student aan Universiteit van Amsterdam en schrijft daarnaast graag artikelen over ondernemersrecht.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24