Kennisbank

Hulp bij de liquidatie van je vennootschap!

Er kunnen verschillende redenen zijn om je vennootschap te beëindigen. Zo kan het zo zijn dat er (bijna) geen activiteiten meer plaatsvinden in de vennootschap en er daardoor geen doel meer is om de vennootschap te laten draaien. Tegelijkertijd kost het onderhouden van een vennootschap wel veel geld. Je kunt de vennootschap dan beëindigen door middel van liquidatie. Hiervoor is een aandeelhoudersbesluit nodig. Hoe dit precies werkt, leggen we je in dit artikel uit.

Hoe werkt liquidatie?

Liquidatie is een goed idee als er nog opbrengsten uit de vennootschap zijn te halen en als aan alle schulden kan worden voldaan. Voordat een vennootschap kan worden geliquideerd, moet er eerst een besluit tot ontbinding worden genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ook wel een aandeelhoudersbesluit. Vervolgens begint de liquidatiefase: de vennootschap moet alle uitstaande schulden, vorderingen en verbintenissen afronden. Dan is de vennootschap beëindigd. 

Liquidatie door middel van een aandeelhoudersbesluit

Zoals hierboven genoemd moet de vennootschap dus eerst worden ontbonden voordat het kan worden geliquideerd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt gewoonlijk dit besluit, tenzij in de statuten van de onderneming is opgenomen dat een ander orgaan dit besluit maakt. In de statuten staat bij welke meerderheid van stemmen het aandeelhoudersbesluit is aangenomen en hoeveel stemgerechtigden aanwezig moeten zijn voor een geldig besluit (quorum). Bij het nemen van het aandeelhoudersbesluit tot ontbinding, wordt ook besloten per wanneer de ontbinding ingaat. Er kan worden gekozen voor een directe ontbinding, maar er kan ook worden gekozen voor een later gekozen moment. Echter, er kan niet worden gekozen voor een ontbinding in het verleden. Vervolgens wordt het besluit tot ontbinding doorgegeven aan het Handelsregister. Dan kan het besluit niet meer worden teruggedraaid. De vennootschap is pas opgeheven als de liquidatie helemaal is afgerond. 

De vennootschap is ontbonden, en nu?

Nu moet de buitenwereld weten dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Dit wordt gedaan door middel van een publieke bekendmaking; ook wel een advertentie in het landelijk verspreid dagblad. Op dat moment moeten ook de belangrijke documenten voor minimaal twee maanden beschikbaar worden gesteld zodat belanghebbenden deze kunnen bekijken. In deze periode kunnen schuldeisers en belanghebbenden namelijk bij rechtbank bezwaar indienen tegen de liquidatie. 

Hoe werkt de liquidatiefase?

De liquidatieperiode heet ook wel vereffening. Vereffenaars zullen de liquidatie uitvoeren en in de statuten staat wie de vereffenaars zijn. Meestal geldt dat de bestuurders dit zijn. Als er genoeg middelen zijn om alle schulden te betalen, worden de schuldeisers eerst voldaan. De aandeelhouders krijgen vervolgens het overgebleven vermogen. Er wordt schriftelijk opgesteld hoeveel geld er overblijft voor de aandeelhouders en hoeveel elke aandeelhouder ontvangt. Als er niet genoeg middelen zijn om alle schulden te betalen, moet de vereffenaar een aanvraag van faillissement doen. Dan heeft er dus geen liquidatie plaatsgevonden, maar gaat de vennootschap het traject van faillissement in. 

Wat gebeurt er na liquidatie met het bestuur?

Aan het bestuur wordt decharge verleend: het bestuur is dan niets meer verschuldigd aan de vennootschap en heeft ook dus geen verplichtingen meer. Dat zorgt ervoor dat het bestuur niet meer aansprakelijk kan worden gehouden voor de jaarrekening of het wel of niet verstrekken van informatie aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De decharge is niet van toepassing op situaties met externe partijen. Daarvoor kan het bestuur dus nog wel aansprakelijk worden gehouden. 

Kan na liquidatie de onderneming alsnog failliet gaan?

Ook al is de vennootschap geliquideerd, er kan alsnog blijken dat de vennootschap eigenlijk failliet had moeten gaan. Dat kan achteraf blijken omdat er toch meer schuldeisers zich melden. Dan zal alsnog het traject van faillissement in worden gegaan. 

Map

Hoe helpt firm24 bij jouw liquidatie?

Onze specialisten helpen met het gehele traject rondom de liquidatie. Van het geven van een vrijblijvend advies over hoe liquidatie door middel van een aandeelhoudersbesluit werkt, tot het daadwerkelijk uitvoeren van de liquidatie. Er komt natuurlijk veel op je af op zo’n moment en precies daarom zijn onze specialisten er om je te ontlasten en alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Tot slot

Denk je over liquidatie na? Of wil je je vennootschap sowieso liquideren en hier graag hulp bij krijgen. Je kunt een gratis check-gesprek inplannen waar onze adviseurs voor je klaar staan. Ook kun je in de chatbox rechtsonder met een van onze juristen praten.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24