Kennisbank

Afspraken tussen werkgevers en werknemers, wat ligt al vast?

Afspraken aangaan met je werknemer kan een goed idee zijn, hiermee kun je eventuele conflicten in de toekomst vermijden. Soms kan de situatie in een arbeidsconflict namelijk behoorlijk uit de hand lopen. Een hoop afspraken kunnen tot op een bepaalde hoogte al zijn opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Hier worden conflicten mee vermeden, partijen worden gelijk behandeld, en het kan helpen om arbeidsvoorwaarden van een bepaalde groep ondernemers te verbeteren. Maar deze overeenkomst moet met de tijd meegaan en verandert elk jaar, dus hoe zit het met de de CAO 2023?

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze overeenkomst geldt voor alle werknemers in een bepaalde sector of organisatie, denk bijvoorbeeld aan een CAO voor mensen die in het ziekenhuis werken, of een CAO voor een bank. In deze overeenkomsten staan afspraken geschreven over de arbeidsvoorwaarden die je werknemer aangaat, en onder welke de werknemer zal gaan werken. Dit zijn regelingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld het salaris, vakantiedagen en pensioen. De gemaakte afspraken hebben over het algemeen doorwerking in het contract van je werknemers, dat houdt in dat de afspraken in de overeenkomst ook op jou als werkgever en je werknemer van toepassing zijn.

Vakbonden voor de overeenkomsten

Soms verenigen werknemers uit een bepaalde sector zich in een vakbond. Een vakbond is een organisatie die voor de werknemers in een bepaalde sector onderhandelt en de belangen van de hen in de organisaties behartigt. Deze onderhandelingen worden gedaan met de werkgeversorganisaties. Op deze manier komen de CAO’s dan tot stand, en deze CAO’s hebben dan weer doorwerking in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in alle deelnemende organisaties.

Handenschudden

Welke CAO geldt voor jou?

Er valt een onderscheid te maken tussen verschillende soorten CAO’s. Een bedrijfstak CAO ziet toe op een sector. Denk bijvoorbeeld aan iedereen die in de zorg werkt, die vallen onder de ziekenhuizen CAO. Dit noem je dus een bedrijfstak CAO. Ook bestaan er ondernemers CAO’s. Deze overeenkomsten zien toe op de onderneming zelf. Dit gaat dus om de afspraken die gemaakt worden tussen jou als werkgever en je eigen werknemers, en zien niet per definitie toe op de sector waarin je werkt. Er zijn een hoop verschillende CAO’s, welke op jouw onderneming van toepassing is hangt af van de sector waar jouw onderneming in zit. Ben jij bijvoorbeeld eigenaar van een restaurant? Dan val je onder die van de horeca. Als je een aannemersbedrijf hebt, zal je onder die van de bouw vallen. Voor de wijzigingen die de CAO 2023 betreffen, verschilt het ook per sector wat er is gewijzigd. Bij een aantal CAO’s hebben er in 2023 bijvoorbeeld loonsverhogingen plaatsgevonden, dit geldt bijvoorbeeld voor de horeca CAO 2023.

Waarom een CAO?

CAO’s zijn natuurlijk niet voor niets in het leven geroepen, zij brengen namelijk een hoop voordelen met zich mee. Ten eerste worden personen gelijk behandeld. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de personen in dezelfde sector, aangezien de regels op iedereen van toepassing zijn en doorwerken in de individuele contracten. Nog een voordeel dat bij een dergelijke overeenkomst komt kijken is de duidelijkheid die het met zich meebrengt. Een hoop staat hierdoor namelijk al vast, met name de standaard afspraken worden opgenomen in deze regelingen. Wat ook voordelig is voor de werknemers, is dat de afspraken die zijn opgenomen over het algemeen een stuk gunstiger zijn dan de wettelijk vastgestelde regels. Denk hierbij aan een hoger salaris dan het minimumsalaris. Er mag ook niet worden afgeweken ten nadele van de werknemer ten opzichte van de CAO. Misschien ben je ook geïnteresseerd in een blog over de keuze voor het regelen van een pensioen van je werknemers.

Pen met een papier

Een CAO voor jou als ondernemer?

Maar, wat betekent dit nou voor jou als ondernemer? Dit betekent dat jij soms een compromis moet sluiten, en je aan de afspraken van de overeenkomst moet houden. Als je een overeenkomst op stelt voor een werknemer, mag deze wel afwijken van de CAO, maar dit mag niet nadelig uitpakken voor de werknemer. Wel kan bijvoorbeeld het loon van je werknemer hoger uitvallen dan in de CAO is opgenomen.

Tot slot

Als werkgever heb jij dus vaak te maken met collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op jouw sector. Mocht jij voor je onderneming hier vragen over hebben, weet je niet goed of en welke CAO er bij jou van toepassing is, of heb je andere vragen? Dan kun je altijd bij ons terecht, wij kunnen een adviesgesprek inplannen en samen met jou kijken naar een passende oplossing. Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd in een artikel over het behouden van je werknemers?

Gepubliceerd op 5 april 2024
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24