Kennisbank

Wat is Crowdfunding? Dit moet je weten!

Crowdfunding is hot! Een laagdrempelige manier om je bedrijf aan de wereld te presenteren en direct geld op te halen. Banken lenen immers geen geld aan startups. Maar wat is de fiscale impact als je met succes financiering ophaalt via crowdfunding?

Fiscale impact per variant
Lening

Vrager: De rente is aftrekbaar van de belastbare winst bij de onderneming. Let erop dat wanneer je naast de rentevergoeding ook bijvoorbeeld een t-shirt of ander gadget verstrekt, dat dit geen onderdeel uitmaakt van de leningsovereenkomst.

Bijvoorbeeld indien er naast een rentevergoeding op de lening van €1.000 ook nog een mooie trui wordt geleverd dan wordt die trui eigenlijk een btw belaste levering. De tegenprestatie rente en trui voor €1.000 euro moet worden gesplitst. Maar tegen welke waarde? In de meeste gevallen heeft het extraatje een kleine waarde, je kunt er dan beter voor kiezen om dit extraatje als relatiegeschenk te behandelen.

Verstrekker: Voor een individu behoort de ontvangen rente tot het Box 3 inkomen. Je betaalt 31% belasting over 4,37% forfaitair rendement (1,35% effectieve belasting over de waarde van de lening op 1 januari). Indien een onderneming de lening verstrekt behoort de ontvangen rente tot de belastbare winst van de onderneming.

Achtergestelde converteerbare lening

Vrager: In de praktijk vindt er geen feitelijke rentebetaling plaats gedurende de looptijd van de converteerbare lening. De rente wordt in de meeste gevallen bijgeschreven op de hoofdsom. Deze rente is in sommige gevallen beperkt in renteaftrek.

Let ook op de gecombineerde tegenprestatie die hiervoor is behandeld (naast rente / aandelen ook nog een t-shirt verstrekken).

Verstrekker: Voor eens individu is de fiscale impact afhankelijk van het aandelenpercentage dat wordt verkregen bij conversie. De rente kan belast zijn in Box 2 (25.8%) of Box 3 (1,35%) wordt gerekend. Indien een onderneming (BV) meer dan 5% belang in de onderneming verkrijgt na conversie kan de rente onder de deelnemingsvrijstelling vallen. De rente is in dat geval onbelast.

Voorverkoop

Vrager: De levering van het product of de dienst is een btw-belaste prestatie. De ontvangen gelden worden direct tot de omzet gerekend. Hier dient omzetbelasting over te worden afgedragen. De inkoop-btw op de producten kunnen uiteraard in aftrek worden gebracht.

Verstrekker: Als ondernemer dien je er rekening mee te houden dat het zakelijke uitgaven betreffen. Is dat het geval, dan kan je de aankoop-BTW in aftrek brengen en de kosten als bedrijfskosten opvoeren. Is het een verkapte privé aankoop, dan is het een verkapte uitkering van dividend aan de aandeelhouder. De BTW is in dat geval ook niet aftrekbaar.

Donatie

Vrager: De donaties komen ten gunste van het doel wat de stichting beoogt. Het kan bevorderend zijn voor het project als je de donateurs een klein geschenkje teruggeeft. Hiervoor zijn geen harde criteria. Let er wel op dat de waarde van de tegenprestaties niet te hoog wordt. Een ANBI dient namelijk 90% van zijn inkomsten te besteden ter stimulering van doel. 10% is daarom een veilige marge om aan te houden voor overige bestedingen.

Verstrekker: Indien je als individu of IB-ondernemer een eenmalige gift doet in het kader van een crowdfunding campagne kan je deze in aftrek brengen op de inkomstenbelasting, indien je dit aan een stichting doet met ANBI of SBBI status. Houd hier wel rekening met het drempelbedrag (1% van je drempelinkomen) en het maximum wat je mag aftrekken (ANBI: max €1.250 p.j). Een gift verstrekt vanuit de BV aan een ANBI of SBBI is aftrekbaar tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van €100.000.

Crowdfunding

Crowdfunding is meer dan een alternatief voor bancaire financiering. Met crowdfunding wordt namelijk financiering met marketing gecombineerd. Een goede crowdfunding campagne realiseert marketing in de vorm van (gratis) publiciteit, betrokken investeerders en extra traffic. Crowdfunding past hiermee in de opkomende deeleconomie, waar het publiek steeds minder afhankelijk wordt van externe partijen.

Bij crowdfunding zijn een aantal partijen betrokken. Iemand die financiering nodig heeft om zijn onderneming te laten groeien of zijn product te lanceren. Aan de andere kant zitten vaak meerdere individuen die een bedrag willen investeren of het product in de voorverkoop willen hebben. Het faciliteren van deze vraag en aanbod gebeurt op crowdfundingplatformen als Symbid, Indiegogo, Oneplanetcrowd en LeadFUNder.

Met deze helikopterview kijkt de fiscus ook naar crowdfunding. Voor de heffing van belasting heb je immers een transactie nodig van de ene naar de andere partij. Per crowdfunding variant kunnen de gevolgen voor belastingheffing anders uitpakken.

Meest voorkomende crowdfunding varianten

  • Lening: De onderneming genereert reeds omzet en je kunt met de huidige cashflows aantonen dat terugbetaling van de hoofdsom en de rente (4%-10%) een reële optie is.
  • Achtergestelde converteerbare lening: Deze lenings variant kan na afloop van de termijn worden omgezet in aandelen of indien er een nieuwe financieringsronde plaatsvindt. Deze variant heeft een hoog risicoprofiel en wordt vaak gekozen door jonge snelgroeiende bedrijven zonder voorspelbare cashflows.
  • Voorverkoop: Je verkoopt producten tegen een voortijdige betaling. Met andere woorden, door nu alvast omzet binnen te halen kan je alvast starten met de productie zonder dat hier eerst een lening voor hoeft te worden afgesloten. Je test ook direct of de markt klaar is voor je product.
  • Donatie: Je levert geen tegenprestatie, of slechts een kleine attentie. Deze vorm zien we vaak bij de inzameling van geld voor een goed doel.

Conclusie

Crowdfunding is voor de fiscus niets meer dan een hip jasje om een traditionele vorm van financiering of dienstverlening. Bij de converteerbare lening variant is het wel even goed opletten voor zowel de geldvrager als de verstrekker. Een fiscaal expert inroepen is een kleine moeite. Crowdfunding in zijn huidige vorm is nog maar het begin. Op korte termijn verwacht ik dat crowdfunding ook in particuliere financieringsbehoefte gaat voorzien. Denk hierbij aan hypotheekverstrekking en consumptief krediet. Banken zullen door onbegrensde technologische mogelijkheden en de beschikbaarheid van data steeds meer buitenspel worden gezet.

raket

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24