Kennisbank

Wat is een aandeelhoudersbesluit?

Als eigenaar van een BV of NV komen er rechten en plichten op je af. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat deze rechten en plichten zijn en wat ze voor jouw onderneming betekenen. Het aandeelhoudersbesluit is zo’n recht en verplichting voor de BV en NV. In dit artikel leggen we uit wat een aandeelhoudersbesluit precies is en hoe het op jouw onderneming van toepassing is.

Wat zijn aandeelhouders ook alweer?

Laten we eerst herhalen wat aandeelhouders zijn. Aandeelhouders zijn de bezitters van de BV of NV. Ze hebben het economische eigendom. Door een aandeel in het bedrijf hebben ze meerdere rechten, zoals:

  • Recht op dividend (winst).
  • Recht om een vergadering bijeen te roepen.
  • Recht om verzoek om enquêteprocedure (onderzoek) in te dienen.
  • Stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Het bestuur en de Algemene Vergadering

Een BV en NV hebben twee verplichte organen: het bestuur en de Algemene Vergadering. Het bestuur voert de dagelijkse gang van zaken. De Algemene Vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de onderneming en heeft op basis van de wet alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of anderen zijn toegekend, maar heeft daarnaast ook een aantal specifieke bevoegdheden, zoals:

Tip: klik hier voor meer informatie over het verschil tussen de aandeelhouder en bestuurder in een BV!

Wat is een aandeelhoudersbesluit?

De Algemene Vergadering heeft als bevoegdheid om besluiten te nemen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en in sommige gevallen ook buiten de vergadering. Een aandeelhoudersbesluit is in andere woorden een besluit genomen door de Algemene Vergadering (alle aandeelhouders samen) met inachtneming van de statuten. Doordat de statuten in acht worden genomen, is een besluit ook echt een geldig aandeelhoudersbesluit.

Waar wordt een aandeelhoudersbesluit genomen?

Een aandeelhoudersbesluit wordt dus op de Algemene Vergadering genomen, maar een besluit kan in sommige gevallen ook buiten vergadering worden genomen. Zo’n besluit buiten vergadering kan genomen worden als alle aandeelhouders daarmee instemmen. Verder is in de statuten opgenomen aan welke vereisten moet worden voldaan zodat een besluit (rechts)geldig is. In de meeste gevallen wordt een besluit opgesteld door een notaris of een andere adviseur en moet het ondertekend worden door de aandeelhouders.

Recht én plicht

Het is niet alleen een recht om een aandeelhoudersbesluit te nemen, maar bij een BV of NV bestaat er ook de plicht om minstens één keer per jaar een aandeelhoudersbesluit te nemen. Dit is bij het vaststellen van de jaarstukken op de jaarvergadering. Het vaststellen van de jaarstukken houdt in dat er wordt bepaald wat er met de winst of verlies van de BV of NV zal gebeuren. Dit besluit is dus ook een aandeelhoudersbesluit. Van het besluit worden er notulen gemaakt om vast te leggen wat het genomen besluit is.

vinger en papier

Tot slot (aanrader)

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over het aandeelhoudersbesluit in jouw onderneming? Klik hier om contact op te nemen met met één van onze adviseurs of klik rechts onderin op de chatbox om je vragen te stellen aan onze juristen.

Gepubliceerd op 16 januari 2024
Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24