Hoe werkt het eigen vermogen?

Iedere BV stelt om de zoveel tijd een balans op. Deze balans is een weergave van welke bezittingen het bedrijf heeft en hoe deze bezittingen worden gefinancierd. De wijze van financiering wordt mede bepaald door het eigen vermogen. In dit artikel lees je wat het eigen vermogen precies inhoudt voor een ondernemer en welke regels eraan kleven.

Wat is het eigen vermogen bij een BV?

Het eigen vermogen is een optelsom van verschillende posten die weergeven hoeveel vermogen jouw bedrijf bezit. Het eigen vermogen staat aan de passiva zijde van de balans en geeft dus mede weer hoe jouw bedrijf is gefinancierd. Onder het eigen vermogen van een BV vallen de volgende onderdelen:

  • Gestort kapitaal (hoeveel aandelen zijn uitgegeven en betaald)
  • Agio reserve (de extra waarde die voor aandelen is betaald)
  • Herwaarderingsreserve (de verhoogde waarde van aandelen)
  • Statutaire reserves (een deel van de winst wat wordt gereserveerd)
  • Winst
  • Overige reserves

Het eigen vermogen bereken je door alle hiervoor genoemde balansposten op te tellen bij elkaar. Het bedrag is een weergave van de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Het kan zo zijn dat er een negatief eigen vermogen ontstaat. Dit is het geval als jouw verliezen groter zijn dat de rest van het eigen vermogen.

Wat is het eigen vermogen bij andere rechtsvormen?

Het eigen vermogen is niet voor iedere rechtsvorm hetzelfde. Bij een stichting is het eigen vermogen een optelsom van: de stortingen van leden verminderd of vermeerderd met het exploitatieresultaat. Voor een eenmanszaak bereken je het eigen vermogen door alle activa te verminderen met de schulden. Zoek dus goed uit welke regels voor jouw bedrijf van toepassing zijn, hier kan je anders zomaar de fout in gaan.

geld

Wat is het verschil met vreemd vermogen?

Een term die soms met eigen vermogen wordt verward is het vreemd vermogen. Het vreemd vermogen is een wijze van financiering die ook aan de passivazijde van de balans wordt neergezet. Het verschil zit hem erin dat het vreemd vermogen via derden, ofwel crediteuren, wordt verkregen. Als jij bijvoorbeeld een lening afsluit bij A om een machine te kunnen kopen, dat is het geld wat je uit die lening verkrijgt vreemd vermogen. Betaal je die machine uit behaalde winst, dan heb je gebruik gemaakt van je eigen vermogen.

Hoeveel eigen vermogen heb je nodig om een onderneming te starten?

Een BV heeft sinds de introductie van de flex-bv geen startkapitaal nodig. Dit betekent dat er geen echte ondergrens is om een onderneming te kunnen starten. Voor een startende ondernemer is dit erg gunstig. Bij andere rechtsvormen, zoals een NV, is er wel een startkapitaal. In zo’n geval kan je dus niet zomaar aan de slag en moet er al enige liquiditeit zijn. Hoewel het dus wettelijk mogelijk is om zonder eigen vermogen een BV te starten, wordt het niet aangeraden. Enige reserves en liquiditeit zijn wel handig om te hebben om jouw bedrijf op te zetten.

Betaal je als ondernemer belasting over eigen vermogen?

Over het belastbaar inkomen wat uit het eigen vermogen voortvloeit, betaal je belasting. Er wordt door de Belastingdienst namelijk van uitgegaan dat ondernemers voordeel behalen uit hun spaargeld en beleggingen. In 2023 moet over het behaalde voordeel 32% inkomstenbelasting worden betaald. Hierbij komt wel nog het heffingsvrije vermogen kijken; een startbedrag waarover geen belasting betaald wordt. Het heffingsvrije vermogen bedraagt in 2023 € 57.000.

documenten

Vragen?

Wil jij je eigen vermogen laten berekenen of fiscaal advies over jouw bedrijf? Firm24 is hier om je te helpen. Door nu online een check-gesprek in te plannen wordt je telefonisch geadviseerd over jouw situatie.

Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.
Bijgewerkt op 29 juni 2023
Gepubliceerd op 26 juni 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24