Kennisbank

De 12 voordelen van een BV!

Je hebt een goed idee uitgewerkt en je wilt aan de slag maar dan sta voor het dilemma. Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor jouw onderneming? Kies je voor een eenmanszaak of toch voor de BV (een besloten vennootschap)? Voor beide rechtsvormen zijn voordelen te benoemen. Maar, wat zijn de voordelen van een BV? Lees hieronder de voordelen die we aan de hand van verschillende factoren bespreken.

Voordelen BV

Kort samengevat zijn hieronder de 12 voordelen bv te lezen :

 1. Aansprakelijkheid
 2. Bescherming waardevol eigendom (holding)
 3. Professionele uitstraling
 4. Gemakkelijk een investeerder binnenhalen
 5. Laag aandelenkapitaal
 6. Lage winstbelasting
 7. Fiscaal aantrekkelijk (gedeeltelijke) verkoop
 8. Onbelast winsten herinvesteren
 9. De perfecte structuur
 10. (Vast) Personeel aannemen
 11. Bedrijfsopvolging en overlijden
 12. Hypotheek

Voordeel BV 1: Een beperkte aansprakelijkheid

Het belangrijkste voordeel dat de BV met zich meebrengt, is een beperkte aansprakelijkheid. Doordat de BV rechtspersoonlijkheid bezit, is zij zelf verantwoordelijk voor nakoming van haar verplichtingen en aansprakelijk voor eventuele schade. Als bestuurder ben je hier in principe niet aansprakelijk voor. De BV heeft een eigen, afgescheiden vermogen en als de BV schulden niet zelf kan betalen dan is dit jammer. Het privévermogen van de bestuurder blijft veilig.

Aansprakelijkheid voor schulden in eenmanszaak en VOF

Voor de eenmanszaak en VOF geldt bovenstaand voordeel niet. Deze ondernemingsvormen hebben geen rechtspersoonlijkheid en daarmee ook geen afgescheiden vermogen. Kan een eenmanszaak of VOF haar schulden niet betalen, dan kunnen schuldeisers zich verhalen op het privévermogen van de eigenaar.

Voordeel BV 2: risicospreiding / bescherming waardevol eigendom

In een BV is het mogelijk om met een speciale constructie waardevol eigendom te beschermen. Denk aan intellectueel eigendom en goodwill. Hiervoor moet een holding opgericht worden, waarin al het waardevolle eigendom van de werk-BV wordt ondergebracht. Gaat de werk-BV failliet, dan is alles wat in de holding is ondergebracht veilig. Schuldeisers kunnen zich hier niet op verhalen.

Risicospreiding en bescherming van waardevol eigendom in eenmanszaak en VOF

Voor een eenmanszaak of VOF geldt dat waardevol eigendom niet apart gezet kan worden. Gaat de onderneming failliet, dan kunnen de schuldeisers zich verhalen op al het waardevolle eigendom dat de eenmanszaak of VOF bezit.

Voordeel BV 3: professionele uitstraling

De oprichting van een BV wordt door een notaris uitgevoerd. De notaris heeft de wettelijke verplichting om onderzoek te doen naar de intenties van de oprichter(s). Doordat de oprichting aan vele eisen moet voldoen, is het een betrouwbare vennootschap. De BV heeft daardoor nationaal maar ook internationaal een goede reputatie. Het jaarlijks deponeren van een jaarrekening draagt hier uiteraard ook aan bij.

Professionele uitstraling van een eenmanszaak en VOF

Voor de eenmanszaak en VOF gelden (bijna) geen oprichtingseisen. Ieder persoon die in Nederland woonachtig is kan een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel en de eenmanszaak inschrijven. Door het ontbreken van oprichtingseisen, controle en een deponeringsplicht van de jaarrekening ontbreekt de professionele uitstraling.

Voordeel BV 4: gemakkelijk een investeerder binnenhalen

Voor investeerders is het aantrekkelijk om in een BV te investeren. De investeerder verkrijgt aandelen voor de hoogte van zijn investering. Hiermee wordt de investeerder voor een stukje eigenaar van de BV en deelt hij mee in de winst, maar hij is niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Bij een BV kun je gemakkelijk een investeerder binnenhalen door nieuwe aandelen uit te geven. Doordat de rol van aandeelhouder en bestuurder gescheiden zijn van elkaar, kan de investeerder een passieve rol spelen in de BV. Daardoor loopt de investeerder slechts beperkt risico.

Investeerder binnenhalen voor een eenmanszaak en VOF

Bij een eenmanszaak is het niet mogelijk om een passieve investeerder binnen te halen. Een nieuwe partner zal zich moeten inkopen en een actieve rol moeten aannemen. In dat geval verkoop je een gedeelte van je bedrijf en moet je daarover belasting betalen. Doordat de investeerder een actieve vennoot wordt, is diegene ook aansprakelijk voor eventuele schulden en wordt er een groter risico gelopen. Een investeerder zal daarom nooit toetreden in een eenmanszaak.

Voordeel BV 5: laag aandelenkapitaal

Sinds 2013 is het verplichte aandelenkapitaal van €18.000 weggevallen en kun je al een BV oprichten met een aandelenkapitaal van €0.01. Hierdoor is de drempel weggevallen voor veel ondernemers en is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten.

Laag inleg kapitaal voor een eenmanszaak en VOF

De eenmanszaak en VOF kennen geen geen aandelenkapitaal of startkapitaal. Voor beide ondernemingsvormen hoef je dus geen verplicht kapitaal in te leggen.

Voordeel BV 6: lage winstbelasting

Het belastingtarief voor de BV is lager dan het tarief voor de eenmanszaak en VOF. Maak je veel winst, dan ben je voordeliger uit met een BV als onderneming. In 2024 betaal je over de eerste €200.000,- winst 19% belasting. Over de winst boven de €200.000,- betaal je 25.8%. In 2022 was dit nog anders verdeeld, namelijk 15% tot €395.000,- en daarboven 25.8%. 

Winstbelasting voor een eenmanszaak en VOF

Bij de eenmanszaak wordt de winst belast tegen het schijventarief uit box 1. Vanaf 2022 geldt er voor de twee schijven; 37,07% over een inkomen tot €69.398 en 49,50% over het meerdere.

Voordeel BV 7: (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming is fiscaal aantrekkelijk

Bij een BV kun je zeer gunstig (een gedeelte van de) aandelen verkopen bij een holdingstructuur. Wanneer de holding minimaal 5% van de aandelen bezit van de werk-BV is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Deze fiscale regel zorgt ervoor dat de verkoop van aandelen onbelast is. De winst valt dus in z'n geheel vrij in de holding. Vanuit daar kun je eenvoudig verder investeren of het uitkeren aan jezelf.

(Gedeeltelijke) verkoop van een eenmanszaak of VOF

Bij een eenmanszaak heb je helaas geen gunstige regeling bij de (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. Verkoop je deze dan moet je namelijk direct afrekenen over de verkoopwinst tegen max 49,50%. Snel je eenmanszaak omzetten naar een BV bij een mogelijke verkoop is helaas geen optie.

Voordeel BV 8: Onbelast winsten herinvesteren

Wil je niet alle winsten belast uitkeren aan jezelf maar investeren in het bedrijf? Dat kan gemakkelijk bij de BV. Je betaalt enkel vennootschapsbelasting (16,5%) over de gemaakte winst en de rest gebruik je om te herinvesteren. Heb je meerdere ondernemingen en persoonlijke holding? Dan kan je eenvoudig winsten van BV A gebruiken om de aanloopkosten van BV B te bekostigen zonder deze eerst belast uit te keren als dividend.

Onbelast winsten uitkeren aan een eenmanszaak of VOF

Bij een eenmanszaak is er fiscaal gezien geen onderscheid tussen jou en de onderneming. Maakt de onderneming winst dan moet je daar direct inkomstenbelasting over betalen. Over de winst van een eenmanszaak of VOF kan je helaas geen onbelaste investering doen.

Voordeel BV 9: de perfecte structuur

Bij een BV kun je de perfecte structuur oprichten waardoor je fiscaal en juridisch gezien het optimale uit de onderneming kunt halen. Heb je meerdere activiteiten dan kun je deze eenvoudig scheiden over meerdere BV's. Door deze risicospreiding kun je de eventuele schade bij aansprakelijkheid of faillissement beperken. Op fiscaal vlak kun de structuur gunstig inrichten via een holding om gebruik te maken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de BTW.

Perfecte structuur bij de eenmanszaak

Bij de eenmanszaak is er juridisch en fiscaal gezien geen onderscheid tussen de onderneming en de ondernemer. Het is dus niet mogelijk om een gunstige structuur in te richten bij een eenmanszaak of VOF.

Voordeel BV 10: Aannemen vast personeel

Aan het aannemen van vast personeel kleven een hoop risico's. Doorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of zelfs een faillissement kan behoorlijk financiële gevolgen hebben voor de onderneming en de ondernemer. Bij een BV ben je echter wel beperkt in het risico. In het slechtste geval gaat de BV failliet maar ben je zelf niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.

Vast personeel bij een eenmanszaak of VOF

Bij de eenmanszaak heb je geen juridische spreiding tussen de onderneming en de ondernemer. De ondernemer is namelijk hoofdelijke aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Achterstallig salaris wordt hier ook toe gerekend.

Voordeel BV 11: bedrijfsopvolging en overlijden

De BV leent zich uitstekend om voorbereidingen te treffen voor een eventuele bedrijfsopvolging. Fiscaal gezien kan de onderneming gunstig worden overgedragen aan jouw opvolger(s). De meest voorkomende structuur voor bedrijfsopvolging is de holdingstructuur. Hierdoor kan de verkoop onbelast plaatsvinden door de deelnemingsvrijstelling voor de verkoper. Ook bij het overlijden van de DGA kunnen de aandelen zonder (direct) afrekenen worden overgedragen aan de erfgenamen door het toepassen van fiscale faciliteiten.

Bedrijfsopvolging en overlijden in een eenmanszaak en VOF

Voor de eenmanszaak en VOF geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook. Komt de eigenaar of een van de vennoten te overlijden, dan moet in beginsel afgerekend worden over de stakingswinst. Dit kan ook uitgesteld worden als de onderneming wordt voortgezet door de erfgenamen.

Voordeel BV 12: Hypotheek

Als ondernemer is het soms lastig om een hypothecaire lening te krijgen bij een bank. Vaak moet je cijfers laten zien van een aantal jaar terug. Een hypotheeklening vanuit de BV kan mogelijk uitkomst bieden. Je kunt namelijk jezelf vanuit de BV een hypothecaire lening verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Door te voldoen aan de wettelijke eisen heb je zelfs ook nog recht op hypotheekrente aftrek. Kortom, je betaalt dan geen rente meer aan de bank maar aan je eigen BV. Het geld maakt eigenlijk een kasrondje ‘broekzak, vestzak'.

Hypotheeklening vanuit een eenmanszaak en VOF

Vanuit een eenmanszaak of VOF is het niet mogelijk om een gunstige hypotheeklening af te sluiten.

Conclusie

De BV heeft ten opzichte van de eenmanszaak vele voordelen. Vooral op gebied van risicospreiding en fiscaliteit kun je hiermee je voordeel halen. Natuurlijk is de BV niet voor iedereen direct geschikt en zal een eenmanszaak (vaker) bij een startende onderneming praktischer zijn door de lage oprichtingskosten en fiscaal voordeel. Twijfel je nog tussen de eenmanszaak of BV? Doe dan de rechtsvormkeuzetest via onderstaande link. 

Hulp nodig bij het kiezen van je rechtsvorm?

Doe hier de rechtsvormkeuzetest en bekijk welke rechtsvorm het beste bij jou past! Doe de test. Geheel gratis!

een duim

Ten slot (aanrader)

Iedere situatie is uniek en dat kan soms lastig zijn. Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers benieuwd naar hoe dit persoonlijk voor jou uitpakt? Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier. Lees naast dit artikel nog een interessant artikel over de 6 verschillende fasen waar elke BV doorheen gaat.

Gepubliceerd op 9 april 2024
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24