Dit zijn de veranderingen in het minimum loon & werkgeverspremies in 2024

Als het nieuwe jaar nadert, moeten Nederlandse werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de aankomende veranderingen in de financiële wetgeving. Per 1 januari 2024 worden de rekenregels aangepast, wat een directe invloed zal hebben op het minimumloon, dagloon, het Lage-inkomensvoordeel (LIV), en diverse premies.

Minimumloon en dagloon: wat verandert er?

Het bruto wettelijk minimumloon ziet een significante stijging naar € 2.318,00 (40 uur) per maand, wat zich vertaalt naar een minimumuurloon van € 13,27. Dit betekent een netto stijging van €267 ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging heeft ook invloed op de daglonen van uitkeringen zoals WAO/WIA, WW en ZW, die evenredig zullen stijgen.

Minimumlonen

De nieuwe staffel voor minimum(jeugd)lonen toont een gelaagde structuur gebaseerd op leeftijd:

 • Vanaf 21 jaar: 100% - € 13,27 per uur
 • 20 jaar: 80% - € 10,62 per uur
 • 19 jaar: 60% - € 7,96 per uur
 • 18 jaar: 50% - € 6,64 per uur
 • 17 jaar: 39,5% - € 5,24 per uur
 • 16 jaar: 34,5% - € 4,58 per uur
 • 15 jaar: 30% - € 3,98 per uur

Deze veranderingen moeten duidelijk gecommuniceerd worden aan alle werknemers die onder de jeugdloonstaffel vallen.

Er zijn diverse mutaties in de premies voor 2024:

Goed om hier rekening mee te houden:

 • De WAO/WIA-basispremie (Aof) hoog tarief stijgt met 0,43% naar 7,54%.
 • De WAO/WIA-basispremie (Aof) laag tarief stijgt met 0,36% naar 6,18%.
 • Een daling in de Whk-premie (Werkhervattingskas) met 0,31% naar 1,22%.
 • Maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen stijgt naar € 71.628 per jaar. (Van €66.956)
 • Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage normaal verlaagt met 0,11% naar 6,57%.

Deze aanpassingen zullen een belangrijke rol spelen in de loonadministratie en budgetplanning voor het komende jaar.

Lage-inkomensvoordeel (LIV): belangrijke aanpassingen

Het LIV is een belangrijk voordeel voor werkgevers met werknemers rond het minimumloon. De uurlooncriteria voor het LIV in 2024 ondergaan een aanpassing die werkgevers niet over het hoofd mogen zien.

Conclusie

Het is essentieel voor zowel werkgevers als werknemers om goed geïnformeerd te zijn over deze aankomende veranderingen. Zorgvuldige voorbereiding en tijdige aanpassingen aan payroll zijn essentieel om een soepele overgang naar de nieuwe rekenregels te waarborgen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen adequaat zijn voorbereid op de financiële wijzigingen die 2024 met zich meebrengt. Je kunt bij ons altijd fiscaal advies inwinnen, dat weet je inmiddels. ;) Maak hier dan ook vooral gebruik van. 

logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.
Bijgewerkt op 14 december 2023
Gepubliceerd op 12 december 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24