Subsidies voor startende ondernemers

In 2022 telde Nederland meer dan 2,1 miljoen bedrijven. Wist je dat 13% van alle werkenden ondernemer is? En de overheid wil nieuwe ondernemers nog steeds stimuleren. Hoe? Door fiscale voordelen, subsidies en andere regelingen. Heb je net een BV opgericht, maar kun je extra geld gebruiken? Dan zijn onderstaande subsidies misschien wel wat voor jou!

Subsidies voor innovatieve ondernemers

WBSO-subsidie voor R&D-projecten

WBSO staat voor ‘Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk’. Deze subsidie is opgezet voor R&D-projecten: research & development, wat ook wel inhoudt dat het moet gaan om projecten die een product, dienst of proces verbeteren. Bij deze subsidie mag je 40% van de loonkosten en materiaalkosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting. Dit scheelt vaak duizend tot tienduizenden euro’s per jaar. 

Voor welke projecten kun je de WBSO-subsidie aanvragen?

 • Ontwikkelingsprojecten - ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten en fysieke productieprocessen
 • Ontwikkeling van nieuwe of verbeterde programmateur
 • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TMO)

Hoe vraag je de WBSO-subsidie aan?
Je vraagt de subsidie voorafgaand aan het project aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je kunt de aanvraag digitaal doen en het bevat een projectomschrijving en een inschatting van uren en kosten. Als bedrijf kun je de subsidie vier keer per jaar aanvragen. Je moet de aanvraag uiterlijk één maand voor de start van de activiteiten doen. 

MIT-subsidie

MIT-subsidies zijn bedoeld voor MKB-ondernemers die een innovatief project doen binnen een van de topsectoren: Agri & Food, Creatieve Industrie, Energie, Life Sciences & Health, Logistiek, High Tech Systemen & Materialen, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Daarnaast geldt ook dat het project moet aansluiten bij een van de volgende thema’s: Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, Water & Voedsel, Gezondheid & Zorg en Veiligheid.  Wat levert het je op? Voor een haalbaarheidsproject kun je een subsidie krijgen tot wel € 20.000,- en voor een R&D-samenwerkingsproject tot € 350.000,-. 

Verdere vereisten voor het project:

 • Het project zal niet langer lopen dan 2 jaar
 • Het project is technologisch vernieuwend of een nieuwe toepassing hiervan; het kan hierbij gaan om een helemaal nieuw product/proces of een samenwerking waarbij twee bestaande producten worden geïntegreerd tot een nieuw product
 • Het project creëert economische waarde voor deelnemers
 • Het samenwerkingsverband is van hoge kwaliteit
 • Het projectresultaat levert een bijdrage aan meerdere sectoren

Hoe vraag je de MIT-subsidie aan?
Je kunt de MIT-subsidie regionaal en landelijk aanvragen. De voorwaarden en het beschikbare budget verschillen per regio. Je kunt deze dus het beste vooraf vergelijken. 

Horizon Europe

Horizon Europe levert verschillende subsidiebijdragen vanuit de drie pijlers: excellente wetenschap, wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en innovatief Europa. De subsidies zijn beschikbaar voor ondernemingen in de onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. De bijdragen verschillen per programma, maar in het algemeen brengt het hoge bedragen op, soms zelfs tot 100% van de subsidiabele kosten. Je kunt de subsidies het hele jaar door aanvragen bij de Europese Commissie in Brussel. 

Kom je in aanmerking voor de subsidies?
Er gelden veel verschillende voorwaarden en de voorwaarden verschillen per subsidie. De exacte voorwaarden per subsidie zijn gepubliceerd in de werkprogramma’s. Er moet onder meer een gedetailleerde projectomschrijving zijn, internationale samenwerkingspartners en een goed uitgewerkt financieel en juridische onderbouwing. 

Diagram

Subsidies voor duurzame ondernemers

EIA 

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een subsidie waarvoor je in aanmerking komt als je met je bedrijf investeert in energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen. Wat levert de EIA op? De energiekosten gaan omlaag én je ontvangt belastingvoordeel van 45,5%. Je kunt de subsidie elk moment in het jaar aanvragen tot drie maanden na opdrachtverstrekking. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de EIA?

 1. De energie-investering kost minstens € 2500,- per bedrijfsmiddel
 2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 3. Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van de RVO
 4. Je hebt nog niet eerder milieu-investeringsaftrek ontvangen voor hetzelfde bedrijfsmiddel

MIA-regeling
MIA staat voor Milieu-Investeringsaftrek en is een fiscale regeling voor ondernemers die duurzaam investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, materialen, gebouwen of productieprocessen. 

Voor hoeveel subsidie kun je in aanmerking komen? 
Door de MIA kun je tussen de 27% en 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zo betaal je dus minder winstbelasting.

Kom je in aanmerking voor de MIA?
Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de MIA-regeling:

 • Je bent een ondernemer die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst van 2022
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • De investering moet betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 • De investering is minimaal € 2500,-
 • Je hebt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek (EIA) verkregen

Voor welke werkzaamheden kun je de MIA aanvragen? 

 • Grondstoffen- en watergebruik
 • Voedselvoorziening en landbouwproductie
 • Mobiliteit
 • Klimaat en lucht
 • Ruimtegebruik
 • Gebouwde omgeving

VAMIL-regeling
De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn ook bedoeld voor subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel wordt bepaald of je in aanmerking komt voor de MIA, VAMIL of voor beide. Op de Milieulijst van 2022 staat welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de VAMIL. 

Voor hoeveel subsidie kun je in aanmerking komen? 
Met de VAMIL-regeling kun je 75% van de investeringskosten versneld afschrijven. Zo heb je dus rente- en liquiditeitsvoordeel. 

Hoe kom je in aanmerking voor de VAMIL?

 • Je bent een ondernemer die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst van 2022
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt 
 • De investering heeft betrekking op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 • De investering is minimaal € 2500,-
Lamp

Subsidies voor ondernemers werkzaam met buurlanden

Interreg

Interreg is bedoeld voor innovatieve projecten met een partner uit een buurland of in een bredere Europese regio. Er zijn verschillende soorten interregionale subsidieprogramma’s waarvoor je als Nederlands bedrijf in aanmerking kunt komen. De subsidies hebben tot doel om de economische verschillen tussen de Europese regio’s en lidstaten te verkleinen door deze samenwerkingsprojecten. 

Het aanbod van de programma’s en de bijbehorende budgettering:

 • Interreg A Eurregio Maas-Rijn: € 677.095,-
 • Interreg A Duitsland-Nederland: € 240.775.132,-
 • Interreg A Vlaanderen-Nederland: € 205.405.605,-
 • Interreg B Noord-West Europa: € 310.480.455,-
 • Interreg B Noordzee Regio: € 171.154.311,-
 • Interreg C Europa: € 379.482.670,-

DHI

DHI staat ook wel voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies en is bedoeld voor MKB-ondernemers die een project willen uitvoeren in het buitenland, willen investeren in een onderneming of in de internationale markt. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd in ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en opkomende markten. Je kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Voor hoeveel subsidie kun je in aanmerking komen? 
De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-, de maximale subsidie voor een demonstratieproject is € 200.000,- per project en voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten geldt een maximum van € 100.000,-. 

Wanneer moet je je aanvraag indienen?
Je kunt je dit jaar aanmelden vanaf 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022, afhankelijk of er nog budget beschikbaar is. 

MKB-krediet of microkrediet
Met het microkrediet kun je een zakelijke lening afsluiten tot maximaal € 50.000,-. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

 • Je bent een startende ondernemer, bestaande ondernemer, neemt een bedrijf over of je bent een zzp’er
 • Je hoeft maar maximaal € 50.000 lenen
 • Je hebt een goed en doordacht ondernemingsplan
 • Je bedrijfsuitoefening is in Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar oud

Het MKB-krediet geeft je de mogelijkheid om een zakelijke lening af te sluiten tussen de € 50.000,- en € 250.000,-. De voorwaarden hangen erg af per situatie, maar je moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent een startende ondernemer, een bestaande ondernemer of een zzp’er
 • Er werken maximaal 250 werknemers bij je bedrijf

Bij beide aanvragen moet je bij je verzoek de deze documenten aanleveren:

 • De jaarcijfers
 • Je privébegroting
 • In geval van een al bestaand bedrijf: de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
 • In geval van startende of bedrijfsovername: een ondernemingsplan met een financieel plan

Investeringsfondsen: techstarters en creatieve starters

Via Seed Capital Technostarters zijn er verschillende fondsen om techstarters en creatieve bedrijfjes te helpen. In totaal zijn er meer dan 20 fondsen, met allemaal een eigen strategie en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen. Wie weet sluit er een fonds goed bij jouw bedrijf aan. Regel hier je aanvraag voor Seed Capital technostarters. 
Duim

Regel nu jouw subsidiescan en bespaar een hoop geld! 

Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek? Plan dan een check gesprek via deze pagina. 

Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 29 juni 2023
Gepubliceerd op 30 november 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24