Kennisbank

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Als je onderneming goed gaat, zul je vroeg of laat personeel moeten aannemen om het werk op te pakken. Zodra je dat doet, moet je een contract met elkaar aangaan waarin je vastlegt wat je van elkaar kunt verwachten. Dus: salaris, werktijden, maar ook concurrentie- en relatiebedingen voor na afloop van het dienstverband. Let altijd goed op de termijnen bij contracten voor bepaalde tijd. Voor je het weet zit je vast aan een contract voor onbepaalde tijd.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wanneer je gaat ondernemen kan personeel een belangrijk onderdeel zijn van jouw strategie om omzet te genereren. Een arbeidsovereenkomst is het contract tussen een werkgever en een werknemer. Het is de basis waarop je een samenwerking aangaat en het moet dus goed in elkaar zitten.

Wanneer je gaat ondernemen kan personeel een belangrijk onderdeel zijn van jouw strategie om omzet te genereren. Een arbeidsovereenkomst is het contract tussen een werkgever en een werknemer. Het is de basis waarop je een samenwerking aangaat en het moet dus goed in elkaar zitten. Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten:

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waarvan bij het aangaan al is vastgesteld wanneer deze zal aflopen. Een werknemer is voor een van te voren afgesproken periode in dienst. Het contract voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dat uitdrukkelijk is opgenomen in één van de bepalingen. Tijdelijke contracten zijn ideaal voor het vervangen van een werknemer met zwangerschapsverlof of een zieke werknemer.

overeenkomst

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Je kan als werkgever altijd kiezen voor een arbeidscontract onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel “een vast contract” genoemd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt altijd pas na opzegging door de werknemer met inachtneming van de geldende opzegtermijn, of door opzegging of ontbinding door werkgever. Dit laatste kan maar onder een beperkt aantal omstandigheden en moet altijd worden goedgekeurd door het UWV of de kantonrechter. Er is één uitzondering: de ontbinding met wederzijds goedvinden. Dit leg je vast in een vaststellingsovereenkomst.

Dit type arbeidsovereenkomst is de minst flexibele vorm en biedt de werknemer de meeste zekerheid. De meeste werkgevers kiezen er daarom voor om eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten. Maar let op de zogenoemde ketenregel: onder een aantal omstandigheden wordt een contract voor bepaalde tijd automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd:

 • Na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt de vierde automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de keten is onderbroken voor een periode van méér dan 6 maanden.
 • Als een werknemer 36 maanden in dienst is geweest zonder onderbreking van meer dan 6 maanden, wordt zijn/haar laatste contract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • Als er geen afwijkende voorwaarden zijn opgenomen in een CAO.

Arbeidsovereenkomst oproepkracht

Er zijn verschillende soorten contracten voor oproepkrachten. Kies een arbeidscontract dat bij jouw situatie past. We geven je hier drie mogelijkheden om een arbeidsrelatie met een oproepkracht aan te gaan:

 • Nulurencontract: Jij sluit als werkgever met een werknemer een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder vaste werkuren. In een nul-uren contract spreek je af dat jij de werknemer flexibel kan oproepen. De werknemer heeft hier geen recht op een minimaal aantal uren werk, en zal moeten afwachten hoe vaak hij/zij wordt opgeroepen door de werkgever. Dit is de meest vrijblijvende variant van de oproepcontracten.
 • Min-max contract: Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij jij als werkgever de werknemer een minimaal aantal werkuren garandeert, en daarnaast staat er in het contract een maximaal aan flexibele uren dat je de werknemer kunt oproepen. Dit type contract geeft partijen vooraf dus iets meer duidelijkheid over de arbeids- en loonverplichtingen per maand.
 • Oproepcontract met voorovereenkomst: Bij deze arbeidsovereenkomst mag de (toekomstige) werknemer zelf bepalen of hij/zij gehoor geeft aan een oproep. Wanneer de werknemer besluit gehoor te geven aan de oproep, treden de afspraken van de voorovereenkomst in werking en ontstaat een arbeidsovereenkomst. Dit type contract geeft weinig zekerheid aan de werkgever, aangezien er geen verplichting op de werknemer rust om te werken.

Houd er wel rekening mee dat er voor oproepkrachten een aantal aanvullende regels gelden. Zo heeft een werknemer altijd recht op minimaal 3 uur loon per oproep en geldt er een oproeptermijn van minimaal 4 dagen.

data

Arbeidsovereenkomst DGA

Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst in dit rijtje. Een arbeidsovereenkomst voor een directeur grootaandeelhouder (DGA) is vaak een overeenkomst met jezelf. Als eigenaar van een BV ben je als bestuurder immers ook in loondienst daar. Als ondernemer wil je dit vaak niet omdat de dividend route van winst op aandelen fiscaal aantrekkelijker is, maar juist daarom stelt de Belastingdienst verplicht dat je dit wel doet. En dus ook dat je deze overeenkomst aangaat. Kijk op deze pagina wat Firm24 voor jou kan doen!

Waarom een arbeidsovereenkomst?

Ook een mondeling arbeidscontract is een arbeidscontract. Maar voor beide partijen is het verstandiger en duidelijker om dit wel op schrift te zetten. Het is een goede en duidelijke start van een samenwerking en voorkomt een toekomstig arbeidsconflict. Van een arbeidsrelatie is sprake als aan alle drie de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is sprake van een gezagsverhouding
 • De werkgever betaalt loon aan de werknemer
 • De werknemer is verplicht de arbeid te verrichten. Dit kan niet door iemand anders gedaan worden.

Ook wanneer wordt gewerkt op basis van een ander contract, bijvoorbeeld een opdracht of vrijwilligerswerk, kan de Belastingdienst bij controle onder bepaalde omstandigheden toch menen dat er een arbeidsrelatie is als aan bovengenoemde drie criteria wordt voldaan. Je krijgt dan ongevraagd te maken met allerlei verplichtingen rondom minimumloon, ontslagrecht en ook een afdrachtplicht voor belasting en werknemersverzekeringen.

Het schriftelijk vastleggen van een arbeidsovereenkomst biedt duidelijkheid voor alle partijen en zorgt ervoor dat je later niet voor verrassingen staan. Hierbij een aantal zaken die belangrijk zijn om vast te leggen voordat je een arbeidsrelatie aangaat:

 • Omschrijving werkzaamheden
 • De duur van de arbeidsovereenkomst
 • Het salaris
 • Het aantal te werken uren per week
 • Het aantal vakantiedagen
 • De proeftijd
 • Bedrijfsregels
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Geheimhoudingsbeding
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Pensioen
 • Opzegtermijn

Wat zijn de voordelen van een arbeidsovereenkomst?

 • Doordat je duidelijk afspraken maakt over de vorm van de dienstbetrekking, houd je zelf de vorm in de hand. Zo kun je bijvoorbeeld de keuze maken voor een oproepkracht overeenkomst of een contract voor onbepaalde tijd. Bij iedere vorm heb je mogelijkheden. Zo kan je vooraf al bepalen wanneer je afscheid van elkaar neemt en voorkom je een arbeidsconflict.
 • Je kunt jouw onderneming beter beschermen. Je kan een geheimhouding- of relatiebeding opnemen in het arbeidscontract zodat straks niet al jouw bedrijfskennis of opgebouwde klanten weg zijn.
 • Het afspreken van een proeftijd geeft jou en de werknemer de mogelijkheid om in een korte periode te bekijken of het een passende werkrelatie is. Mocht dat niet het geval zijn kun je nog zonder consequenties uit elkaar. Let wel op dat je de proefperiode niet te lang maakt: dan is hij geheel ongeldig.
duim

Hoe werkt een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst stel je eenvoudig op met een digitaal model van Firm24 . Er zijn verschillende voorbeelden bij de verschillende soorten arbeidscontracten. Klik de arbeidsovereenkomst aan die op jou van toepassing is, pas deze aan jouw omstandigheden aan en laat deze ondertekenen door de werknemer.

Andere namen voor een arbeidsovereenkomst

 • Arbeidscontract
 • Dienstbetrekking
 • Dienstverband

Conclusie

Het is voor elke onderneming van groot belang om de afspraken met een of meerdere werknemer(s) duidelijk op papier te zetten. Indien je je BV bij Firm24 opricht, stel je je arbeidsovereenkomst eenvoudig op met een digitaal model van Firm24. Er zijn verschillende voorbeelden bij de verschillende soorten arbeidscontracten. Klik de arbeidsovereenkomst aan die op jou van toepassing is, pas deze aan jouw omstandigheden aan en laat deze ondertekenen door de werknemer. Indien je onderneming niet bij Firm24 is opgericht, zal het in de loop van 2021 ook mogelijk worden om deze aan te sluiten op het platform van Firm24 en de modellen te gebruiken.

raket

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 22 februari 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24