Kennisbank

Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht: Richtlijnen voor ondernemers met een BV

Wanneer je een groeiende en succesvolle BV hebt, is de kans groot dat jij een aantal werknemers in dienst hebt. Met deze werknemers heb je dan vaak een arbeidsovereenkomst gesloten. Toch kan het soms voorkomen dat jij een bepaalde opdracht of klus uitgevoerd wil hebben door een externe partij of een persoon, zonder dat je hier direct een arbeidsovereenkomst mee wil afsluiten. In dat geval kan je een Overeenkomst van Opdracht aangaan. De opdrachtnemer belooft in dat geval aan de opdrachtgever om iets te doen. Maar, wat als je die Overeenkomst van Opdracht op wil zeggen? Kan dat zomaar en wat zijn hier de gevolgen van? We vertellen je er alles over in dit artikel! 

Kernkenmerken van een Overeenkomst van Opdracht

Wanneer een persoon voor jouw onderneming werkt, wordt er al gauw vanuit gegaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Maar, het is ook mogelijk dat het gaat om een Overeenkomst van Opdracht. Deze twee verschillende contractuele relaties lijken best een beetje op elkaar, maar zijn op veel vlakken ook erg verschillend. We zetten daarom de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje:

1. Gezagsverhouding 

Een van de grootste verschillen tussen het arbeidscontract en de Overeenkomst van Opdracht is het verschil in gezagsverhouding. Bij een Overeenkomst van Opdracht mag namelijk geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Dit betekent bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer zelf de werktijden mag bepalen en dat hij een grote mate van zelfstandigheid krijgt. Bij een arbeidsovereenkomst is er altijd sprake van een machtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Zo mag de werkgever bijvoorbeeld aanwijzingen geven en controle en toezicht houden over de werknemer. 

2. Loonbelasting en werkgeverspremie 

Een ander verschil is dat de opdrachtgever geen loonbelasting en geen werkgeverspremie hoeft af te dragen. Deze verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de opdrachtnemer. Bij een arbeidscontract is dit wel de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

3. Pensioenopbouw en ziekte 

Bij een Overeenkomst van Opdracht bouwt de opdrachtnemer geen pensioen op via de opdrachtgever. Bovendien wordt de opdrachtnemer niet doorbetaald wanneer er sprake is van ziekte. Dit heeft ook te maken met het ontbreken van een gezagsverhouding tussen beiden. 

4. Vakantiegeld 

Wanneer het gaat om een arbeidscontract, dan krijgt een werknemer vakantiegeld van de werkgever. Bij een Overeenkomst van Opdracht krijgt de opdrachtnemer geen vakantiegeld van de opdrachtgever. 

5. Natuurlijk persoon versus rechtspersoon

Een ander verschil is dat een arbeidscontract altijd wordt aangegaan met een natuurlijk persoon. Het is namelijk niet mogelijk om een arbeidscontract aan te gaan met een rechtspersoon. Bij een Overeenkomst van Opdracht is dit wel mogelijk en kan de opdrachtnemer bijvoorbeeld een andere vennootschap zijn. 

Met een Overeenkomst van Opdracht ben je dus flexibel, maar er zitten ook een aantal verplichtingen aan. Zo moet je als opdrachtnemer je inspannen om het resultaat te behalen en moet je de opdrachtgever op de hoogte houden. Als opdrachtgever moet je de opdrachtnemer loon betalen, moet je zorgen voor veilige omstandigheden en moet je de overige onkosten vergoeden. 

Juridische Overwegingen bij het Opzeggen

Soms kan het voorkomen dat je een Overeenkomst van Opdracht wilt opzeggen. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst van Opdracht opzeggen. Hier zitten alleen wel een aantal wettelijke bepalingen aan vast.

De opdrachtgever wil opzeggen

Voor de opdrachtgever is het relatief makkelijk om een Overeenkomst van Opdracht op te zeggen. De opdrachtgever mag namelijk altijd een Overeenkomst van Opdracht opzeggen, ook als deze voor onbepaalde tijd is. Dit is wettelijk vastgelegd. Het enige waar rekening mee gehouden moet worden is de opzegtermijn en eventuele andere voorwaarden zoals een vergoeding. Deze staan vaak opgenomen in de overeenkomst zelf. Het is belangrijk dat je dit goed vastlegt zodat je hier altijd op terug kan vallen. 

De opdrachtnemer wil opzeggen

Voor de opdrachtnemer is het een stuk moeilijker om de Overeenkomst van Opdracht op te zeggen. De opdrachtnemer kan namelijk enkel een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen waarbij een overeenkomst voor bepaalde tijd ook opgezegd kan worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer de werkrelatie niet meer goed gaat. 

Potentiële Valstrikken en Risico's

Wanneer je heel graag af wilt van een Overeenkomst van Opdracht dan heb je misschien de neiging om deze zo snel mogelijk op te zeggen. Toch is het slim om hier altijd goed over na te denken en je goed in te lezen over de procedure. Wanneer je een Overeenkomst van Opdracht namelijk voortijdig of onrechtmatig beëindigt, kan dit vervelende gevolgen hebben. Allereerst loop je als ondernemer het risico op financiële schade en financiële aansprakelijkheid. Wanneer je de Overeenkomst van Opdracht niet goed opzegt kan het namelijk zomaar zijn dat je de opdrachtnemer een schadevergoeding schuldig bent. Vooral wanneer je een professionele opdrachtgever bent. Het is als opdrachtgever vooral belangrijk dat je zaken rondom het loon goed afhandelt bij tussentijdse opzegging. Naast de financiële schade die je oploopt, kan het ook zorgen voor flinke reputatieschade. Wanneer je zaken niet correct afhandelt en dit wordt bekend bij andere bedrijven, dan is de kans klein dat andere rechtspersonen ooit nog met je willen samenwerken. Zowel financiële schade als reputatieschade wil je natuurlijk het liefste voorkomen. 

Stappenplan voor het Correct opzeggen van een Overeenkomst van Opdracht

Wanneer je als opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht wilt opzeggen, dan komen hier een aantal stappen bij kijken. Omdat het belangrijk is dat deze stappen niet worden overgeslagen zullen we daarom een kort stappenplan geven van de stappen die je moet nemen voor het opzeggen van een Overeenkomst van Opdracht. 

1. Het begint met communicatie 

Wanneer je besluit een Overeenkomst van Opdracht op te zeggen, dan is de eerste stap om dit goed te communiceren met de andere partij, namelijk de opdrachtnemer. Door al vanaf het begin duidelijk te maken dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt en door goed te communiceren wordt vaak al een hele hoop duidelijk. Misschien was de opdrachtnemer zelf namelijk ook wel niet tevreden en wil de opdrachtnemer er ook vanaf. Dat kan het gehele proces vergemakkelijken. 

2. De schriftelijke opzegging 

Stap 2 is de schriftelijke opzegging. Het is belangrijk om een Overeenkomst van Opdracht formeel en schriftelijk op te zeggen. Wanneer je dit niet doet, kan je later nergens meer op terugvallen en weet je niet precies welke afspraken er gemaakt zijn bij de opzegging en onder welke voorwaarden jullie precies uit elkaar zijn gegaan. Is er sprake van een schadevergoeding? Tot waar is de opdracht uitgevoerd en hoeveel loon is er nog betaald?

3. Afhandelen van alle lopende verplichtingen en eventuele betalingen 

De laatste stap is het afhandelen van alle lopende verplichtingen en alle eventuele betalingen die nog gedaan moeten worden. Heeft de opdrachtnemer nog taken die uitgevoerd moeten worden en ben je de opdrachtnemer nog loon verschuldigd? Het is belangrijk om deze zaken goed af te handelen, zodat je elkaar later niets kwalijk kunt nemen en je niet met losse eindjes uit elkaar gaat. 

Tips voor Ondernemers met een BV

Wanneer je vanaf het begin zorgt voor duidelijke contractuele bepalingen, is het voor alle partijen duidelijk wat alle rechten en plichten zullen zijn gedurende jullie samenwerking. Dit zorgt ervoor dat de kans op discussies en conflicten lager is en dat je altijd kan terugvallen op de schriftelijk vastgelegde afspraken. Het is een van de belangrijkste tips die je als ondernemer altijd in gedachten moet houden. Zo kan je namelijk een hoop financiële schade en vervelende gevolgen voorkomen. Daarnaast is een andere tip om goed na te denken over de opdrachtnemer die je kiest en wat je precies in een Overeenkomst van Opdracht zet. Ga jij voor een ander bedrijf als opdrachtnemer of ga je voor een ander natuurlijk persoon? Door van tevoren al goed na te denken over je opdrachtnemer en door het kiezen van de juiste opdrachtnemer loop je minder kans dat je straks vroegtijdig de Overeenkomst van Opdracht wilt opzeggen. 

Het Belang van Juridisch Advies

In sommige gevallen is het aan te raden om juridisch advies in te winnen wanneer je een Overeenkomst van Opdracht wilt opzeggen. Dit is bijvoorbeeld aan te raden wanneer je twijfelt of het in jouw situatie wel mogelijk is om een Overeenkomst van Opdracht op te zeggen. Ook wanneer je in een discussie terecht bent gekomen of het een conflict dreigt te worden, doe je er goed aan om juridisch advies in te winnen. Zo voorkom je dat een discussie daadwerkelijk overgaat in een conflict en er vervelende juridische complicaties bij komen kijken. Bovendien kan er samen met een jurist gekeken worden naar eventuele alternatieven, zoals vernietiging of een beroep. Ook is in enkele gevallen een ontbinding van de Overeenkomst van Opdracht mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wanprestatie. 

Tot slot

Het is dus belangrijk om alle afspraken helder te formuleren wanneer je een Overeenkomst van Opdracht gaat opstellen. Zo is het voor alle betrokken partijen duidelijk wat ieders verplichtingen en rechten zijn wanneer je de overeenkomst wil opzeggen. Mocht je twijfelen of mocht je een complexe situatie hebben, dan is het slim om juridisch advies in te winnen. Zo weet je zeker dat je binnen de regels blijft en het opzeggen van de Overeenkomst van Opdracht op een juiste manier gebeurt. Even sparren of benieuwd wat Firm24 voor jou kan betekenen? Plan hier een gratis check-gesprek in en onze adviseurs helpen je graag verder!

Gepubliceerd op 7 maart 2024
Kiki Dusebout linkedin
Kiki is Content schrijver bij FIRM24. Ze schrijft over allerlei onderwerpen m.b.t. ondernemingsrecht.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24