15 June 2021

UBO Register - Sta Jij Al Ingeschreven?

De UBO-registratie: heb jij het al geregeld?

Bestaande BV’s, NV’s, stichtingen en andere juridische entiteiten dienen zich voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register bij de KvK. Voor alle nieuw op te richten organisaties geldt dat het registreren van de UBO in het register een voorwaarde is voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Wie is UBO en is verplicht zich te registreren in het UBO register?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie of de zeggenschap hebben hierover. Iedere organisatie heeft dus 1 of meer UBO’s. Zo zijn bij BV’s mensen te beschouwen als UBO wanneer ze meer dan 25% van de aandelen, stemrecht of economisch belang bezitten. Bij een stichting moet gedacht worden aan personen die voor meer dan 25% stemrecht bezitten of begunstigde van het vermogen zijn. Daarnaast kunnen ook personen die de feitelijke zeggenschap uitoefenen binnen een organisatie worden aangemerkt als UBO.

Wat als er geen UBO is?

Soms is er geen duidelijke UBO aan te wijzen of kan er twijfel bestaan of de aangewezen UBO wel echt de UBO van de organisatie is. Wanneer dit het geval is, kan er worden teruggevallen op pseudo-UBO’s. Dit zijn natuurlijke personen die worden gezien als degenen die leidinggeven aan de organisatie. Het zal per organisatie verschillen wie daaronder moet worden verstaan.

Het doel van het UBO-register

De afgelopen jaren is gebleken dat het te makkelijk was voor criminelen om zich te verschuilen achter een wirwar aan vennootschappen. In de strijd tegen witwaspraktijken en terorrismefinanciering is om deze reden in 2015 door de EU besloten dat alle lidstaten een UBO-register moesten gaan implementeren. In Nederland is dit ondergebracht bij het door de KvK bijgehouden Handelsregister.

Waar kan ik de UBO’s registreren?

Bestaande BV’s, NV’s, stichtingen en andere juridische entiteiten dienen zich voor 27 maart 2022 dienen in te schrijven in het UBO-register bij de KvK. Voor alle nieuw op te richten organisaties geldt dat het registreren van de UBO in het register een voorwaarde is voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Hoe schrijf ik de UBO’s van mijn organisatie in?

Wanneer je een bestaande organisatie hebt, kun je de UBO’s inschrijven met een online UBO-opgave. Wanneer je een nieuwe organisatie start, dan kun je je nieuwe organisatie en de UBO’s daarvan inschrijven tijdens het registratieproces bij de KvK of bij de notaris.

Welke gegevens komen er van de UBO in het register?

De gegevens die van de UBO kunnen worden opgevraagd kunnen de volgende zijn: het geboortejaar, de geboortemaand, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door de UBO gehouden belang.

Hoelang duurt het voordat de UBO-registratie is verwerkt?

Volgens de KvK duurt het maximaal 1 maand voordat de UBO-registratie is verwerkt in het UBO-register. De UBO’s en de organisatie krijgen een bericht wanneer het is verwerkt.

Wat als ik de UBO’s niet, te laat of onjuist doe?

Wanneer je de registratie niet, te laat of onjuist doet, kunnen er zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd. Het niet voldoen aan de registratieverplichtingen of het doorgeven van onjuiste informatie vormt een financieel delict. Dit kan leiden tot een boete van €21.750, een taakstraf of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Daarbij kan de constatering van onjuiste registratie een aanleiding zijn voor een strafrechtelijk onderzoek naar de juridische entiteit en de achterliggende UBO’s.

Regel het goed!

Belangrijk dus om dit goed én op tijd te regelen! Uit een artikel van het NRC blijkt dat het vrij lastig kan zijn om dit als ondernemer zelf op de juiste manier in orde te maken. Om deze is het handig om dit door een notaris te laten regelen. Zo houd jij als ondernemer meer tijd over voor het ondernemen én weet je zeker dat het goed geregeld wordt! Neem bij interesse zeker contact op met ons en dan brengen we jou gratis in contact met een van de 20+ bij ons aangesloten notariskantoren.

Béatrice Meulen
Gepubliceerd op 15 June 2021

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een rechtspecialist
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00