Kennisbank

De vennootschapsbelasting (aangifte), hoe werkt dit?

Niemand wordt er blij van, het betalen van de belastingen, toch krijgt elke onderneming ermee te maken. Belastingen zijn nou eenmaal nodig om de organisatie van een land te financieren. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winst die jouw onderneming behaalt. Benieuwd hoe dit precies in elkaar zit? In dit artikel lees je alles over de vennootschapsbelasting die jij als ondernemer moet betalen.

Welke ondernemingen moeten vennootschapsbelasting betalen?

Belangrijk voor de vennootschapsbelasting is dat het moet gaan om een rechtspersoon (jouw onderneming), en dat de belasting wordt geheven over de winst die wordt behaald. Dit is vanwege het feit dat de rechtspersonen net zoals natuurlijke personen belast dienen te worden.

Toch zijn niet alle ondernemingen aan de vennootschapsbelasting onderworpen. Dit geldt wel voor de naamloze en besloten vennootschappen, maar voor de personenvennootschappen (eenmanszaak, vof, maatschap, etc.) ligt dit anders. Dat komt omdat de personen in deze ondernemingen al belast worden over de winst die zij ontvangen uit de onderneming. Vaak zijn dit bijvoorbeeld natuurlijke personen (iemand zoals jij of ik) die al inkomstenbelasting moeten betalen. Check hier welke belasting je betaalt bij een eenmanszaak.

De vennootschapsbelasting heeft ook geen effect op verenigingen en stichtingen, dit vanwege het feit dat zij geen winst behalen, waardoor ook geen winstbelasting plaats zou kunnen vinden. Hierop gelden wel wat uitzonderingen. Check alle belastingregels hier voor de stichting.

Waarover moet vennootschapsbelasting worden betaald?

De vennootschapsbelasting wordt geheven van de winst die jij met jouw onderneming maakt. Daarom is het van belang om te weten wat er nou precies onder de winst valt. De belasting wordt per jaar geheven, er moet dus worden gekeken naar de de zogenaamde ‘jaarwinst’ van de onderneming. Je kijkt hiervoor simpelweg hoeveel winst en verlies je dit jaar allemaal hebt gemaakt, waarna je dat van elkaar aftrekt.

Er dient bij het bepalen van de jaarwinst rekening te worden gehouden met een aantal factoren:

 • De winst hoeft pas te worden belast, als het daadwerkelijk al voordelig is. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsmiddel dat daadwerkelijk al is verkocht.
 • Als er verlies wordt verwacht, dient hiermee rekening te worden gehouden. Er is bijvoorbeeld nog iemand van wie je geld hoort te ontvangen, maar deze persoon is failliet verklaard.
 • De opbrengsten en kosten moeten op datzelfde jaar betrekking hebben. Als er een bedrijfsmiddel wordt gekocht in oktober 2022 en betaald in 2023, dient het bedrag te worden opgenomen in de kosten van 2022.
Een checklist

Hoeveel vennootschapsbelasting moet er worden betaald? (belastbare winst)

Het belastingtarief van de vennootschapsbelasting is afhankelijk van het belastbare bedrag. Voor 2023 gelden de volgende tarieven:

 • Tot een bedrag van 200.000 euro is de belasting 19%, boven dit bedrag bedraagt de belasting 25.8%. In 2022 zag dit er anders uit:
 • Tot een belastbaar bedrag van 395.000 euro werd een percentage van 15% gerekend, en daarboven werd het percentage 25,8% gerekend.

Hoe werkt de aangifte vennootschapsbelasting (vpb)?

De aangifte vennootschapsbelasting dient te worden aangegeven bij de staat. Dit kun je doen via:

 • Mijn belastingdienst
 • Aangifte of administratie software
 • Een fiscale dienstverlener

Wegens de vele ontwikkelingen in de regelgeving en veranderingen in ondernemingen zelf, dient dit elk jaar gedaan te worden. De aangifte moet na afloop van het boekjaar van de onderneming zijn ingediend, uiterlijk 1 juni voor het volgende kalenderjaar.

Een duim

Wat zijn de uitzonderingen

Soms zijn ondernemingen verdeeld in meerdere kleinere ondernemingen. Er is dan vaak sprake van een zogenaamde “moedervennootschap” met aandelen in “dochtervennootschappen”. In principe is elke onderneming belastingplichtig. Toch bestaan hier een paar uitzonderingen op zodat er niet dubbel belasting wordt betaald.

Ten eerste is er de deelnemingsvrijstelling, de voordelen uit de dochteronderneming worden dan niet meegeteld in de winst. Wel moet deze onderneming dan 5% van een andere onderneming hebben. Check hier hoe deze deelnemingsvrijstelling precies werkt als je een holding hebt.

Ook wordt er een uitzondering gemaakt op het moment dat er sprake is van een fiscale eenheid. Dan worden meerdere belastingplichtigen belast alsof er sprake is van één belastingplichtige. Eventuele winsten en verliezen kunnen dan onderling met elkaar verrekend worden. Dit resulteert in het feit dat de uiteindelijke winst minder zwaar belast zal gaan worden, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen. Er moet wel voldaan zijn aan twee voorwaarden. Ten eerste moeten alle ondernemingen hiervoor in Nederland hun vestiging hebben. Ten tweede moet de moedervennootschap 95% van de aandelen hebben in de andere ondernemingen.

Hoe zit het met stichtingen en verenigingen?

Voor BV en NV's is het duidelijk, deze moeten altijd de aangifte vennootschapsbelasting doen. Voor stichtingen en verenigingen is dit net iets anders. De belastingdienst kijkt hier namelijk anders naar, er wordt namelijk gekeken of er sprake is van een duurzame organisatie of dat de organisatie wel met bepaalde activiteiten wel winst(en) wilt behalen. Als een organisatie dit niet heeft, hebben ze een beperkte belastingplicht.

Voorbeelden van organisaties die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen:

 • Sportverenigingen / clubs en organisatoren van sportevenementen
 • ANBI's, algemeen nut beogende instellingen.
 • Instellingen met een cultureel oogmerk.
 • Kerken

Wanneer je als stichting en vereniging wél aangifte vennootschapsbelasting moet doen:

 • Als jij met je organisatie winst nastreeft is er geen vrijstelling van toepassing.
 • Ten tweede is de vrijstelling van de vennootschapsbelasting ook niet van toepassing als je bewust concurreert met ondernemers die wél deze belasting moeten betalen.

Je merkt het waarschijnlijk al, het is afhankelijk van je situatie of de vrijstelling van toepassing is.

Een computer

Tot slot

De vennootschapsbelasting is dus de belasting die betaald moet worden over de winst van je onderneming, het tarief hiervan is afhankelijk van de hoogte van de winst. Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Charlotte Russel linkedin
Charlotte Russel is student Notarieel Recht én juridisch content specialist.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00