Veelgestelde vragen over Firm24

Waar ben je naar op zoek? Maak een keuze uit de onderstaande thema’s:

Algemeen

Je zult eenmalig langs de notaris moeten gaan om een volmacht voor de oprichting van de BV te tekenen. Wij hebben een heel netwerk van aangesloten notarissen door heel Nederland. Op onze website vind je een pagina met al onze vestigingen.
Je kunt je volmacht ondertekenen bij een notaris buiten ons netwerk, deze notaris zal dan wel extra kosten in rekening brengen. Daarna dient de gelegaliseerde volmacht gemaild te worden naar Firm24 & per post naar de notaris gestuurd te worden die jouw BV opricht.
Zowel de kosten van de notaris, als de inschrijving bij de KvK zitten in onze prijs inbegrepen.
Na inschrijving bij de KvK, zal ook de belastingdienst de registratie verwerken. Je ontvangt ongeveer 2 weken na oprichting het BTW-nummer van de belastingdienst. Dit wordt gestuurd naar het vestigingsadres.
Je kunt een verzoek indienen dat je toch graag een belastingnummer wilt hebben, dit richt je aan het belastingkantoor waarvan je de brief bij het begin van de oprichting ontvangen hebt. Je kunt aangeven dat je graag een BTW nummer wilt met daarin een korte argumentatie waarvoor je dit wilt hebben.
Je kunt zonder KvK-nummer geen zakelijke rekening openen. Wij sturen je altijd na betaling een factuur op naam van de BV. Hierdoor kun je de BTW terugvragen na oprichting. Je schiet de BV privé voor en de BV heeft op deze manier een schuld aan jou.
Door verscherpte maatregelen van notarissen dient het vestigingsadres overeen te komen met het adres waar jij of één van de andere aandeelhouders of bestuurders staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit komt omdat hier veel mee wordt gefraudeerd. Indien je toch op een ander adres wil vestigen, let dan op het volgende:

Voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) dient de notaris in dat geval te beschikken over een geldige huurovereenkomst. Let op dat de overeenkomst wordt aangegaan door de rechtmatige verhuurder en gehuurd dient te worden door de BV.

1. De verhuurder dient een kopie ID bij de huurovereenkomst te voegen.

2. Dat de verhuurder een mail stuurt naar de notaris met de volgende zaken:
• de verklaring dat de verhuurder eigenaar/verhuurder is.
• de verklaring dat de oprichter (de BV) daar mag vestigen.
• betaalbewijs (schermkopie) van oprichter waaruit overboeking van huursom blijkt.

Dit moet een mail zijn afkomstig van de verhuurder of beheerder van het pand met alle contactgegevens en naam van persoon die dit namens het bedrijf verklaart. De verhuurder mag ook een kopie van zijn ID aan de huurovereenkomst toevoegen, dan is bovenstaande verklaring niet nodig.

Wij raden aan om te vestigen om eerst te vestigen op het privéadres. Direct na oprichting kan het vestigingsadres (gratis) gewijzigd worden middels een formulier op de website van de Kamer van Koophandel.

Wij communiceren een vanaf prijs. Indien je een extra dienst bij ons afneemt zoals een jaar lang loonadministratie voor de DGA dan krijg je korting op de BV prijs. De totaalprijs komt dan wel hoger uit omdat je ook met betaalt voor de extra dienst(en).
De factuur die je van de KvK hebt ontvangen is een factuur voor de diensten die zij je verlenen. Vroeger was er sprake van een jaarlijkse bijdrage van ongeveer €100,-. Dit is nu vervangen door een eenmalige bijdrage van €50,-. Deze kosten kunnen wij niet uit handen nemen, ook al zouden wij dat willen.

Deze factuur staat los van de oprichting van je BV. Wij hebben hebben je BV aangeboden bij de KvK, de inschrijving verzorgd en je een uittreksel verstrekt. Dit zit allemaal in de prijs inbegrepen. Dit geven wij ook aan op onze website.

Waarschijnlijk is er geld afgeschreven door een stichting derdengelden. Een stichting derdengelden is een stichting die namens een bedrijf geld van jouw rekening afschrijft. Wij zijn géén stichting derdengelden. Wij zijn een online notarisplatform en richten onder andere stichtingen op.
Is er geld afgeschreven (door stichting derdengelden) van je bankrekening maar je twijfelt of dit correct is? Neem dan contact op met je eigen bank. De bank kan uitzoeken welk bedrijf de opdracht heeft gegeven om het bedrag te incasseren.

Ja je kan gewoon een BV oprichten ook al woon je zelf niet in Nederland. Omdat je dan niet in de Basisregistratie personen (BRP) staat zal je wel een officieel afschrift moeten aanleveren waaruit jouw woonadres blijkt. In sommige gevallen kan dit een recent uitreksel uit het lokale Basisregister zijn. Ook zal de BV een Nederlands adres moeten hebben met een geldige huurovereenkomst. Waar je op moet letten is dat de belastingdienst de BV ook als onderneming ziet. Dit is vereist om een btw-nummer te krijgen en zonder btw-nummer kan je niet deelnemen aan het economisch verkeer.
Om als ondernemer te kwalificeren dien je oa. een Nederlandse rekening te hebben, in Nederland bestuursbesluiten te nemen en dient er omzet via de Nederlandse rekening te lopen. Het is belangrijk dat er zogenaamd sprake is van “substance”, aanwezigheid.
Je blijft altijd hoofdelijk aansprakelijk voor overeenkomsten die je bent aangegaan in de eenmanszaak. Juridisch kan je een BV namelijk niet met terugwerkende kracht oprichten. Door het oprichten van een BV loop ben je nog steeds aansprakelijk voor de schulden die je in het verleden gemaakt hebt.
Het oprichten van een BV duurt 3-5 werkdagen. Nadat je de BV online hebt ingevoerd, dienen er nog wat stappen genomen te worden. Deze stappen zijn snel te doorlopen en zonder bijzonderheden heeft u de BV binnen 5 werkdagen. Middels een spoedopdracht (€195 ex btw) wordt de BV binnen 24 uur na dagtekening volmacht opgericht.
Ten eerste dien je alle gegevens van de BV in te vullen, denk hierbij aan BV naam, vestigingsadres en aandeelhouders. Geen zorgen wij helpen je bij elke stap. Daarna is het een kwestie van langsgaan bij de notaris met een geldig ID dat je hebt opgegeven in de procedure. Indien de BV gevestigd wordt op een ander adres dan het privé adres, dan vragen we je ook om een huurovereenkomst.
Wij werken met een standaard procedure waarbij we uitgaan van een aandeelhouder Nederlands persoon, als de aandeelhouder de Nederlandse taal niet machtig is valt dit buiten de standaard procedure. De procedure zal in het Engels opgepakt worden. Daarnaast is een Nederlands persoon geacht het Nederlands recht te kennen in tegenstelling tot een buitenlandse aandeelhouder.
De statuten zijn opgenomen in de oprichtingsakte en zijn daarmee openbaar bij de KvK. De statuten zijn als het ware de spelregels van jouw BV. Naast de statuten bevat de oprichtingsakte tevens het aandeelhoudersregister en de slotverklaring.
We bieden voor iedere branche erg veel handige contracten aan op onze website. Daarnaast kun je contractenpakketten afnemen waarin een tal overeenkomsten zitten die voor elke onderneming op enig moment handig zijn. Je kunt contracten digitaal opstellen, beheren en ondertekenen.
De grootste zorg die er vaak is, is dat je als DGA hoort dat je jezelf €45.000 moet uitkeren, terwijl er niet verwacht wordt dat dat verdiend gaat worden. Deze zorg kunnen we meteen wegnemen, aangezien je jezelf nog niets kan uitkeren als het er niet is.

Het DGA-loon van €45.000 die de belastingdienst als minimum aangeeft is niet verplicht. Het minimum DGA salaris is slechts een fictie. De regels omtrent het minimum DGA salaris zijn in het leven geroepen door de belastingdienst om ervoor te zorgen dat niet eerst dividend wordt uitgekeerd voordat er eerst tenminste €45.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend is voornamelijk veel lager belast dan salaris.

Dus als je bedrijf nog nauwelijks of zelfs helemaal geen winst maakt hoeft u uzelf niet of nauwelijks DGA salaris uit te keren. U groeit gewoon mee met uw bedrijf.

Voor de oprichting van een BV of stichting dien je online de aanvraagprocedure te doorlopen. Hierna ontvang je van ons de factuur, volmacht, pdc en gegevens van de notaris. Jij neemt contact op met de notaris om een afspraak te maken voor de legalisatie. De notaris gaat vervolgens aan de slag met de concept-akte. Deze wordt geupload in uw dashboard ter goedkeuring door jou. Indien de notaris tijdens de legalisatie niet de akte heeft besproken, nemen zij telefonisch nog even contact op, waarna de akte wordt gepasseerd en ingeschreven in de KvK. De KvK verwerkt de inschrijving vaak binnen 1 werkdag. Daarna ontvang je de oprichtingsakte, KvK-uittreksel en aandeelhoudersregister.
Na de betaling en het doorlopen van de aanvullende vragen ontvang je een email met als titel ‘dank voor uw betaling’. In de bijlage zit de factuur, volmacht & personal data card.
Onze website wordt het best ondersteund door Google Chrome of Mozilla Firefox. Het kan zijn dat door het werken met een andere internetbrowser de website niet optimaal wordt weergeven. Geadviseerd wordt om Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.
Het kan zijn dat de KvK de registratie niet correct heeft doorgezet naar de Belastingdienst, vervelend maar gelukkig niks aan de hand. Als je de eerste pagina en de slotverklaring (hierin staat het artikel betreffende het eerste boekjaar) print en opstuurt naar de Belastingdienst zal de Belastingdienst het corrigeren.

BV oprichten

Indien je gaat ondernemen raden wij iedereen aan voor de holding-structuur te kiezen. De holding heeft vele voordelen, vooral op lange termijn. Zo kan je de risico’s van de waardevolle bezittingen scheiden en zijn er fiscale voordelen. Winst kan door de deelnemersvrijstelling (min. 5% aandelenbezit) onbelast vallen in de holding en hetzelfde principe geldt voor verkoopwinst. Een holding kan ook later opgericht worden, echter heb je dan te maken met aandelen die overgedragen dienen te worden en eventuele stijging van je aandelenwaarde. Dit wordt een stuk duurder. Wil je meer lezen over de holding structuur verwijs ik je graag naar onze blog.
Wij raden 120 aandelen aan, omdat dit een aantal is dat mooi deelbaar is door 1 t/m 6.

Indien je failliet bent geweest, betekent het niet dat je niet meer zou kunnen ondernemen. Een oprichting via ons is een standaard oprichting van een BV. De prijs die wij hiervoor rekenen houdt geen extra onderzoek in, wat soms het geval kan zijn als er sprake is van eerder faillissement. Voor een notaris is het belangrijk dat bestuursaansprakelijkheid uitgesloten kan worden. Je kunt contact opnemen met de klantenservice om je specifieke casus te bespreken. Let wel dat het mogelijk kan zijn dat wij je een andere oprichtingswijze aanraden.

Nee je dient als aandeelhouder en oprichter altijd zelf in persoon bij een notaris de volmacht te tekenen.
Ja, er kunnen nog zaken gewijzigd worden zoals een aanpassing in de doelomschrijving, of eventuele typfouten. Wil je echt wijzigingen aan gaan brengen in onze standaard bepalingen, dan kunnen wij dat bespreken met de notaris. Een wijziging kan invloed hebben op de hele akte. Het kan voorkomen dat de gewenste wijzigingen maatwerk betreffen, hier zullen extra kosten aan verbonden zijn. Let op sommige wijzigingen mogen wettelijk niet doorgevoerd worden.
Ja alle aandeelhouders dienen de akte gelezen te hebben, want zij zijn tenslotte oprichters. Daarnaast zal de notaris alle oprichters bellen in een gezamenlijk gesprek om de belangrijkste punten in de akte door te nemen. Daarvoor is het vereist dat iedereen de akte ook gelezen heeft.
Voor de oprichting van je BV is het vereist dat er nog even telefonisch contact plaatsvindt tussen jouw en de notaris. Dit heet de “Belehrung” en is een verplichting voor de notaris. De notaris loopt dan nog even door de belangrijkste punten van de akte heen.
Ja, de notaris heeft een zorgplicht en de Belehrung moet per oprichting plaatsvinden.
Wij raden een waarde tussen €0,01 en €1,00 per aandeel aan. Het totale aandelenkapitaal dient bij oprichting te worden volgestort. Bij een laag nominaal aandelenkapitaal (max €120) hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de derdengeldenrekening van de notaris. Indien een hogere nominaal aandelenkapitaal gewenst is, dient er gebruik te worden gemaakt van de derdengeldenrekening van de notaris, dit vloeit uit de zorgplicht van de notaris dat er geen oprichtingsgebrek zullen zijn aan de BV.
De kosten voor het toevoegen van een Nederlands sprekende aandeelhouder (natuurlijk persoon) bedragen €45 ex btw per aandeelhouder. Indien de aandeelhouder een bestaande Nederlandse vennootschap betreft bedragen de extra kosten €75 ex btw.
Het is mogelijk een BV op te richten met een niet-Nederlands sprekende aandeelhouder. Voorwaarde is wel dat de aandeelhouder de Engelse taal machtig is. Indien de persoon de Engelse taal niet machtig is zal de BV helaas niet bij ons kunnen worden opgericht met deze aandeelhouder.
Een BV biedt op verschillende vlakken voordelen. Allereerst biedt het bescherming van uw privé vermogen en hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarnaast biedt het fiscaal voordeel en is het geschikt als basis voor de perfecte structuur.
Nadat je een zakelijke rekening hebt geopend bij de bank kan je de aandelen volstorten. Dit doe je door een overboeking te doen van jouw privé rekening naar de zakelijke rekening van de BV. Geef hierbij in de omschrijving aan dat de volstorting betreft van aandelen nummer 1 t/m X. Als je een holding structuur hebt dat stort je eerst van privé naar de zakelijke rekening van de Holding. Vervolgens boekt de Holding het bedrag van het aandelenkapitaal over naar de zakelijke rekening van de werkmaatschappij.
Een Spaar BV wordt gebruikt om vermogen uit box 3 in een BV onder te brengen en zo geen vermogensbelasting meer te hoeven betalen. Een Spaar BV is een BV met holding doelstellingen en een hoger aandelenkapitaal. Indien geïnteresseerd in de Spaar BV kan je mailen naar support@firm24.com voor meer informatie.
Indien zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (WLZ) dienen de statuten van de BV te voldoen aan de voorwaarden voor een WTZI-toelating. Indien de statuten daaraan voldoen mag je als BV declareren bij de Zorgverkeraars. Indien geinteresseerd in de Zorg BV kan je mailen naar support@firm24.com voor meer informatie.

Stichting oprichten

Nee, onze akte is opgesteld op basis van een stichting dat een maatschappelijk goed doel nastreeft, hierin is het niet gebruikelijk dat bestuur zichzelf salaris uitkeert. Zij mogen zichzelf alleen een vergoeding uitkeren voor gemaakte kosten. Indien je dit graag wil, kan je altijd contact opnemen met de klantenservice.
Een STAK (stichting administratie kantoor) heeft enkel als doel het beheren en certificeren van aandelen. Hierdoor wordt het stemrecht van het winstrecht gescheiden. Het stemrecht blijft over bij het bestuur van de stichting. Het winstrecht (certificaten) worden vervolgens aan de begunstigden geleverd. Het grote voordeel is dat deze overdracht ‘onderhands’ kan, dus zonder tussenkomst van de notaris. Hierom wordt de STAK bijvoorbeeld vaak gebruikt om werknemersparticipatie te stimuleren. De STAK bestaat uit een oprichtingsakte, certificering van aandelen en administratievoorwaarden. Hierdoor liggen de kosten voor de STAK hoger dan een ‘normale’ stichting.
Het is niet gebruikelijk om een stichting boven een BV te hebben. Een stichting dient een (maatschappelijk) doel na te streven en alle eventuele winst moet ook aan dat doel uitgekeerd worden. Daarom zou je kunnen stellen dat winst in dode hand valt. Indien je toch graag een stichting boven de BV wil hebben, valt dit helaas buiten onze standaard oprichting. Je kan altijd contact met ons opnemen om het te bespreken

Wijzigen van mijn BV

Je kunt bij ons een aandelenoverdracht aanvragen. De kosten voor een aandelenoverdracht zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals aantal kopers/verkopers, dienen er bestuurswijzigingen plaats te vinden, spreektaal van de partijen etc. Wanneer je voornemens bent om een aandelenoverdracht te starten kan je via deze link de aanvraagprocedure doorlopen.
Je kunt bij ons een statutenwijziging aanvragen. De kosten voor een statutenwijziging zijn afhankelijk van de soort wijziging en of de Bv bij ons is opgericht of niet. Wanneer je voornemens bent om een statutenwijziging te starten kan je via deze link de aanvraagprocedure doorlopen.
Ja dat kunnen wij zeker. De kosten voor een aandelenuitgifte zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals aantal personen die aandelen gaan ontvangen. Wanneer je voornemens bent om een uitgifte van aandelen te starten kan je via deze link de aanvraagprocedure doorlopen.
Voor een wijziging in de BV hebben wij de oprichtingsakte van de BV nodig. Indien je deze niet meer kunt vinden, dien je contact op te nemen met de notaris die de BV heeft opgericht. Je dient bij deze notaris een niet officieel afschrift van de akte op te vragen.
Bij een aandelenoverdracht dient de notaris een hoop dingen uit te zoeken. De notaris zal checken of er eerdere overdrachten hebben plaatsgevonden en of dit ook op de juiste manier is gegaan. Er zal worden gekeken of de verkoper daadwerkelijk bevoegd is om de aandelen te verkopen.
Indien je aandelen van de BV wilt overdragen, moet dit via de notaris. Voor een aandelenoverdracht moet er een notariële akte worden opgesteld. Je ontkomt dus niet aan een bezoekje aan de notaris.
Nee, dit soort wijzigingen dienen statutair gewijzigd te worden. Wijzigingen in het bestuur en adreswijzigingen kun je wel bij de KvK doorgeven. Vooral met de activiteit is het belangrijk dat alle activiteiten die in de BV gedaan worden ook in de akte staan.
Indien je hierover nog geen informatie hebt gewonnen kan je de online check doen via (wijziging onderneming test link toevoegen). Na de check nemen wij contact met je op over de benodigde stappen en prijsopgave.
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]