Alles wat ondernemers moeten weten over flexibele arbeidsrelaties

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat werknemers werkzaam zijn op basis van een flexibele arbeidsrelatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oproepovereenkomst of een uitzendovereenkomst. Als ondernemer kan het soms aantrekkelijk zijn om jouw werknemers een flexibel contract aan te bieden. In dit artikel bespreken we alles wat jij moet weten over flexibele arbeidsrelaties. 

Wat is een flexibele arbeidsrelatie? 

Een flexibele arbeidsrelatie houdt in dat een persoon niet vast in dienst is voor onbepaalde tijd en iedere week hetzelfde aantal uren werkt, maar dat het werk en de uren van deze persoon flexibel zijn. Het komt namelijk vaak voor dat werkgevers een hele wisselende behoefte hebben aan personeel. Door middel van flexibele arbeid kunnen werkgevers hun personeel beter afstemmen op de situatie van dat moment. 

Welke soorten flexibele arbeidsrelaties zijn er? 

In Nederland kennen we een aantal vormen van een flexibele arbeidsrelatie:

 1. Uitzendovereenkomst - een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst waarbij drie partijen betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener en de inlener. Als de opdrachtgever de overeenkomst met het uitzendbureau opzegt, eindigt de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau automatisch. 
 2. Detacheringsovereenkomst - een detacheringsovereenkomst is net als een uitzendovereenkomst een overeenkomst waarbij drie partijen betrokken zijn. Het verschilt echter wel degelijk met een uitzendovereenkomst, omdat er geen uitzendbeding in kan worden opgenomen en er geen formele arbeidsrelatie bestaat tussen de gedetacheerde en de opdrachtgever. 
 3. Oproepovereenkomst - dit is een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid. Er bestaan verschillende vormen van een oproepovereenkomst zoals een nulurencontract en een min-maxcontract. 
 4. Payrollovereenkomst - een payrollovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer in dienst is van een zogenaamd payrollbedrijf, maar waarbij hij of zij wel werkzaamheden uitvoert voor de opdrachtgever. Het payrollbedrijf regelt alles betreffende administratie en draagt de verantwoordelijkheid over de werknemer. 

Wat zijn de voor- en nadelen van een flexibele arbeidsrelatie? 

Flexibele arbeidsrelaties hebben voor jou als ondernemer / werkgever een aantal voordelen:

 1. Wendbaarheid - werkzaamheden passen zich voortdurend aan en als werkgever wil je dat je voor deze werkzaamheden altijd het juiste personeel hebt. Je kunt sneller reageren op externe gebeurtenissen zoals een stijgende vraag vanuit de markt of een afnemende productie. 
 2. Minder verplichtingen - werknemers met een flexibel contract hebben minder rechten dan werknemers die in vaste dienst zijn. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan rechten met betrekking tot ziekteverzuim en ontslag. 
 3. Minder kosten - flexibele arbeidscontracten hebben meestal een einddatum, waardoor je het salaris nooit langer dan de einddatum hoeft door te betalen. 
 4. Frisse blik - nieuwe werknemers kunnen nieuwe ideeën met zich meebrengen die het bedrijf uiteindelijk ten goede zullen komen. 

Met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties zul je de volgende nadelen waar je ook rekening mee moet houden.

 1. Productiviteit - de kans op een hoge productiviteit van je werknemers zal lager zijn, omdat er minder geïnvesteerd wordt in een opleidingstraject. 
 2. Loyaliteit - werknemers zullen zich logischerwijs minder verbonden voelen met jouw bedrijf. 
 3. Ongevallen - door de onzekerheid die een flexibele arbeidsrelatie met zich meebrengt zullen werknemers meer stress ervaren en is er een verhoogd risico op ongevallen.

Waar moet je als werkgever op letten bij een flexibele arbeidsrelatie? 

Als werkgever zul je rekening moeten houden met een aantal rechten van de werknemer. Bij een oproepovereenkomst ben je als werkgever verplicht de werknemer op te roepen voor zover er werk voorhanden is. Ten tweede ben je als werkgever verplicht om loon door te betalen wanneer de oproepovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd. In uitzonderlijke gevallen kan de oproepkracht een beroep doen op loondoorbetaling bij ziekte. Een laatste factor waar jij als werkgever rekening mee moet houden is de ketenregeling. Deze regeling houdt in dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat bij drie contracten voor bepaalde tijd in 24 kalendermaanden. 

Waarom is hier een adviesgesprek met een advocaat voor nodig?

Door bovenstaande dingen waar je als werkgever rekening mee moet houden bij een flexibele arbeidsrelatie kan het best lastig zijn om de juiste keuze te maken. In dit artikel lees je daarom alles over de soorten contracten. Of jouw onderneming wel of geen baat heeft bij flexibele arbeidsrelaties is afhankelijk van veel factoren. Daarom raden wij je aan om een adviesgesprek in te plannen met een advocaat. Hij of zij helpt je met al je twijfels en zorgt ervoor dat jij niks over het hoofd ziet als het gaat om flexibele arbeidsrelaties. Plan hier een intakegesprek in en we nemen binnen 48 uur contact met je op! 

Olivier Reinoud linkedin
Olivier studeert Rechtsgeleerdheid, Entrepreneurship & Management aan Leiden University en schrijft artikelen voor Firm24.
Gepubliceerd op 24 augustus 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24