Kennisbank

Wat zijn ANBI statuten?

Sinds 2008 is het mogelijk om als stichting of vereniging aangemerkt te worden door de Nederlandse Staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI status heeft zowel voordelen voor de stichting of vereniging zelf, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan de ANBI.

Wat is een ANBI?

Zoals hierboven valt te lezen is een ANBI een’ algemeen nut beogende instelling’. Een stichting kan in aanmerking komen voor een ANBI status. Hiervoor moet de stichting voor 90% van haar werkzaamheden een algemeen doel beogen. Naast een ‘gewone’ ANBI status kun je als stichting ook in aanmerking komen voor de culturele ANBI status. In dit geval dient de stichting voor 90% van haar werkzaamheden actief te zijn op cultureel gebied.

Wat valt er onder een algemeen nut/ algemeen belang?

Het dienen van een algemeen nut, of anders gezegd een algemeen belang houdt in dat de stichting zich niet richt op het dienen van een particulier doel van een persoon of een bepaalde kring van personen. Daarnaast kan een stichting die in aanmerking wil komen voor een ANBI status niet slechts gericht zijn op het indirect dienen van een algemeen belang. Het beogen van een algemeen belang moet blijken uit de statuten en de daarin opgenomen doelstelling van de stichting en de feitelijke werkzaamheden van de stichting.

Waarom een ANBI?

Een ANBI kent meerdere voordelen. Zo kun je denken aan concrete voordelen op het gebied van belastingen, maar ook het voordeel van de ‘status’ zelf. Hieronder worden de voordelen kort besproken:

 1. Vrijstelling van erf-en/of schenkbelasting: Een ANBI betaalt geen erf-en/of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt ter bevordering van het algemeen belang. De ANBI hoeft ook geen schenkbelasting te betalen, indien zij schenkingen doet in het algemeen belang.
 2. Giften van donateurs zijn aftrekbaar: Als een donateur een gift doet aan een ANBI is die gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI status van jouw stichting maakt het dus ook aantrekkelijk voor donateurs om aan jou te doneren.
 3. ANBI status vereist voor subsidieaanvragen of fondsaanvragen: Er bestaan subsidies en fondsen die als eis stellen dat de instelling die de aanvraag doet een ANBI is. Met een ANBI status is het dus mogelijk meer fondsen en subsidies aan te schrijven.
 4. De ANBI status als keurmerk: een ANBI status geeft aan dat jouw instelling aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het fungeert dus als een ‘keurmerk’. Potentiële subsidieverstrekkers, donateurs en fondsen zullen eerder met jouw instelling in zee gaan omdat de ANBI status betrouwbaar is.

Hoe vraag je een ANBI status aan?

Wil je de ANBI status aanvragen? Dan dien je aan aanvraag ANBI-beschikking in te vullen op de website van de belastingdienst en het formulier op te sturen naar de belastingdienst.

Wat zijn de vereisten voor een ANBI status?

Om in aanmerking te komen voor een ANBI status moet jouw stichting (of vereniging) voldoen aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst. Alle voorwaarden vind je hier. Verder moeten de statuten van de stichting aan speciale vereisten voldoen. Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden van de belastingdienst en vereisten die benodigd zijn in de statuten:

Voorwaarden van de belastingdienst:

 • Algemeen nut: De stichting (of vereniging) zet zich voor 90% in voor het algemeen nut en de uitgaven van de instelling komen (nagenoeg) geheel ten goede aan het algemeen nut.
 • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
 • Het bestuur en de Raad van Toezicht mogen slechts een onkostenvergoeding en niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen.
 • Binnen de instelling mag geen enkel persoon over het vermogen van de instelling beschikken als het ware het zijn eigen vermogen is. Hierbij let de belastingdienst vooral op familierelaties binnen de stichting.
 • Ten tijde van ontbinding van de instelling moet het batig saldo (het geld dat overblijft na liquidatie) ten goede komen aan ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
 • De instelling moet informatie openbaar maken (via internet) omtrent haar functioneren.

Inrichting ANBI statuten:

 • De stichting (of vereniging) heeft geen winstoogmerk;
 • Het bestuur van de ANBI bestaat bij oprichting van de stichting of vereniging uit minimaal drie bestuurders.
 • De stichting heeft een bepaling omtrent de bestemming van een batig saldo bij ontbinding van de instelling;
 • De statuten bevatten een bepaling over het beleidsplan;
 • De statuten bevatten een bepaling over de inrichting van de administratie;
 • De statuten bevatten een bepaling over de vergoeding van bestuursleden/leden van de RvT;
 • De statuten bevatten een bepaling over de beperking van het eigen vermogen; en
 • De statuten bevatten een bepaling over het verrichten van commerciële activiteiten

Let op: Wanneer je een stichting met dergelijke ANBI statuten opricht en je ontvangt geen ANBI status van de belastingdienst, dan dient het bestuur zich alsnog aan deze speciale ANBI statuten te houden.

Adviesgesprek

Kan je de ANBI status verliezen?

Als instelling (stichting of vereniging) kun je de ANBI status verliezen. Dit gebeurt wanneer op het moment dat de instelling niet meer voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden of als de instelling zelf om beëindiging van de status verzoekt bij de belastingdienst.

Wat zijn de kosten voor ANBI statuten?

De totale kosten voor statuten waarmee je een ANBI status kunt aanvragen en de stichting kunt oprichten bedragen € 899,- excl. BTW. Daar zitten de kosten voor de statuten dus bij inbegrepen.

Kan de notaris mijn toelating aanvragen?

De notaris zorgt ervoor dat de vereisten voor een ANBI status worden opgenomen in de oprichtingsakte (statuten) van de stichting. Vervolgens ben je zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag voor de ANBI status bij de belastingdienst.

documenten

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24