Kennisbank

Hoe richt ik een stichting derdengelden op?

Als ondernemer kom je mogelijk in situaties waarin je geld of goederen namens anderen moet beheren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je als tussenpersoon optreedt bij transacties of als je voorafbetalingen ontvangt voor producten of diensten die je nog moet leveren. Om ervoor te zorgen dat deze gelden veilig worden bewaard en correct worden beheerd, kan het oprichten van een stichting derdengelden een verstandige keuze zijn. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je als ondernemer een stichting derdengelden kunt oprichten en waar je rekening mee moet houden.

Wat is een stichting derdengelden?

Een stichting derdengelden wordt gebruikt om vermogen van derden af te scheiden dat niet aan de ondernemer toebehoort. Bepaalde beroepsgroepen zoals notarissen, advocaten en deurwaarders krijgen geld op hun rekening dat niet van hen is. Hierbij kun je denken aan een notaris die een vastgoedtransactie verricht of een advocaat die geldt ontvangt in het kader van een schikkingsvoorstel. Een stichting derdengelden beschermt aldus als het ware de betaler en de uiteindelijk gerechtigde tegen bijvoorbeeld een faillissement van de ondernemer waar het geld kortere tijd geparkeerd staat. De stichting derdengelden voor de advocatuur, het notariaat en deurwaarders heeft een bijzondere soort bankrekening, genaamd de kwaliteitsrekening. Alle gelden die op de kwaliteitsrekening vallen, vallen niet in de boedel van het faillissement.

Wie kan een stichting derdengelden oprichten?

Een stichting derdengelden met een kwaliteitsrekening, oftewel een officiële stichting derdengelden kan alleen worden opgericht door notarissen, advocaten of deurwaarders. Het is in beginsel mogelijk om een stichting derdengelden op te richten zonder notaris, advocaat of deurwaarder te zijn, maar dit zal geen echte stichting derdengelden zijn. Een dergelijke stichting kan wel gelden beheren die niet in de boedel van de BV vallen. Bij Firm24 is het slechts mogelijk om een stichting derdengelden op te richten indien je dit doet in de hoedanigheid van advocaat, notaris of deurwaarder of als het gaat om een ander bedrijf dat in aanmerking komt voor de vrijstelling van De Nederlandsche Bank. Firm24 richt aldus alleen maar officiële stichting derdengelden met een kwaliteitsrekening op.

Wat is een kwaliteitsrekening?

Een kwaliteitsrekening is een ander woord voor de bankrekening van de stichting derdengelden. Een kwaliteitsrekening is verplicht voor advocaten, notarissen en deurwaarders. Hiermee beheren zij het geld dat zij van derden ontvangen.

Zijn er vereisten voor een officiële stichting derdengelden?

Voor het oprichten van een officiële stichting derdengelden (een stichting derdengelden met kwaliteitsrekening) dien je als notaris, advocaat of deurwaarder een vergunning of een vrijstelling van de vergunningplicht te hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). Een notaris kan pas de stichting derdengelden oprichten op het moment dat je deze vergunning hebt ontvangen van DNB. Wil je meer lezen over de vergunningplicht? Dat kan hier.

Daarnaast schrijft de Orde van Advocaten voor dat er voor een stichting derdengelden van advocaten minimaal twee leden in het bestuur moeten zitten. De leden van het bestuur kunnen uitsluitend advocaten zijn. Dit heeft te maken met de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid van de stichting.

Voor een stichting derdengelden van notarissen of deurwaarders wordt eveneens aangeraden meerdere bestuurders te hebben aangezien dit de onafhankelijkheid van de stichting bevordert.

Wat is de fiscale positie van een stichting derdengelden?

Een stichting derdengelden is slechts vennootschapsbelastingplichtig voor zover zij een onderneming drijft. Hierbij kijkt de belastingdienst naar de activiteiten die de stichting verricht. Een stichting derdengelden drijft geen onderneming zolang zij geen winst beoogt te maken en niet in concurrentie treedt met andere ondernemingen. Bekende stichting derdengelden van onder meer online payment providers zoals Adyen en Buckaroo maken echter wel winst. Zij ontvangen een rentevergoeding over het geld dat op de rekening geparkeerd staat.

Een stichting die is opgericht conform de modelstatuten van de Orde van Advocaten is volgens de fiscus (door middel van een ruling) geen onderneming en hoeft aldus geen vennootschapsbelasting af te dragen.

Hoe werkt de oprichting van een stichting derdengelden?

De oprichtingsprocedure van een stichting derdengelden wijkt niet veel af van die van een ‘gewone’ stichting. Aangezien Firm24 slechts stichting derdengelden (met een kwaliteitsrekening) voor advocaten, notarissen, deurwaarders en andere bedrijven met een vrijstelling van de DNB, dien je voorafgaand aan de aanvraag voor de stichting (en eventueel de BV) de vrijstelling te hebben ontvangen van de DNB. Zonder de vrijstelling kan de notaris niet aan de slag. Na het ontvangen van de vrijstelling kun je de aanvraag voor de stichting doorlopen op onze website en aangeven bij ons support team dat het een stichting derdengelden gaat. Zij zullen dit doorgeven aan de door jou gekozen notaris.

Let op: Is er geld afgeschreven door een stichting derdengelden en je vertrouwt het niet, neem dan contact op met je bank. Je bank kan nagaan welk bedrijf opdracht heeft gegeven om het geld te incasseren.

Vraag en Antwoord

Hieronder lees je enkele vragen die vaak voorkomen met de daarbijbehorende antwoorden:

  • “Kan iedereen er één oprichten?”

Nee, een stichting derdengelden met een kwaliteitsrekening kan alleen maar worden opgericht door een notaris, advocaat, deurwaarder en iedereen die toestemming krijgt van de AFM.

Een advocaat kan geld ontvangen in het kader van een rechtszaak die hij wint voor een cliënt. De cliënt krijgt een grote som geld. Dat geld moet de verliezende partij storten op de kwaliteitsrekening van de stichting derdengelden. Gaat het advocatenkantoor failliet in de tussentijd, dan valt dat geld niet in de boedel van het failliete advocatenkantoor.

  • “Geen advocaat of notaris, maar toch een stichting derdengelden?”

Ja, er is een alternatief. Je kunt een stichting oprichten met als doelstelling het beheren van derdengelden. Je kunt die stichting ook best stichting derdengelden Bakker Bart noemen, maar het is geen echte stichting derdengelden, je hebt namelijk geen kwaliteitsrekening. Ook in dit geval valt het geld op de rekening van de stichting niet in de boedel van de BV.

Een stichting met als doel derdengelden beheren dient ook een ‘beheersovereenkomst’ af te sluiten. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de onderneming en de stichting. Dit is een juridische titel om aan te duiden dat de stichting namens de BV de gelden ontvangt.

Let op: je kan een echte stichting derdengelden alleen oprichten als je een vergunning hebt van De Nederlandsche Bank (DNB) of een vrijstelling hebt gekregen van deze vergunningplicht. Vraag deze vrijstelling voor kleine betaaldienstverleners aan, voordat je de BV bij ons aanvraagt. De notaris kan pas met deze vergunning de stichting derdengelden oprichten en inschrijven.

  • “Wat is een kwaliteitsrekening?”

Notarissen, advocaten, en deurwaarders zijn verplicht een rekening te opnemen voor het geld van derden. De rekening voor de stichting derdengelden wordt de “kwaliteitsrekening” genoemd of “derdengeldenrekening”.

  • “Hoe zit het met de fiscale positie?”

Een stichting (derdengelden) is onderworpen aan belasting indien er een onderneming wordt gedreven. De activiteiten van de stichting zijn voor de beoordeling van de belastingplicht dus doorslaggevend. Een stichting derdengelden drijft geen onderneming indien de stichting conform haar doelstelling geen winst beoogt en ook feitelijk geen winst behaalt.

De meeste stichtingen derdengelden maken echter wel winst. Namelijk de rentevergoeding. Denk aan de derdengelden die worden ontvangen door online payment providers als Adyen, Icepay en Buckaroo. Daar staan miljarden geparkeerd, en dit geld levert ze een aanzienlijke rente vergoeding op.

  • “Is er een algemene vrijstelling van belasting voor stichtingen?”

Ja, iedere stichting kan ongeacht haar activiteiten gebruik maken van een algemene vrijstelling van vennootschapsbelasting. Dit kan alleen indien de fiscale winst niet meer dan €15.000 bedraagt. Deze algemene vrijstelling geld voor iedere stichting!

  • “Hoe makkelijk kan ik een stichting derdengelden oprichten?”

Voor een officiële stichting derdengelden heb je dus een vrijstelling van vergunningsplicht nodig van DNB. Daarna gaat een stichting oprichten via ons heel erg gemakkelijk. Je levert via onze software de gegevens aan die de notaris nodig heeft voor het opstellen van de oprichtingsakte en de KvK inschrijving. Onze software koppelt rechtstreeks met het systeem van de notaris en de Kamer van koophandel. Doordat je zelf de gegevens aanlevert en de software de rest van het werk doet, kunnen we de kosten laag houden.

Een stichting richt je bij Firm24 gemakkelijk op. Klik hier voor meer informatie.

raket

Ten slot (aanrader)

Iedere situatie is uniek en dat kan soms lastig zijn. Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers nieuwsgierig hoe dit persoonlijk voor jou uitpakt? Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 20 februari 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24